Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu sosyal tesislerine ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğde tebliğin amacının bütün kamu kurumlarının veya kuruluşlarının eğitim ve misrafirhane, kreş, spor tesisi gibi tesislerinden yararlanacakların yemek ve konaklama için alacakları ücretlerin tespiti olduğu belirtildi. İşte tebliğin tam metni : Hazine ve Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Değişikliğin tam metnine burayı […]

E-Devlet Soyağacı Sorgulama

E devlet soy ağacı : e-devlet soy ağacı nasıl sorgulanır : Bilindiği üzere soy ağacı anne ve baba tarafından, devletin nüfus kütüğünde gidilebildiği kadar geriye giderek alt üst soy bilgilerinin görülmesidir. Soy ağacı öğrenme önceden yazılı dilekçe yolu ile yapılmakta, soyağacı bulma işlemi arşiv araştırmalarına kadar gidebilmekte idi. e devlet alt üst soy ağacı sorgulama […]

Adalet Bakanlığı Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği Değişti

Adalet bakanlığı adalet uzmanlığı yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikte yönetmeliğe bakan yardımcılığı tanımının eklendiği görülüyor. Ayrıca müsteşarın yönetmelik nezninde ki yetkilerinin kaldırıldığı ve bu yetkilerin bakan yardımcısına verildiği görülüyor. Bunun yanında değişikliğe ilişkin madde karşılaştırmasını ve tahlilini yaptık. İşte o karşılaştırma ve değişiklik yönetmeliğinin tam metni: Madde 1 ile yapılan […]

A.B. CTE Kontrolörleri sınav yönetmeliği değişti

Adalet Bakanlığı Ceza infaz kurumları ile tutukevleri kontrolörleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklikte Bakan yardımcılığının tanımlarının yönetmeliğe işlendiği, müsteşar’a ait olan bazı yetkilerin bakan yardımcısına verildiği görülüyor. Değişiklik maddelerinin neler olduğunun özetini karşılaştırmalı olarak çıkardık. Bu değişikliği ve değişikliğin tam metnini aşağıda veriyoruz: Yapılan değişikliklerin anlamları: Madde 1 ile yapılan değişiklik: ( Madde 3 e ekleme […]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nasıl Uygulanır?

Avukatlık asgari ücret tarifesi nasıl uygulanır? Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren avukatlık acsgari ücret tarifesinin artından, avukatlık asgari ücret tarifesi genel hükümlerine ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğde Avukatlık ücretinin kapsadığı işler, avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddiinde davalıların avukatlık ücreti, Birden çok avukat ile temsil, Ücretin […]

2019 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

Adalet Bakanlığının yayınladığı 2019 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2019 asgari ücret tarifesi 2019 yılı için yürürlükte olacak ve görevlendirilen arabuluculara, asgari düzeyde yazılabilecek ücretlendirmeyi belirleyecek. arabuluculuk 2019 asgari ücret tarifesine ilişkin resmi gazete ilanının tam metni burada :   Adalet Bakanlığından: 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu […]

2019 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu

2019 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi yayınlandı. Uzlaştırmacı 2019 asgari ücret tarifesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Uzlaştırmacıların alacakları asgari ücrete dair 2019 yılı tarifesi için yayınlanan yönetmeliğin tam hali şu şekilde : Adalet Bakanlığından: 2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu […]

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2019 yılı için belli oldu. 2019 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2019 yılı CMK avukatlık ödemeleri , savcılık soruşturma bürosu veya kolluk kuvvetlerinin talebiyle vazifelendirilen avukatlara ödenen ücretler 2019 yılı başından itibaren yeniden belirlendi. 2019 yılının başından itibaren yürürlüğe girecek avukatlık 2019 cmk asgari […]

2019 MTV Vergisi Zammı Güncellendi

Daha önce yüzde 23,73 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarında Uygulanacak Yeniden Değerleme oranı, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düşürülerek yüzde 15,9’a çekildi. 2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi : Cumhurbaşkanlığının 537 karar numaralı kararına göre: “2019 yılında motorlu […]

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğin tam metni : Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak […]

Scroll Up