Avukatlara E-Tebligat Tebliğ Tarihi

Avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması uygulaması yıl başı itibariyle başlamıştı. Ancak mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca avukatlara yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi veya tebliğ mazbatasının alınmasına ilişkin bir karmaşa söz konusu oldu.

Avukatlara UYAP üzerinden yapılan tebligatlarda fiziki tebligat yıl başından itibaren sistem tarafından engellenmiş, tebligatların sisteme girilen kayıtlı e posta adreslerine gönderilmesi için yönlendirme yapılmıştı. Kullanıcılar bu yönlendirmeye hitaben tebligatları sistem üzerinden e posta adreslerine yönlendirmiş, ancak tebliğ mazbatalarının çıktalarının nereden alınacağı ve tebliğ tarihlerinin hangi tarihi baz alacakları konusunda arayışa girmişlerdi.

Sosyal medya hesaplarından ve kurum içi iletişimden bu soruya sürekli yanıt arayan kullanıcılar sistemden yapılan tebligat sorgulamarının sonuçlarını alamadıklarından sistem üzerinden kesinleşme yapamamakta, sistemin tam olarak oturmasını beklemekteydiler.

UYAP üzerinde yapılan güncellemelerle birkaç günden itibaren tebliğ mazbataları sistemlerde dosyalarının içerisine düşmeye başladı. Bundan sonra avukatlara tebliği yapılan teblğ mazbataları dosyalarına düşmekte, mazbatasının üzerinde e posta adresine gönderildiği tarih, açıldığı tarih ve okunduğu tarih gibi metalar yazmaktadır.

Peki avukata yapılan elektronik tebligat ne zaman yapılmış sayılır?

Aşağıda UYAP üzerinden yapılan elektronik bir tebligatın mazbatası görünmekte. Burada Tarih ve açıklama kısımlarında numaralandırılan:

1. kısım tebligatın sistemden hazırlanarak tebligat sistemine atıldığı tarihi,

2. kısım muhattap avukatın e posta adresine gönderildiği tarih,

3. kısım ( bu kısım sadece tebligatı okuyanlar için geçerlidir.) muhattap avukatın tebligatı okumuş ise okuma tarihi,

4. kısım ise tebligatın yapılma tarihi olarak belirtilmektedir.

Burada önemli olan 4. kısımdaki tarih bilgisidir. Bilindiği gibi Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9. maddesinin 6. bendinde “ Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. ” hükmü yer almaktadır. Sistem 3. kısımda belirtilen tarihte avukatın adresine ulaştığı tarihi alarak üzerine yukarıda belirttiğimiz hüküm gereği 5 gün ekleyerek 4. kısımdaki tebliğ tarihine ulaşmakta ve bunu kullanıcıya sunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcı tebligatın yapıldığı tarihi 4. kısımda okumakta, yasal süre hesaplanırken bu tarihi tebliğ tarihi olarak baz almaktadır. 

Yani 4. kısımdaki tarihten sonra yasal itiraz süresini ekleyerek kesinleştirme işlemleri buna göre yapılır.

Konu ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden tartışabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir