Alkollü Araç Kullanma Suçu

Alkollü araç kullanmak:

Alkollü araç kullanma suçunun oluşumu, idari veya adli cezaları ile ilgili bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz:

Alkollü araç kullanma cezası 2018:

Alkollü araç kullanma cezası idari ve adli olarak ikiye ayrılır. İdari olarak alkollü araç kullanma 2018 yılı için aşağıdaki tarife’den cezaya tabidir:

1. kez alkollü araç kullandığınızda 1.002 TL %25 indirimle: 751,00 TL para cezası

2. kez alkollü araç kullandığınızda 1.256 TL %25 indirimle: 942,00 TL para cezası

3. kez ve daha fazla kullandığınızda 2.018 TL %25 indirimle: 1.530,00 TL para cezası

ile cezalandırılırsınız.

Alkollü araç kullanma cezası TCK:

Alkollü araç kullanmak suçu adli soruşturma olarak TCK’nın 179. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre alkol etkisinde iken araç kullanmak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçunu oluşturur ve suç olarak tanımlanır.

Alküllü araç kullanma TCK 179:

Türk Ceza Kanunu 179. maddesinde “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu 3 maddede düzenlenmiştir. Genellikle alkollü araç kullananlar 179/3. maddesi atfı ile 179/2. maddesine göre cezalandırılır.

Alkollü araç kullanma savunma:

Alkollü araç kullandığınızda ve yakalandığınızda yazılacak idari para cezasına itiraz etmeniz mümkündür. Bu itirazı dilekçe ile yapacağınızdan buna haklı bir gerekçe bulmanız gerekir. Eğer hakkınızda adli soruşturma başlamış ise öncelikle kolluk kuvvetinde savunmanızı alırlar. Dah asonra Mahkemece çağırılıp ifadeniz alınır. Savunmanızı alkollü aracı neden kullandığınız şeklinde vermek durumundasınız. Eğer farklı bir argümanınız var ise bunu belirtmeniz gerekmektedir.

Alkollü araç kullanma sınırı?

Alkollü olarak araç kullandığınızda hakkındızda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan tahkikat düzenlenmesi için 100 (1,00) Promil alkollü olmanız yeterlidir. Ancak, idari olarak cezai işlem için 0,50 promil yeterlidir. Dolayısıyla Alkollü araç kullanma promil sınırı 0,50 promil olarak Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde gözükmektedir.

Alkollü araç kullanma denetimi bozar mı?

5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması erteleme hükmü, denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde bozulur. Alkollü araç kullanımı’da taksirle işlenebilecek bir suç olmadığından kasten işlenen suçlar katagorisinde denetimi bozacaktır.

Alkollü araç kullanma’ya itiraz nasıl yapılır?

Alkollü araç kullandığınızda kesilen cezaya 15 gün içerisinde cezanın kesildiği yer Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan bir itirazın reddine ilişkin örnek bir karar aşağıda vereceğiz.

Alkollü araç kullanma cezası ödeme:

Alkollü araç kullanmaktan dolayı kesilen cezayı e-devlet üzerinden giriş yaparak maliye kısmından ödeyebilirsiniz.

Alkollü araç kullanma hapis cezası:

Alkollü araç kullandığınızda kesilen idari cezanın yanı sırada adli olarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkınızda adli tahkikat düzenleneceğini yukarıda belirtmiştik. Bu ceza TCK 179’da düzenlenmiştir ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanmaktadır. Tabi ki bu hapis cezası hakimin taktiri ile para cezasına çevrilebilir. Alkollü araç kullanmaktan hapis yatan var mı? Diye soracak olursanız, sonuçta TCK’da bu suçun cezası hapis cezası olarak öngörülmüş olması hasebiyle, bu riskiniz her zaman vardır.

Alküllü araç kullanmaktan ehliyet alınması:

Alkollü araç kullandığınızda ehiyetinize tedbiren bir süre el konulacaktır. El koyma süresi Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde düzenlenmiş olup, bu süre kaç promil alkollü olduğuna göre değişiklik gösterir. Karayolları Trafik Kanunun’a  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Alkollü araç kullanma mahkeme:

Alkollü araç kullanma suçundan hakkınızda adli tahkikat düzenlendikten sonra bu tahkikat her adli tahkikat gibi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Cumhuriyet Savcısı gerekli delillerin toplandığı kanaatine varınca Asliye Ceza Mahkemesine cezalandırılmanız için kamu davası açar ve dava alkollü olarak yakalandığınız yer Asliye Ceza Mahkemesinde görülür.

