Beraat Kararı

Beraat hükmü nedir?

Beraat tck hükmü değil cmk hükmüdür. Beraat cmk 223 te düzenlenen duruşmanın sona ermesi başlığındaki hükümlerden biridir. Beraat nasıl yazılır sorusuna Ceza Muhakemesi kanunundaki tabiriyle cevap verelim. CMK’da hüküm ismi “Beraat” olarak geçmiştir.

Beraat ne demek ? Beraat etmek ne demek? Beraat halleri : Beraat nedenleri : Beraat şartları: Beraat şekilleri : Beraat hangi hallerde verilir ? Beraat nedir?

Bütün bu soruların amacı ve cevabı bellidir. Beraat kararı, duruşmanın bittiğinin açıklanmasına müteakip verilecek hükümlerden biridir. Bir Fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması, o sanık tarafından işlenmediğinin tespit edilmesi, suçun oluşumunda failin kast veya kusurunun bulunmaması, suçta bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması veya sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde beraat hükmü verilir.

Beraat etmek sadece o dosya ve beraat’e konu suç açısından hüküm doğurur. Örneğin hakaret ve yaralama suçlarından yargılanmakta olduğunuz bir dosyada hakaret suçundan beraat kararı çıkmış olabilir, ancak yaralama suçundan ceza alabilirsiniz. Beraat alanlar o suç için yargılamanın bittiği anlamına ulaşabilirler. Ancak tabi ki beraat kararının da kesinleşmesi gerekir. Beraat eden kişi tabi ki kendi lehine olan hükmü temyiz etmezler. Ancak hükmün mağduru veya Cumhuriyet Savcısı hükmü temyiz edebilir. Beraat etme akabinde kararın kesinleşmesi beklenilir.

Beraat edildi ne demek ? Beraat almak ne demek?

UYAP sorgu sonuçlarında beraat edildi şeklinde çıkan sonuç dosyada beraat kararı verildiği anlamını taşır. 223/2-b beraat bir suç oluştuğunu ancak bu suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması durumunda verilir. Beraat nasıl alınır diye yapılan sorguların bir karşılığı internette yoktur. Beraat ilgili suçtan yukarıda belirttiğimiz CMK 223. maddesinde belirtilen hususların varlığı halinde verilir. Beraat istinaf veya temyiz edilmesi durumunda ilgili birimlerce incelenir. Sonuç karar onama ise beraat kararı kesinleşir. Yargıtay’ın beraat kararını bozması durumunda yeniden yargılama yapılır. Beraat talebi savunma sırasında söylenir. Genellikle ifade sonrası beyanlar beraatimi talep ederim şeklinde biter.

Beraat cezası kararı ne demek sorularının yanıtı beraatin bir ceza değil hüküm olduğudur. Dosyadan beraat çıkmadı ise hakkınızda bir hüküm kurulmuş demektir. Beraat ve tahliye arasındaki ilişki ise şu şekildedir. Kişinin tutuklu bulunduğu bir dosyadan gerçek failin yakalanması gibi bazı nedenlerle derhal beraat kararı verilmesi gerekirse, aynı anda beraat ve tahliye kararı verilebilir. Beraat ve takipsizlik ise farklı kavramlardır. Takipsizlik kararı dosyanın soruşturma safrasında ilgili suçun atılı fail tarafından işlenmediğini belirten karardır. Ayrıca takipsizlik kararında şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeter yeterli delil toplanamadığından dosyanın kapatıldığı belirtilir. Ancak beraatte ise ilgili suçun yargılama sonrasında sanık tarafından işlenmediği veya yukarıda cmk 223. maddesindeki hususların oluştuğu durumlarda kapatılır.

Beraat yerine hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hükmü verildiğinde, bu hüküm yine hüküm olacağından sanığın suçu işlediğine kanaat getirildiği anlamına gelir. HAGB hükmü de sonuç itibariyle bir ceza sonucu verilen tedbirdir. Şikayete tabi suçlarda sanığın suçu işlemediğinin anlaşılmasından önce müştekinin şikayetinden vazgeçmesi durumunda beraat yerine düşme kararı verilir.

Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti : beraatte vekalet ücreti :

Beraat kararlarında sanığı temsil eden vekilin vekalet ücretinin hazine aleyhine ödenmesine karar verilir. Türkiye Barolar Birliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ( ilgili yazıya BURADAN ulaşabilirsiniz) “(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. ” hükmü ile bu hüküm açıklığa kavuşturulmuştur. Bu durumda beraat halinde avukatlık ücreti, beraat halinde vekalet ücreti nasıl tahsil edilir, beraat halinde vekalet ücreti, beraat durumunda vekalet ücreti, beraat sonrası avukatlık ücereti, beraat sonucu vekalet ücreti sorularına da yanıt verilmiş oldu. Beraat halinde vekalet ücretine hükmedilmemesi durumunda, bu hususta ilgili mahkemeye dilekçe ile müracaat edilerek ilgili karar istinaf edilir. Beraat vekalet ücreti kesinleşme sonrasında verilmediği anlaşılırsa yine dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurulur. Mahkeme bu durumu ek karar ile hükmetme yoluna gidebilir. Ancak bu durumda mahkemeler arasında farklı uygulamalar olabilir. Sonuç itibariyle beraat halinde vekalet ücretine hükmedilmemesi durumunda dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurulmalıdır. Beraat vekalet ücreti başvuru dilekçesi ilgili hakime imzalattırılarak kaleme verilir.

Takipsizlik ve beraat : 

Takipsizlik ve beraat hükümleri birbirinden farklı hükümlerdir ve farklı hukuki sonuçları olabilir. Takipsizlik, açılan soruşturma nedeniyle şüphelinin kesin suçsuzluğunu değil, hakkında kamu davası açmaya yeter delil toplanamadığını ifade edebilir. Dolayısıyla takipsizlik kararı alan şüpheli, hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz ederek, yargılama yapılmasını ve mahkemece suçsuz bulunmasını talep edebilir. Takipsizlik ve beraat kararının bu ayrımı nedeniyle çeşitli hukuki sonuçları da olabilir. 

Beraat halinde tazminat :

Bir suçun sanığı olup beraat kararı çıkan kişi, beraat nedeniyle tazminat davası açabilir. Beraat durumunda tazminat hukuk mahkemelerinde genel hükümleri göre açılır.

Beraat eden memur olabilir mi? Beraat alan memur ?

Beraat kararı hakkında beraat verilen sanığın herhangi bir suç işlemediği veya suçu o kişinin işlemediği anlamına geleceği için memuriyete bir engeli olmaz.

Beraat ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzde sorabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir