Bilirkişi, Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu

Bilirkişi ne demektir? Bilirkişi, türk dil kurumuna göre bir hususta iyi bilgisi olan, anlaşmazlığı çözme konusunda müracaat edilen kişi, uzman anlamına gelmektedir. Bilirkişi nedir? Bilirkişi bir işin ehli olan kimse olarak huku dünyasında kendisine bolca başvurulan bir simadır. Uyuşmazlığa konu veya suça konu olay ile ilgili uzmanlığı bulunmayan hakimin bu konuda bilgi sahibi olduğu kanıtlanmış, […]

Hırsızlık Suçu

Hırsız nedir? Hırsız Türk Dil Kurumuna göre bir başkasının malını çalan kimse anlamı taşımaktadır. Halk dilinde de, başkasına ait bir malı çalan kişiye hırsız denir. Hırsızlık nedir? Hırsızlık nedir? Hırsızlık kendisine ait olmayan, başkasının mülkiyetinde olan, yani basit anlatımla başkasına ait olan bir malı veya eşyayı mülkiyetine geçirme veya kullanmadır. Hırsızlık suçu : Hırsızlık tck […]

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu ne demek? İzale-i Şuyu nedir diye soranlara bu davanın Türkçe açıklamasını söylemekte yarar vardır. İzale i Şuyu ortaklığın giderilmesi anlamına gelir. İzale-i Şuyu davası, bir taşınmaz üzerindeki el birliğiyle mülkiyetin dava yoluyla çözülerek hissedarlar adına pay edilmesi davasıdır. İzale-i şuyu davası nasıl açılır? İzale-i şuyu davası dava dilekçesinin yazımından sonra hakime havale ettirilip, […]

Olası Kast, Doğrudan Kast, Bilinçli Taksir, Basit Taksir

Kast ve Taksir ne demektir? Kast nedir? Taksir nedir? Taksir ne demek? Kast ne demek? Türk Ceza Kanunu ceza sorumluluğunu ikiye ayırmıştır. Bunlar ceza sorumluluğunda kast ve taksir ile meydana gelen fiildeki kusura ilişkin sorumluluktur. Kast ve taksirdeki kusurları şu şekilde sıralayabiliriz: A) Kasten yapılan eylemlerdeki kusur sorumluluğu 1-Doğrudan kast, 2-Olası kast, B) Taksirle yapılan […]

Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu: Türk Ceza Kanunu’nun 171. maddesinde ayrıntısı verilen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu, bir başkasının sağlığı, hayatı veya mal varlığı hususunda tehlikeli olan ve kanunda belirtilen bazı hareketlerin istemeden, yani taksirle işlenmesiyle oluşur. Taksir nedir? Taksir deyimi dikkat veya özen yükümlülüğüne uyulmadan gerçekleşen dikkatsiz veya tedbirsiz hareket sonucunda kişinin […]

İnfaz Çağrı Kağıdı Nedir?

Çağrı kağıdı nedir? Çağrı kağıdı ne demek? Çağrı kağıdı, hakkınızda verilen bir hükmün (ilamın) veya gerekçeli kararın kesinleşmesine müteakip, infazı için teslim olmanız gerektiğini bildiren Cumhuriyet Savcılığı davetnamesidir. Çağrı kağıdı mahkumlara mahsusdur ne demek? Çağrı kağıdı adli mercilerin bir çok birimi tarafından çıkarılabileceği göz önünde bulundurulursa, hakkında kesinleşmiş bir ilamı bulunan hükümlünün, ilamının infazı için […]

Sarf Kararı

Sarf kararı : Sarf kararı ne demek? Sarf kararı Adli ve İdari Mahkemelerde ve Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli ödemelerin kamu bütçesinden karşılanması için yazılan karardır. Sarf kararını kim yazar? Sarf kararını ilgili giderin yapıldığı birimin ödemeye yetkili amiri olan, Mahkemelerde Hakim, Cumhuriyet Başsavcılığında ise ilgili Cumhuriyet Savcısı yazar. Sarf kararı nasıl yazılır? Sarf kararı üstte […]

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme ne demek: Mala zarar verme; başkasının tasarrufu altında bulunan bir malın çeşitli nedenlerle zarar görmesini, yok edilmesini, kirlilik veya yıkılmasını ifade eder. Mala zarar verme suçu: TCK mala zarar verme Bir insanın tasarrufu altındaki bir mala yukarıda saydığımız nedenlerle zarar verdiğinizde bunun bir cezai müeyyidesi vardır. Türk Ceza Kanunu insanların mallarını korumak […]

Hakaret Suçu

Hakaret nedir? Hakaret ne demek? Türk dil kurumuna göre hakaret, onur kırma, onura dokunma şeklinde tanımlanmıştır. Hakaret suçu TCK: Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125 ile 131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunu iki şekilde ele alabiliz. Birinci somut bir olgu ile, diğeri ise genel ve soyut nitelikteki bir davranışla işlenir. Hakaret davası: Size karşı veya […]

Uyap nedir?

UYAP ne demek: Uyap açılım olarak Ulusal Yargı Ağı Projesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde uygulama çalışmalarına başladığı ilk zamanlar proje olan bu sistem bu günlerde adli kurumların entegre şekilde çalışmalalarını sağlayan yegane sistem haline gelmiştir. UYAP nedir? UYAP yargı erkinin, kendi arasında yaptığı yazışmaları, yapılan yargılamaya esas dosyaları, kişisel sicil ve dosya bilgilerini içeren içeren, girilen […]

Scroll Up