Alkollü araç kullanma taksirli bir suç mudur?

Hayır. Alkolü taksirle almadığınıza göre ve araca taksirle yani yanlışlıkla binmediğinize göre alkollü araç kullanma suçu da kasten işlenebilen bir suçtur.

Alkollü araç kullanma sicile işler mi? Alkollü araç kullanma sabıka kaydı:

İdari olarak kesilen cezalar kaçınca kez alkollü araç kullandığınızı takip için ( ki bu ceza miktarınızı arttıracaktır. ( yukarıda belirttik)) bir sisteme kaydedilir. Hakkınızda adli dava da açılıp karar verilmiş ise bu adli sicilinize işler.alkollü araç kullanma sınırı kaç bira diye soran arkadaşlara cevabım promil hesabını kendileri yapsınlar. Sonuçta kanun maddesinde 0,50 promilden fazla alkol’ün cezaya tabi olduğu belirtilmektedir.

Alkollü araç kullanma Savcılık cezası:

Alkollü araç kullanmak suçundan Savcılıklarca sadece adli tahkikat yapılır. Adli tahkikat sonucunda mahkemeye dava açılır ve mahkeme yukarıda belirttiğimiz ceza’ya hükmeder yada beraatinize karar verir. Savcılığın ayrıca kestiği bir para cezası yoktur.

Alkollü araç kullanmak suç mu?

Alkollü araç kullanmak tek başına TCK’da bir suç olarak tanımlanmamış olsa da, alkollü olarak trafiğe çıktığınızda diğer sürücülerin ve kendi hayatınızı tehlikeye attığınız için trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu oluşturur.

Alkollü araç kullanmak kabahat mi?

Alkollü araç kullanmak idari para cezasına tabi’dir. Ayrıca Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu oluşturur. (Eskiden kabahatler kanununda gösterilmekteydi)

Alkollü araç kullanma suçundan yazılan cezaya itirazın reddi kararı örneği:

T.C.

……………..

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2018/……… D.İş

KARAR NO          : 2018/………

HAKİM                : …………..

KATİP                  : …………….

İTİRAZ EDEN   : …………….

Kararına İtiraz Edilen: …………… JANDARMA TRAFİK TİM KOMUTANLIĞI,

İTİRAZ KONUSU : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/8 maddesi gereğince tutulan ……./……../……. tarih, IE seri no, ……….. sıra numaralı trafik cezası ile geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının kaldırılması talebidir.

TUTANAK TARİHİ : ……/……../……….

TEBLİĞ TARİHİ : ……/……../……….

İTİRAZ TARİHİ : ……/……../……….

KARAR TARİHİ :……/……../……….

PLAKA NO : ….. …….. …….

Yukarıda kimliği yazılı …….. …….. tarafından ……./……/……… havale tarihli dilekçesi ile, ……….. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı’nın ……../……./………. tarih, ……… seri no, ………. sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı ile geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağına itiraz edilmiş olmakla, itiraz dilekçesi değerlendirilerek itirazda bulunan şahsın dilekçesi idari yaptırım kararı veren ……… Jandarma Trafik Tim Komutanlığı’na tebliğ edilmiş olmakla dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

……….. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı’nın ……/………/………. tarih ve …….. seri no, …………. sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı ile kabahatli ……… ………… hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak” kabahatinden 5.167,00 TL idari para cezası ile cezalandırılılarak ehliyetine geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağı ile 5 yıl el konulduğu, bu kararların itiraz eden ………. …………. ………/……./……… tarihinde tebliğ edildiği, iş bu kararlara karşı kabahatlinin ……../………./………… tarihinde itiraz ettiği anlaşılmıştır.

İTİRAZ EDEN:

İtiraz eden ……….. …………. ……./………/……….. havale tarihli dilekçesi ile; ………/……../………. tarihinde ……… …………. bayan arkadaşı ile Derecik’te bulunan ………. ………..’in evine oturmaya gittiklerini, ……………. yanında getirdiği bayan arkadaşının kısa bir süre sonra fenalaştığını, 112 acil servisi aradıklarını, yolda ambulans ile karşılaştıklarını, kendisine ……… diye hitap ettiren bayanın emniyet güçlerine ve ambulans sağlık çalışanına saldırarak zorluk çıkardığını, …………Hastanesine gittiklerini, ……… olarak ismini bildikleri gerçek ismi ………. olan bayan arkadaşın bunlar tecavüzcü, organ mafyasıdır diyerek kendilerine iftirada bulunarak esrar içtiklerini beyan ettiğini, bunun üzerine jandarmanın oturdukları evi aramaya gittiğini, arama sonuçlarında evde, kullandıkları …….. …….. ………. plakalı araçta ve üstlerinde hiçbir uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığını, hiçbir görgü tanığı ve şahit olmadığını, o gün hiçbir esrar maddesi kullanmadıklarını, önceki günlerde içtiklerini, idrar testinde çıktığını beyan ederek para cezası ve 5 yıl ehliyetini kullanmama cezası yediğini, cezanın kendisine 21 gün sonra ulaştığını, cezayı aldığı tarihin ……./………/……….. olduğunu, tarafına yazılan trafik idari para cezası karar tutanağı ve 5 yıl geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:

………… İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ………/……/………. tarih ve 2018/……….. Muh sayılı savunma yazısı ekinde ……/……../……….tarih ve …………./Trf. sayılı savunma yazısı, trafik idari para cezası karar tutanağı, ………… İl Sağlık Müdürlüğü ………….. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ……/……../………. istek zamanlı ……….. sonuç nolu biyokimya raporu, şüpheli ………. ……… ……/……../………. tarihli ifade tutanağı, şüpheliler …….. ………., ………… ve ……….’in ……/……../………. tarihli ifade tutanakları, ……/……../……….tarihli olay tutanağı, …………. C.Başsavcılığı’nın 2018/………… soruşturma sayılı dosyası,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KANAAT VE GEREKÇE:

İtiraz edenin başvurusu üzerine yapılan incelemede; itirazın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27/1. maddesinde belirlenen yasal 15 günlük sürede yapıldığı ve aynı yasanın 28. maddesi uyarınca Hakimliğimizin itiraza bakmaya yetkili olduğu, usul yönünden bir eksiklik bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdari para cezasına konu evraklar, itiraz dilekçesi ve eklerinin incelenmesinde; itiraza konu olan tutanaklar trafik ekipleri tarafından tutulmuş olup; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 6. maddesine uygun bir tutanaktır. Tutanak içeriği kanuni düzenlemelere uygundur.

İtiraza konu kabahat dosyası ile 2018/……….. soruşturma dosyasının incelenmesinde; itiraz eden hakkında ……/……../………. tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan Karayolları Trafik Kanunun 48/8 maddesi uyarınca 5.167,00 TL idari para cezası düzenlendiği, ayrıca sürücü belgesine 5 yıl el konulduğu, ……… İl Sağlık Müdürlüğü ……………… Hastanesi’nin ……/……../………. istek zamanlı …………. sonuç nolu biyokimya raporunda 97,5 pozitif oranda tetrahidrokannabinol esrar maddesi kullanmış olduğunun tespit edildiği, itiraz eden………. ile soruşturma dosyasına konu şüpheliler …………………’ın beyanlarından aracı itiraz edenin kullandığının açık olduğu, yine esrar maddesi kullandıkları yönündeki şüpheli ……………ın beyanları dikkate alındığında itiraz edenin uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullandığının anlaşıldığı, Karayolları Trafik Kanunun 48/8. maddesinde “Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere …. Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.” denildiği, KTK 48/1 maddesinde; Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğunun belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu idari para cezası ve sürücü belgesine el koyma işleminin usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla talebin reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda yazılı gerekçeye dayanılarak;

1-İtiraz eden ………….. (TC:……………….) hakkında ………….. Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesini ihlal ettiğinden düzenlenen ……/……../………. tarih, IE seri no, ……….. sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı ile 5 yıl geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının hukuka uygun olduğu anlaşılmakla itiraz edenin başvurusunun 5326 sayılı yasanın 28/8-a maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Karardan bir örneğinin başvuru sahibi ve ………… Jandarma Trafik Tim Komutanlığı’na tebliğine,

3-Yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 29/1 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle …………… Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi……./……../……….

Hakim (imza)                                                                                                                           Katip ( imza)

Alkollü araç kullanma mahkeme kararı mahkumiyet örneği:

T.C.

……………..

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO                            : …………….

KARAR NO                           :……………..

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : ……………

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM                    : ………..

KATİP                     : ………..

DAVACI                 : K.H.

SANIK                   : ………..

SUÇ                       : Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma

SUÇ TARİHİ / SAATİ : ………..

SUÇ YERİ              : ………..

KARAR TARİHİ : ………..

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

İDDİA: ……….. Cumhuriyet Başsavcılığınca ……….. tarih ve ……….. esas sayılı iddianamesi ile sanığın TCK’nun 179/3 delaletiyle 179/2,53,58 maddeleri gereği yargılamasının yapılarak cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır.

Sanık ……….. alınan savunmasında:” Olay tarihinde araca binmeden önce alkol almıştım, pişmanım, beraatime karar verilsin, ” şeklinde kendisini savunmuştur.

DELİLLER; Sanık savunması, alkol raporu, sanığa ait nüfus ve adli sicil kayıtları ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Sanık ………..n olay günü yani ……….. tarihinde bir miktar alkol alarak ……….. plakalı araç ile ……….. Köyüne gitmek üzere yola çıktığı, saat 18:00 sıralarında ……….. Yeni Mahalle ……….. Caddesi ……….. önüne geldiği esnada trafik ekipleri tarafından durdurulduğu, yapılan alkol kontrolünde 1.81 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, sanık Birol ………..nan savunmasında özetle olay günü bir miktar alkol aldığını beyan ederek suçunu ikrar ettiği, sanık ikrarı ve alkol raporu karşısında sanığın üzerine atılı suçun sübut bulduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle;

Sanık ………..’in üzerine atılı alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nun 179/3.maddesi delaletiyle 179/2.maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu ve alkol promil miktarı dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde suça eğilimli kişiliği ve hakkında aynı suçtan mahkumiyet kararı bulunması nedeniyle sanık hakkında verilen cezada takdiri indirim nedeni olan TCK’nun 62.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığa verilen cezada başkaca kanuni ve takdiri arttırım ve indirim yapılmasına kanunen ve takdiren yer olmadığına, sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde daha önce kasıtlı suçlardan mahkum olması, tekerrüre esas sabıkasının bulunması, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle yasal şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanık hakkında CMK’nun 231.maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına yer olmadığına, sanığın suça eğilimli kişiliği ve tekerrüre esas sabıkasının bulunması nedeniyle TCK’nun 50/1. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına, sanığın daha önce kasıtlı suçlardan mahkum edilmiş olması ve buna göre izlenen geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizce yeterince vicdani kanaat oluşmadığından sanık hakkında verilen cezanın takdiren TCK’nun 51. maddesi gereğince ertelenmesine yer olmadığına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık ………..’in üzerine atılı alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nun 179/3.maddesi delaletiyle 179/2.maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri ve sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde suça eğilimli kişiliği ve hakkında aynı suçtan mahkumiyet kararı bulunması nedeniyle sanık hakkında verilen cezada takdiri indirim nedeni olan TCK’nun 62.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen cezada başkaca kanuni ve takdiri arttırım ve indirim yapılmasına kanunen ve takdiren YER OLMADIĞINA,

24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da gözetilerek, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK’nun 53/1. maddesinin “a, c, d, e” bendlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına,

Sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde daha önce kasıtlı suçlardan mahkum olması, tekerrüre esas sabıkasının bulunması, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle yasal şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanık hakkında CMK’nun 231.maddesindeki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın suça eğilimli kişiliği ve tekerrüre esas sabıkasının bulunması nedeniyle TCK’nun 50/1. maddesinde belirtilen SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Sanığın daha önce kasıtlı suçlardan mahkum edilmiş olması ve buna göre izlenen geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizce yeterince vicdani kanaat oluşmadığından sanık hakkında verilen cezanın takdiren TCK’nun 51. maddesi gereğince ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-Sanığın adli sicilinde sabıkalarının bulunduğu ve tekerrür koşullarının oluştuğu anlaşıldığından ……….. 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……….. esas ……….. karar sayılı ilamı ile verilen ve ……….. tarihinde kesinleşen ilam ile ilk kez mükerrir olduğu mahkememizin ilamı ile ikinci kez mükerrir olduğu anlaşılmakla hakkında TCK’nın 58/6-7-8 maddelerinin tatbikine; hükmedilen cezanın ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanığın cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin kanunda öngörülen şekilde uygulanmasına,

3-Kararımız kesinleştiğinde karardan bir suret 5320 sayılı yasanın 16/1. maddesi gereğince soruşturmayı başlatan kolluğa gönderilmesine,

4-Dosyada yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, sanığın yüzüne karşı, tefhim tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak suretiyle veya başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe veya ceza infaz kurumunda bulunanlar yönünden ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. ………..

Katip ………..                                                                                                            Hakim ………..

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir