Adli Emanet Nedir?

Adli emanet nedir?

Adli emanet, suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında, suç unsuru oluşturduğu değerlendirilen eşyaların, değer yada kıymetlerin, soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar muhafaza altına alınmasıdır.

Adli emanet memurluğu nedir?

Adli emanet memurlukları adli emanetlerin teslim alınmasından, muhafazasından, emanetler hakkında verilecek kararlardan sonra bu kararların yerine getirilmesinden sorumlu, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyelerinde bulunan ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının denetimi altındaki bürolarıdır. Adli emanet bürosu olarak ta adlandırılır.

Muhafaza altına alma tutanağı nedir?

Adli bir suç ihbarı veya soruşturmasına başlanılmasına müteakip suç unsuru olduğu veya olabileceği değerlendirilen metaların veya değerlerin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli emanete alınmadan önce kolluk kuvvetleri tarafından ( jandarma, emniyet) Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere alıkonulmasıdır. Bu alıkonulmalar Cumhuriyet Savcısının emri ile yapılır.

Adli emanet nerede tutulur?

Adli Emanetler genellikle adliyelerin mahsen katlarında veya buna benzer adli emanet için ayrılmış bölümlerinde muhafaza edilir. Adli emanet depolarının güvenliği için yönetmelikte belirtilen özel önlemler alınmıştır.

Adli emanet memurluğunda kimler çalışır?

Adli emanet memurluklarında bir emanet Yazı İşleri Müdür ve yeterince zabıt katibi çalışır.

Adli emanetin alınma aşamaları nelerdir?

Suça konu olduğu değerlendirilen emanetler Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının emri ile öncelikle kolluk tarafından muhafaza altına alınır. Bu emanetler muhafaza altına alınırken emanetlerin cinsi, adedi ve özellikleri gibi hususlar ayrıntılı olarak tutanağa geçirilir. Emanetler daha sonra ilgili tahkikat ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir. Cumhuriyet Başsavcılığınca UYAP’ın ilgili kısmı olan emanet’e kaydedilir ve bir emanet numarası alır. ( Örn: 2018/4589 Emanet) Emanet makbuzu hazırlanan emanetler daha sonra haklarında bir karar verilmek üzere emanet deposunda muhafaza edilir.

Emanet numarası nedir?

Emanet numarası emanetlerin Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıt altına alındığında denetimini sağlamak ve ilgili emanetin kolaylıkla bulunabilmesi ve tasnifi için verilen numaradır. Örnek olarak 2018/4589 emanet numarasında bulunan “2018” ibaresi emanetin alındığı yılı, “4589” numarası ile emanetin o yıl içerisinde alındığı sırasını ifade eder.

Adli emanetteki paraların iadesi.

Adli emanete suça konu değer miktarı olarak para da alınabilir. Paralar Cumhuriyet Savcılığı adına açılan emanet hesabına yatırılır. İadesine karar verilen paralar çekilerek sahibine tutanak karşılığında teslim edilir.

Adli emanet yönetmeliği nedir?

Adli emanet yönetmeliği, Adalet bakanlığınca çıkarılan, adli emanetlerin alınma, saklanma ve verilen kararlar sonucunda yapılacak işlemleri düzenleyen yönetmeliktir. Adli emanet yönetmeliğine  BURAYI TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

Adli emanet makbuzu nedir?

Adli emanet makbuzu emanet Cumhuriyet Başsavcılığınca teslim alınırken, emanetin cinsini, miktarını, özelliklerini v.b belirtir şekilde tanzim edilen, teslim eden kişi, emaneti kaydeden kişi ve Cumhuriyet Savcısının imzasını ihva eden tutanaktır.

Adli emanetteki eşyanın iadesi: 

Adli emanetteki bir eşyanız ile ilgili mahkemece verilen gerekçeli kararda bir karar verilmemiş ise, ilgili mahkemeye bir dilekçe yazarak emanetiniz hakkında yeni bir karar verilmesini, iadesini talep edebilirsiniz. Dilekçenin nasıl yazılacağı konusunda yardım almak isterseniz forum bölümümüze yazabilirsiniz.

Örnek adli emanet makbuzu:

T.C.

………………

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

14/09/201…..

EMANET EŞYA MAKBUZU

Suç Eşyası Esas Defter No                                  : 201…./…….

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Defter No : 201…./……..

Emanet Eşyasının Nev’i, Miktarı ve Ayrıntıları :

– 80 adet 9×19 mm çap ve tipinde fişek,

– “………” numaralı, 7.62 mm çapında, ……….. tipi fişek istimal eden, yabancı kaynaklı, …….. marka, 7’li toplu tabanca ve bir adet kılıfı zaptolunmuştur.

 Eşyayı Teslim Edenin İmzası                                               Zabıt Katibi                                                Cumhuriyet Savcısı

Adli Emanet ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden sorabilirsiniz.

Yazar: admin

3 thoughts on “Adli Emanet Nedir?

    Adli emanet konusunda gerçekten faydalı bilgiler vermişsiniz, teşekkürler.

    Hayati

    ( - )

    adli emanet nedir sorusuna bulduğum en kapsamlı cevap. Teşekkürler paylaşım için.

    Gerçekten tam aradığım bilgileri burada buldum çok güzel ve faydalı bir web site teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir