Adalet Bakanlığı Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği Değişti

Adalet bakanlığı adalet uzmanlığı yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikte yönetmeliğe bakan yardımcılığı tanımının eklendiği görülüyor. Ayrıca müsteşarın yönetmelik nezninde ki yetkilerinin kaldırıldığı ve bu yetkilerin bakan yardımcısına verildiği görülüyor. Bunun yanında değişikliğe ilişkin madde karşılaştırmasını ve tahlilini yaptık. İşte o karşılaştırma ve değişiklik yönetmeliğinin tam metni:

Madde 1 ile yapılan değişiklik: (Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi)

Yönetmeliğin tanımlar kısmının yer aldığı 3. maddesinin c bendinde müsteşarın tanımı yer almaktayken, yapılan değişiklikle müsteşar ilgili yönetmelikten çıkarılarak c bendine bakan yardımcısı getirilmiş ve bakan yardımcısının tanımı yönetmeliğe eklenmiş.

Madde 2 ile yapılan değişiklik: (Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrası)

Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasında sınavların Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne de yaptırılabileceği öngörülürken değişiklikle bu kurum kaldırılmış, sınavların sadece ÖSYM veya herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yaptırılabileceği işlenmiş.

Madde 3 ile yapılan değişiklik: ( Yönetmeliğin 10. maddesi )

Yönetmeliğin 10. maddesinde giriş sınavı kurulunun başkanlığının müsteşar veya onun görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı tarafından yapılacağı ve sınav kurulunun Teftiş kurulu başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdüründen oluşacağı ön görülmekte iken, yapılan değişiklikle bu sınav kurulunun başkanlığının bakan yardımcısı tarafından yapılacağı ve onun belirleyeceği üc birim amirince sınav kurulunun oluşturulacağı usulü getirilmiş.

Madde 4 ile yapılan değişiklik : (Yönetmeliğin 16. maddesi)

Yönetmeliğin 16. maddesinde Tez ve yeterlilik sınavı kurulunun başkanlığının müsteşar veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yapılacağı ön görülmekte iken yapılan değişiklikle bu görev Personel Genel Müdürüne verilmiş.

İşte yönetmeliğin tam metni :

Adalet Bakanlığından:

ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Yazılı giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında başkan tarafından belirlenecek üç birim amiri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Personel Genel Müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi gazete

Link : Yönetmeliğin tam metnine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bu başlığın altındaki yorum bölümüne yazabilir veya BURAYI tıklayarak forum bölümüne yazabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir