Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Arabuluculuk ülkemizde ilk kez 2012 yılının Haziran ayının 22’sinde Hukuk uyuşmazlıklarında ( 6325 sayılı) yürürlüğe girmiştir. (Arabuluculuk kanununun (HUAK) resmi gazete de yayınlanmasıyla) Bunun ardından takib eden yasal metin 26/01/2013 tarihinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (HUAK yönetmeliği) yayınlanarak bu tarihten itibaren süreç işlemeye başlamıştır. Bu bahsettiğimiz iki mevzuat ülkemizdeki arabuluculuğun nasıl işleyeceği ile ilgili bilgileri ve temel kaynakları oluşturmaktadır.

Arabuluculuk sistemi ve arabuluculuk yapanların uymaları gereken etik ve uygulama kuralları vardır. Bütün arabulucular bu işlerini yürütebilmeleri için gerekli eğitimi almak ve Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve mülakatı geçmelerine müteakip Adalet Bakanlığınca saklanan Arabuluculak siciline kaydolmaları gerekir. (Dayanak maddeleri HUAK’ın ikinci maddesi ile HUAK yönetmeliğinin dördünce maddesi)

Arabuluculuk konusunda kısa bilgiler:

*Bütün tarafların arabulucuya başvurma, arabuluculuk işlemini takip etme, sonuçlandırma ve bu sürekçen vazgeçmeleri konusunda hür iradeleri vardır. Yani serbesttirler. ( Dayanak maddesi: HAUAK üçüncü madde ve HUAK Yönetmeliğinin beşinci maddesi)

*Arabuluculuk işlemleri gizli yapılır. Arabuluculuk işlemleri esnasında paylaşılan veya öğrenilen bütün olgular, belgeler ve bilgiler paylaşılmaz, açıklanmaz, yani gizli tutulur. ( Dayanak maddesi: HUAK dördüncü madde ve HUAK yönetmeliği altıncı madde)

*Arabuluculuk işlemleri sırasında açıklanan olgular veya bu işlemler sırasında verilen evraklar, belgeler başka bir amaç için kullanılmaz. ( Dayanak maddesi: HUAK beşinci madde, HUAK yönetmeliğinin sekizinci maddesi)

*Bütün arabulucular davanın taraflarına eşittir davranmalıdırlar ve tarafsızdırlar. ( Dayanak maddesi: HUAK dokuzuncu madde ve HUAK yönetmeliği sekizinci madde)

*Arabuluculuğa konu olayın tarafları anlaşmazlıklarının çözümü ile ilgili bir anlaşma sağladıklarında veya arabuluculuk işleminden vazgeçtiklerinde (çekildiklerinde) veya arabulucunun kendi iradesi ile arabuluculuk işlemini bitirmesi durumunda arabuluculuk işlemi biter. ( Dayanak maddesi: HUAK onyedinci madde, HUAK yönetmeliği yirmibirinci madde)

*Arabuluculuk işlemleri sonucunda arabuluculuğa başvuran kişilerin aralarında bir anlaşmaya vardıklarında yazılı bir belge hazırlanır ve kişiler ile görevli arabulucu tarafından imzalanır. Taraflar bu anlaşmayı gösterir belgenin icra edilebilirliğini ilgili mahkemeden talep edebilirler:

Hangi davalarda arabuluculuk uygulanır?

Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarında içerisinde olduğu ve olaya konu kişilerin üzerinde tarassuf edebilecekleri bütün işlerden veya işlemlerden doğan özel hukuk anlaşmazlıkları arabuluculuk kanunu gereği arabulucuğa elverişlidir. Kişilerin üzerinde tasarruf edebilecekleri işlerden kasıt olarak özel bir uyuşmazlıkta sulh, kabul gibi hukuki işlemleri bir karara ihtiyaç duymadan yapabilmeleri ve iradelerinin hakim veya mahkeme kararına ihitiyaç duymadan sonuç doğurabilme kabiliyetini ifade eder. Ancak aile içinde meydana gelen şiddet olaylarını içeren anlaşmazlıklar arabuluculuk kanunu kapsamında ele alınamaz. Bu hususta Yargıtay içtihatlarına ve BAM kararlarına bakmak gerekir.

Arabulucular ne kadar ücret alır ( Arabuluculuk asgari ücret tarifesi)

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ( Adalet Bakanlığınca her yıl belirli oranlarda artırılarak yenilenmektedir) Arabuluculuk asgari ücret tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir