2019 MTV Vergisi Zammı Güncellendi

Daha önce yüzde 23,73 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarında Uygulanacak Yeniden Değerleme oranı, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düşürülerek yüzde 15,9’a çekildi.

2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi :

Cumhurbaşkanlığının 537 karar numaralı kararına göre: “2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin aşağıdaki kararın yürürlüğe konulmasına, 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

30/12/2018 tarihli ve 537 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının eki:

Madde 1: (1) 30/11/2018 tarihli ve 306/11 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 503 sıra onlu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtları Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı kanununun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

Madde 2 – (1) Bu karar 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 (1) Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak linkine ulaşmak için BURAYI tıklayınız. 

 

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir