Tensip Zaptı Nedir?

Adliyeler ile bir şekilde ilgisi olan veya es kaza yolu düşmüş kişilerin muhattap oldukları bazı hukuki terimler vardır. Bu terimler genellikle eski türkçe veya osmanlıca kökenli olduğu için anlamakta zorluk çekeriz. Genellikle ilk sarıldığımız meta google gibi arama motorlarıdır. Bu güne kadar soruların tensip nedir , tensip zaptı ne demek, tensip yazısı ne demek , […]

İcra Zamanaşımı

İcra dosyaları zamanaşımı : İcra dosyası zamanaşımına uğrar mı ? Sorusu ile sürekli karşılaşmaktayız. Bildiğiniz gibi ceza ve hukuk dava dosyalarında zamanaşımı söz konusudur. Peki ya icra dosyaları zamanaşımınına uğrar mı? Tabiki icra dosyaları zamanaşımı sebebiyle düşürülebilmektedir. Kesinleşmiş icra takibinde zamanaşımı konusu başlı başına bir makale konusudur. Ancak bunu biraz açacağız. Bildiğiniz üzere icra takibi, […]

Sarf Kararı

Sarf kararı : Sarf kararı ne demek? Sarf kararı Adli ve İdari Mahkemelerde ve Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli ödemelerin kamu bütçesinden karşılanması için yazılan karardır. Sarf kararını kim yazar? Sarf kararını ilgili giderin yapıldığı birimin ödemeye yetkili amiri olan, Mahkemelerde Hakim, Cumhuriyet Başsavcılığında ise ilgili Cumhuriyet Savcısı yazar. Sarf kararı nasıl yazılır? Sarf kararı üstte […]

Uyap nedir?

UYAP ne demek: Uyap açılım olarak Ulusal Yargı Ağı Projesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde uygulama çalışmalarına başladığı ilk zamanlar proje olan bu sistem bu günlerde adli kurumların entegre şekilde çalışmalalarını sağlayan yegane sistem haline gelmiştir. UYAP nedir? UYAP yargı erkinin, kendi arasında yaptığı yazışmaları, yapılan yargılamaya esas dosyaları, kişisel sicil ve dosya bilgilerini içeren içeren, girilen […]

İcra Takibi Nasıl Açılır?

İcra Takibi Nasıl Açılır? Eğer icra takibi başlayacaksanız öncelikle ne tür bir takip başlatacağınızı bilmeniz gerekir. Elinizde bir senet olup olmadığı, veya herhangi bir karar olup olmadığına göre icra takibinin başlama usulleri değişebilir. Elinizde alacağınıza ilişkin bir karar var ise ilamlı takip açarsınız. -İlamlı takip ile ilgili yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz. -Elinizde herhangi bir evrakınız yok […]

İlamlı İcra, İlamsız İcra

İlamlı icra nedir? İlamlı icra bir Mahkeme kararına dayanan icra anlamına gelir. Söz gelimi tazminat davası açtığınız Abdurrahman’dan dava sonucunda 1000 TL manevi tazminat davası kazandınız. Bu tazminata hükmeden mahkeme bu parayı Abdurrahman dan alıp almamanız ile ilgilenmez. Sadece dava sonucunda 1000 TL manevi tazminatın ödenmesine hükmeder. Bundan sonrası alacaklının bu ilamı yani gerekçeli kararı […]

Cebri İcra ( İcra İle Satış)

Cebri icra, yani icra ile satış ne demektir? Borçlusu olduğunuz bir icra dosyasında haczedilmiş mallarınızın kamu gücü zoru ile satılıp paraya çevrilerek borcunuzun ödenmesi işlemine cebri icra, yani icra yolu ile satış, diğer bir ifadeyle cebri satış denilir. İcra İflas kanununa göre borçlunun mallarına el konulmak suretiyle alacağın tahsili sadece devlet tarafından yapılabilir. Yani borcunuzu […]

İcra (Haciz)

İcra nedir? Bir alacak sahibinin borcunu tahsil etmek için başlattığı sürece icra denir. İcra Müdürlüğüne takip açarak başlar. Hukuki adı icra takibidir. İcra takibi bu anlama gelmektedir. Haciz ne anlama gelir? Haciz bir alacaklının talebi ile borçlu tarafın mallarına ve haklarına el konulması anlamına gelir. Bu işlem icra müdürlüğü aracılığıyla yapılır. İcra müdürlüğü nedir? İcra […]

Adliye Personeli

Adliye Personeli Adliye personelini sıralayacak olursak Adliyeyi temsil eden Cumhuriyet Başsavcısı, Savcı, Hakim, Zabıt Katibi, mübaşir, odacı ile başlamak gerekir. Şimdi bu ünvanları tanıyalım: Cumhuriyet Başsavcısı : Cumhuriyet Başsavcısı adliyenin genel işleyişini denetleyerek adliyenin katıldığı protokollerde adliyeyi temsil eder. İdari görevi olarak Adliyenin idari iaşe’sini temin etmek, gelen bütçede ita amiri olarak ödemeleri dağıtmak ve […]

Adli yardım

Adli yardım nedir? Hukuk devletinin bir gereği olarak adil yargılanmak herkesin hakkıdır. Eğer bir davada tarafsanız ve maddi gücünüz avukat tutmaya veya dava harç ve diğer masraflarını karşılamaya elverişli değil ise, dava masraflarının veya harçlarından istisna tutulmanız ve size baro tarfından ücretsiz olarak bir avukat görevlendirilmesi işlemine adli yardım denir. Adli yardımdan kim faydalanabilir? Yargılama […]

Scroll Up