Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine başvuru hangi tarihten itibaren kesinleşen kararlar için yapılabilir?

23/09/2012 tarihinden sonraki tarihlerde kesinleşen kararlar hakkında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulabilir. 23/09/212 tarihinden önce kesinleşen kararlar için bireysel başvuru yapılamamakta, yapılan başvurularda kabul edilmemektedir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu nereye yaparım?

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru dilekçesini bütün mahkemelere ve cumhuriyet başsavcılıklarına verebilirsiniz. Dilekçenizi eğer yurt dışında yaşıyorsanız yurt dışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla gönderebilirsiniz. Ancak bu zorunlu değildir.

Bireysel başvurumu kim yapmalı?

Bireysel başvurunuzu bizzat veya avukatınız veya kanuni temsilciniz vasıtasıyla yapmanız gerekir.

Bireysel başvurumu ne zaman yapabilirim?

Başvurunuzu hakkınızda verilen mahkeme kararının yasal olarak başvurabileceğiniz temyiz veya itiraz yollarını tükettiğinizi öğrendiğiniz tarihten itibaren veya hak ilhalini öğrendiğiniz tarihten sonraki 30 gün içinde yapabilirsiniz.

Başvuru süresi kaçarsa?

Yasal bir mazeretiniz dolayısıyla bu süreyi kaçırdığınızda bu mazeretinizin ortadan kalktığı tarihi izleyen 15 gün içinde başvurunuzu bu belgelerle birlikte yapabilirsiniz.

Bireysel başvuru ücreti nedir?

Anayasa mahkemesine yapılacak bireysel başvuru ücrete (harca) tabidir. Maliye’ye yatırabilir, veya bizzat anayasa mahkemesine ödenebilir.

Bireysel başvuruda adli yardım

Eğer harcı ödeyecek durumunuz yoksa fakirlik belgenizle ve SGK ve tapu kaydı gibi maddi durumunuzu gösteren belgelerle adli yardım talebi ile birlikte başvuru yapmanız mümkündür.

Bireysel başvuru yaptıktan sonra nasıl belge gönderirim?

Bireysel başvurunuzu yaptıktan sonra dosyaya eklemek istediğiniz bir bilgi veya belge olması durumna bunu dilekçeye dörkerek bizzat veya mahkemeye ile savcılıklar aracılığıyla anayasa mahkemesine gönderilebilir.

Bireysel başvuru evrakımda eksik varsa?

Bireysel başvurunuz ile ilgili eksik evrak veya bilgi verildiğinin anlaşılması halinde tarafa 15 günlük süre verilerek bu eksikliğin tamamlanması istenir. Tamamlamazsanız başvurunuz reddedilir, bu red kararına itiraz edebilirsiniz (7 gün içinde)

Tüzel kişiler bireysel başvuru yapabilir mi?

Hayır. Kamu Tüzel Kişileri bireysel başvuru yapamaz. Ancak özel hukuk tüzel kişileri açısından istisna vardır.

Bireysel başvuru formuna ne eklenir?

Hakkınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz karar ( aslı yada onaylı örneği) ile sırasıyla: Avukat veya kanuni temsilci yapmış ise buna ilişkin vekaletname, avukatların baro pulu vekaletname, harç ödeme belgesi, nüfus kağıdı örneği, tüzel kişilerde kişiliği temsil yetki belgesi, kararın tebliğ belgesi, kanun maddeleri, tazminat talebine ilişkin beyanı, başvuruyu kaçırmışsa nedeni ve belgeleri.

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru formunu nereden temin edebilirim?

Bireysel başvuru formuna burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bireysel başvurudan sonra vazgeçme?

Başvurunuzdan vazgeçmek mümkündür. Dilekçe ile başvurunuz.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ile ilgili sorularınızı burayı tıklayarak forum bölümümüze yazabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir