Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma Nedir? ( kovuşturma ne demek ) Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle süregelen yargılama aşamalarını ifade eder. Kovuşturma evresi, savcılık tarafınca tanzim edilen iddianamedeki eylem ve şüpheli hakkında yargılama yapılmasıdır. Kovuşturma anlamı : Kovuşturma, yalnız ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılamayı tanımlamak için kullanılan bir ceza muhakemesi […]

İstinaf Nedir?

İstinafın kelime anlamı yeniden başlamak, sözün başlangıcı ve söz başı’dır. istinaf ın kelime anlamı arapçadan gelir. Peki istinaf ne demek ? İstinaf nedir? ( istinaf etmek ne demek ) İstinaf isim itibariyle yabancı gibi görünse de, itiraz ve temyiz familyasından gelir. Peki istinaf nedir ? İstinaf : İlk derece mahkemelerince verilen gerekçeli kararların itiraz mercii […]

Tensip Zaptı Nedir?

Adliyeler ile bir şekilde ilgisi olan veya es kaza yolu düşmüş kişilerin muhattap oldukları bazı hukuki terimler vardır. Bu terimler genellikle eski türkçe veya osmanlıca kökenli olduğu için anlamakta zorluk çekeriz. Genellikle ilk sarıldığımız meta google gibi arama motorlarıdır. Bu güne kadar soruların tensip nedir , tensip zaptı ne demek, tensip yazısı ne demek , […]

Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Çek nedir? Çek, bir kişinin bankasında bulunan hesabındaki miktarından, adı yazılı bulunan kişinin veya onun havale ettiği kişinin belgede belirtilen miktarda para çekebilmesi amacıyla düzenlenen, resmi olarak belirlenmiş biçim ve özelliklere sahip yazılı belgedir. Peki karşılıksız çek nedir? Bu yazımızda karşılıksız çek nedir, karşılıksız çek düzenlemek ve karşılıksız çek keşide etmek suçu, hamiline çek ile […]

Beraat Kararı

Beraat hükmü nedir? Beraat tck hükmü değil cmk hükmüdür. Beraat cmk 223 te düzenlenen duruşmanın sona ermesi başlığındaki hükümlerden biridir. Beraat nasıl yazılır sorusuna Ceza Muhakemesi kanunundaki tabiriyle cevap verelim. CMK’da hüküm ismi “Beraat” olarak geçmiştir. Beraat ne demek ? Beraat etmek ne demek? Beraat halleri : Beraat nedenleri : Beraat şartları: Beraat şekilleri : […]

Konut Dokunulmazlığının İhlali

Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu : Konut dokunulmazlığı kısaca nedir? Konut dokunulmazlığı tanımı : Konut dokunulmazlığı ne anlama gelir : Konut dokunulmazlığı kısaca tanımlamak gerekirse, hanenize izniniz ve rızanız dışında girilmesidir. Konut dokunulmazlığının ihlali ile iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçları yaklaşık aynı anlamlara gelmektedir. Konut dokunulmazlığının ihlaline aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz. Ancak kısaca iş yeri […]

Yakalama Emri Nedir?

Yakalama Emri Nedir? Yakalama emri, soruşturma veya kovuşturma aşamasında ifadesine başvurulması için resmi mevzuat hükümlerine uygun biçimde çağrılmasına rağmen ifade vermek için ilgili adli merciye gelmeyenler hakkında, veya bir şekilde hakkında usulüne uygun olarak çağrı yapılamayan şüpheliler veya sanıklar hakkında düzenlenen belgedir. Yakalama emri iki şekilde çıkarılır. Birincisi ifadesi alınmasına yönelik, ikincisi ise tutuklanmaya yöneliktir. […]

Adli Tatil Nedir?

Adli tatil nedir ? Adli Tatil bütün mahkemelerin her yıl, yılda bir kez olmak üzere, 20 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında girdikleri dinlenme dönemine verilen isimdir. Aslında adli tatil isminden anlaşılan tatil özelliği taşımak maksadıyla oluşturulmamıştır. Adli tatilin oluşturulma nedeni Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. O zamanlar çiftçi kesiminin mahsul toplama zamanlarında adli işlerle uğraşmamaları […]

İftira Suçu

İftira ne demek ? Iftira atmak ne demek? İftira atmak, Türk Dil Kurumunda, bir kimseye asılsız suç yüklenmesi, bir kişiye kara çalınması anlamına gelir. İftira suçu nedir: iftira atmak : iftira suç uydurma , iftira nasıl atılır , iftira nasıl olur ? iftira atmak , iftira suçunu oluşturur. İftira Suçu bir kişiye hakkında adli veya […]

Adli Kontrol Nedir?

Adli kontrol nedir? Adli kontrol bir tedbirdir. Tutukluluk tedbirinin alternatifi olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kişinin soruşturma aşamasında tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesine müteakip, ilgili sulh ceza hakimliği tutuklanma sebeplerinin olması durumunda, tutukluluk yerine adli kontrol altına alınması yönündeki bir ceza muhakemesi tedbiri şeklidir. Adli Kontrol CMK : Adli kontrol hükmü, Ceza Muhakemeleri […]

Scroll Up