Plan Yapımını Yükümlenecek Mükelleflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişti

Çevre ve Şehircilik bakanlığı, plan yapımını yükümlenecek mükelleflerin yeterliliği hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınladı. Yönetmelikte Bakanlığın tanımı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak düzeltilmiş. Ayrıca yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında ekleme yapılmış. Yine yönetmeliğin 9. maddesinin 1. bölümünde, 10. maddesinin a kısmında, 1. maddesinin ilk kısmında da değişikliğe gidilmiş. İşte yönetmeliğin tam metni:

UYAP vatandaş nasıl kullanılır?

Vatandaş uyap nedir ? uyap portali vatandaş girişi nedir ? Vatandaş uyap , vatandaşların yargı işlerinin yürütülmesi için tasarlanan Ulusal Yargı Ağır Projesi açılımı adına sahip, UYAP kısaltmasına sahip sisteme ulaşarak, Adalet Bakanlığı’nın kararlaştırdığı hususlarda bilgi sahibi olma, dosya içeriğine ulaşma, evrak gönderme gibi işlemlerin yapıldığı sistemdir. UYAP vatandas portalı Adalet Bakanlığınca geliştirilerek hizmete sunulur. […]

Bilirkişiler için Süre Uygulaması Başladı

Bilirkişilerin görevlendirildikleri dosyalar üzerinde yaptıkları bilirkişilik işlemleri ile ilgili düzenlemiş oldukları bilirkişi rapolarını kendilerine ilgili mahkeme/savcılıktarafından verilen süre içerisinde sunup sunmadıklarını UYAP sisteminden denetlenmesine olanak tanıyan uygulama işlemeye başladı. Adalet bakanlığınca geçtiğimiz günlerde açıklanan ve uygulamaya konulan “yargıda hedef süre” uygulaması kapsamında halihazırda bilirkişilerin görevlendirildikleri dosyalar üzerinden raporlarını sunmaları için verilen sürelerin ve raporların teslim […]

Koordinatör Başhekimlik Geliyor

Cumhurbaşkanlığı bugün yayınladığı kararnamesinde bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişikliğe gitti. Değişikliklerin en göze çarpanı Koordinatör başhekimlik konulu 3. Madde oldu. 28 numara ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre birden fazla başhekimlik bulunan hastanelerde başhekimlikler arası koordinasyonun sağlanabilmesi için koordinatör başhekim atanabilecek. Ayrıca diğer hastanelerin idari, mali ve diğer işlemleri de  koodrdinatör başhekimliği ile işbirliği içerizinde yürütülecek. İşte […]

2019 Memur Yemek Ücreti Belli Oldu

Hazine ve maliye bakanlığı, Devlet Memurlarına ödenen yiyecek yardımı yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin tebliğ yayınladı. Tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde 2019 yılı için öğle yemeği servisinden faydalanacak memurların veya sözleşmeleri personellerin ödeyeceği yemek bedellerinin belirnlendiği tebliğin amacı olarak açıklanmış. 2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlar veya sözleşmeli personellerin tebliğ ekinde bulunan ek […]

Adalet Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti

Adalet Bakanlığı Hizmet birimleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişti. Cumhurbaşkanlığı, resmi gazetede yayınladığı kararname ile, Adalet bakanlığının hizmet birimlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde birçok bakanlığın teşkilat yapılarında da değişikliğe gidildiği görüldü. Teşkilat yasalarında yapılan değişikliklerin, bakanlıkların uzmanlık alanlarının genişletilmesine dönük olduğu, başkanlık olan bazı birimlerin genel müdürlüğe çevrilmesi ile anlaşılmış oldu. Adalet Bakanlığının da teşkilat […]

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Değişti

Turist rehberleri birliği, turist rehberliği meslek yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik çıkardı. Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre Turist rehberliği yönetmeliğinin 21 maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 22. maddesinin 1. fıkrasına “yerleşim yeri belgesi”, 2 ve 4 nolu bendler eklenmiş, 23. maddesinin 1. fıkrasına eklemeler yapılmış. İşte değişikliğe ilişkin […]

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklikte 30455 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli eğitim Bakanlığı Kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “müdürlüğünce” ibaresinden sonra “veya ölçme seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca” ibaresinin eklenilmesi ve 16. maddesinde değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. İşte yönetmeliğin değiştirilmesine dair yönetmeliğin […]

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik Değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu, Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti. İlgili yönetmelikte Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası değiştirildi. Değişiklikte kredi kartı ile alımı yapılan mal veya hizmetlerin borçlarının taksitlendirilmesi veya nakit çekimlerinde taksit sürelerinin Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı ile ticaret […]

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar konulu bir karar yayınladı. Karar 579 karar sayı numarası ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda aşağıda yazılı “sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 Sayılı Devlet memurları kanunu7nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verildiği belirtilmiş. Değişen maddeler: Sözleşmeli […]

Scroll Up