A.B. CTE Kontrolörleri sınav yönetmeliği değişti

Adalet Bakanlığı Ceza infaz kurumları ile tutukevleri kontrolörleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklikte Bakan yardımcılığının tanımlarının yönetmeliğe işlendiği, müsteşar’a ait olan bazı yetkilerin bakan yardımcısına verildiği görülüyor. Değişiklik maddelerinin neler olduğunun özetini karşılaştırmalı olarak çıkardık. Bu değişikliği ve değişikliğin tam metnini aşağıda veriyoruz:

Yapılan değişikliklerin anlamları:

Madde 1 ile yapılan değişiklik: ( Madde 3 e ekleme yapılması)

Yönetmeliğin 3. maddesindeki tanımlar kısmına Bakan yardımcısı eklenmiş ve bakan yardımcısının tanımı yapılmış.

Madde 2 ile yapılan değişkilik: (Madde 19 ‘da değişiklik yapılması)

Yönetmeliğin 19. maddesi yapılacak sınavlarda sınav kurulunun başkanlığının müsteşar veya onun belirleyeceği yardımcısı başkanlığında oluşturulacağını belirtilmiş idi. Değişiklikle sınav komisyonu başkanlığı artık bakan yardımcısı başkanlığında oluşturulacak.

Madde 3 ile yapılan değişiklik: (madde 20 ‘de değişiklik yapılması )

Yönetmeliğin 20. maddesinde yapılacak sınavlar Türkiye genelinde en çok traj yapan ilk beş gazetenin birinde yayınlanmasını ön görüyorken, yapılan değişiklikle bu ibare kaldırılmış ve sadece internet sitesinde yayınlanması usulü getirilmiş.

Madde 4 ile yapılan değişiklik: (madde 58 ‘de değişiklik yapılması )

Yönetmeliğin 58. maddesinde Başkontrolör ve kontrolörlerin ve stajlerlerin sicil amirlerinde 3. derece sicil amiri olarak müsteşarı belirtmiş, ayrıca kontrolörler kurulu başkanının da sicil amirinin ikinci derecede müsteşar olduğu belirtilmiş, yapılan değişiklik ile müsteşarın bu yetkileri bakan yardımcısına verilmiş.

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ

KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Link    : Yönetmeliğin tam metnine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Konu ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bu başlığın altındaki yorum bölümüne yazabilir veya BURAYI tıklayarak forum bölümüne yazabilirsiniz. 

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir