Adli yardım

Adli yardım nedir?

Hukuk devletinin bir gereği olarak adil yargılanmak herkesin hakkıdır. Eğer bir davada tarafsanız ve maddi gücünüz avukat tutmaya veya dava harç ve diğer masraflarını karşılamaya elverişli değil ise, dava masraflarının veya harçlarından istisna tutulmanız ve size baro tarfından ücretsiz olarak bir avukat görevlendirilmesi işlemine adli yardım denir.

Adli yardımdan kim faydalanabilir?

Yargılama giderlerini veya takip giderlerini ödeme maddi gücü olmayan kişiler başvurmaları durumunda, başvurularının doğruluğunun araştırma sonucunda tespiti halende adli yardımdan faydalanırlar.

Hangi davalarda adli yardım alınabilir?

Adli yardım hukuk mahkemelerinde ve idari yargı mahkemelerinde açılan davalar için öngörülmüştür. Ceza davalarında durum farklıdır.

Ceza davalarında adli yardım.

Ceza davalarında genel itibariyle adli yardımdan faydalanılmaz. Ancak bazı suçların üst sınırlarının belli miktarları geçen hapis cezalarında avukat bulundurulması zorunlu olduğundan ücreti daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak üzere baro tarfından bir avukat görevlendirilir. Yine aynı şekilde yaşı küçük olan mağdur veya Suça Sürüklenen çocuklar için barodan ücretsiz olarak avukat görevlendirilir. Bir başka nedeni de sağır ve dilsizlik. Eğer ceza davasının taraflarından birisi sağır yada dilsiz ise yine baro tarafından müdafi görevlendirilmesi istenilir.

Adli yardım talebi nasıl yapılır?

Adli yardım talebinizi yargılamanın yapacağı mahkemeye belirtmek durumundasınız. Eğer konu icra takibi ise ilgili icra müdürlüğünün bulunduğu yerdeki icra mahkemesine talepte bulunmanız gerekir. Eğer adli yardım talebiniz temyiz talebine ilişkin ise başvurunuzu Bölge Adliye Mahkemesine veya Yargıtaya yapmalısınız. Bu durumda başvuru yaptığınız mahkemeler adli yarıdım tabelinizin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda bir karar vereceklerdir. Bu kararın duruşmalı olarak yapılmasını da isteyebilirsiniz. Adli yardım talebiniz reddedildiğinde, bir müddet sonra maddi durumunuzun zayıfladığına dayanarak yeniden talepte bulunabilirsiniz. Eğer adli yardım talebiniz kabul edilirse mahkemelerde alınan harç avans ve yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödemezsiniz.

Ücretsiz avukat atanması için ne yapmalıyım?

Avukat tutamayacak derecede maddi durumunuz yok ise adli yardımda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu baro başkanlıklarına yapmanız gerekmektedir.

Baro nedir?

Avukatların genel meslek örgütüdür. 30 kişiden fazla avukatın bulunduğu her ilde baro başkanlığı vardır. Belirli miktarda avukat bulunan her ilçede ise baro temsilciliği olur.

Baro nerededir?

Avukat barosu telefon numaralarına BURAYI TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. İlgili baroyu arayarak adresi isteyiniz. 

Ödenmeyen harçlar ve giderler ve avukatlık ücretleri daha sonra alınır mı?

Adli yardımdan dolayı sizden alınmayan harç, masraf ve giderler, bunu haksız olarak yapmış olduğunuzun tespit halinde sizden tahsil edilir. Ayrıca Ceza Mahkemelerinde zorunluluk dolayısıyla tarafınıza atanan avukatın ücreti de, dava sonunda haksız çıkmanız durumunda sizden tahsil edilir.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir