Avukatlara E-Tebligat Tebliğ Tarihi

Avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması uygulaması yıl başı itibariyle başlamıştı. Ancak mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca avukatlara yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi veya tebliğ mazbatasının alınmasına ilişkin bir karmaşa söz konusu oldu. Avukatlara UYAP üzerinden yapılan tebligatlarda fiziki tebligat yıl başından itibaren sistem tarafından engellenmiş, tebligatların sisteme girilen kayıtlı e posta adreslerine gönderilmesi için yönlendirme yapılmıştı. Kullanıcılar […]

Hukuk mezunlarına imtihan! Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Mesleğimizin en acil gereksinim duyan giriş sınavlarını hep birlikte getirmek üzereyiz. Mesleğin en acil gereksinim duyan giriş imtihan sistemini adalet Bakanlığı, YÖK ve Anayasa Mahkemesi ile hep beraber getirmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu tarafından düzenlenen ‘CMK’da İstinaf’ temalı etkinliğe […]

Yargıda Hedef Süre Uygulaması

Yargıda hedef süre uygulaması başladı: Adalet Bakanlığının ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma işlemleri ve idare mahkemelerine ilişkin açılan soruşturma ve davaların hedeflenen sürelerde sonuçlanmasının takip edilmesine ilişkin başlattığı yargıda hedef süre uygulaması başladı. Uygulama ile dava süreci uzun yıllar süren bazı suçların davalarının üçyüz gün gibi kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor. Suç türleri ve tiplerine göre […]

E-Posta ile Dilekçe Gönderme

E posta ile dilekçe gönderme : Globalleşen dünyada insanların ihtiyaçlarının büyük bölümünü internetten çözme eğilimindeler. Artık gündelik ihtiyaçlardan alışverişe kadar bütün gereksinimlerini internet üzerinden yerine getirmekte. İstatisliklere göre Dünya nüfusunun Yüzde elliüçü İnternet kullanıcısı. Buda 4 milyar insandan fazla insanın İnternet kullandığı anlamına geliyor. 3 milyardan fazla insan ise sosyal medyayı kullanıyor. Yine 5 milyar […]

Uzlaşma Kapsamı Genişliyor

Uzlaşma kapsamı genişleyecek. Adalet Bakanı bir gazeteye yaptığı röportajda uzlaşma uzlaşma kurumunun kapsamının genişletilmesini hedeflediklerini belirtti. Bilindiği Uzlaşma bir suçun mağduru ile o suçu işleyen veya işlediği şüphesi taşıyan kişiler arasında anlaşmaları neticesinde ceza davasının veya ceza yargılamasının kapanmasıdır. Uzlaşma halen infazı devam eden hükümlüler açısından da önem taşımakta. Halen cezaevinde hükmünü infaz etmekte olan […]

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun yayınladı. Değişikliğe göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı kısmına ekleme yapıldı. Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 1. bendi, 121. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendine eklemeler yapılmış, Gelir Vergisi Kanunu’na ise geçici 89. madde eklenmiş. İşte Değişikliğe ilişkin kanunun tam metni:

Muhasebat ve Mali Kontrol GM. Parasal Sınırlar ve Oranlar İle İlgili Genel Tebliğ Yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Teblmiği yayınladı. Parasal sınırlar ve oranları ile ilgili tebliği 62 sıra numarası ile resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe girdi. Tebliğde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer hukuki mevzuatlarda hayata geçirilecek parasal sınırların ve faiz oranları ile alındı birim fiyatlarının belirlendiği belirtildi. İşte tebliğin […]

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği Değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişikle gitti. Değişiklik Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 2. fıkrasının a,b,c,d bendlerini, 3. maddesinin 1. fıkrasını, 4. maddesinin d ve pp bendlerini, 5. maddesinin 1. fıkrasının ç bendini, 6. maddesinin başlığı ile a bendini, 9. maddesinin 2. ve 3. fıkralarını, 10. maddesini, 11. maddesinin 1. fıkrasını , […]

Yargıtay Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yargıtay dosya takibi nasıl yapılır ? Yargıtay dosya sorgulama: Yargıtay c.başsavcılığı dosya sorgulama, Adalet Bakanlığının UYAP entegrasyon sistemi dahilinde sunduğu bir hizmettir. Bu sayfadan yargıtay dosya arama , uyap yargıtay dosya arama, yargıtay arşiv dosya sorgulama , yargıtay dosya sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Yargıtay cbs dosya sorgulama : Arama terimi : t.c yargıtay dosya sorgulama , […]

Gümrük Genel Tebliği Yayınlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük genel tebliği’ni ( Varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili) yayınladı. Gümrük genel tebliği gemi taşımacılığı ve konteyner sevkiyatı ve yurda giren (girdi olarak kullanılabilecek) meta’lar ile ilgili işlemleri düzenleyecek. İşte Gümrük işlemleri ile ilgili resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren genel tebliğ:

Scroll Up