Bölge İdare Mahkemeleri ( BİM)

Bölge İdare Mahkemesi Nedir? Bölge idare mahkemeleri (BİM); vergi ve idare mahkemesinin vermiş olduğu netice karara ( bölge idare mahkemesi kararları) karşı istinaf kanun yolu başvurularını tetkik ederek anlaşmazlık hakkında karar veren ikinci derece mahkemelerdendir. Bölge idare mahkemeleri, idari yargıda görevli üst derece mahkemesidir Bu yüzden, bölge yönetim mahkemesine “istinaf mahkemesi” tanımıda kullanılmaktadır. Bölge idare […]

İstinaf Nedir?

İstinafın kelime anlamı yeniden başlamak, sözün başlangıcı ve söz başı’dır. istinaf ın kelime anlamı arapçadan gelir. Peki istinaf ne demek ? İstinaf nedir? ( istinaf etmek ne demek ) İstinaf isim itibariyle yabancı gibi görünse de, itiraz ve temyiz familyasından gelir. Peki istinaf nedir ? İstinaf : İlk derece mahkemelerince verilen gerekçeli kararların itiraz mercii […]

Tensip Zaptı Nedir?

Adliyeler ile bir şekilde ilgisi olan veya es kaza yolu düşmüş kişilerin muhattap oldukları bazı hukuki terimler vardır. Bu terimler genellikle eski türkçe veya osmanlıca kökenli olduğu için anlamakta zorluk çekeriz. Genellikle ilk sarıldığımız meta google gibi arama motorlarıdır. Bu güne kadar soruların tensip nedir , tensip zaptı ne demek, tensip yazısı ne demek , […]

Kamulaştırma (istimlak) nedir?

Kamulaştırma nedir? Kamulaştırma ne demek ? (istimlak nedir ? İstimlak ne demektir ?) Kamulaştırma müessesesini etrafımızdan ve medyadan sürekli duymaktayız. İstimlakta aslında kamulaştırma anlamına gelir. Genellikle herhangi bir taşınmazınızdan yol geçeceği zaman kapınızı çalan kamulaştırma kurumu hayatımızda sürekli aktif olan bir kurumdur. Peki kamulaştırma nedir? Kamulaştırma ne demek ? İstimlak nedir ? Kamulaştırma kurumu, bir […]

Adli Tatil Nedir?

Adli tatil nedir ? Adli Tatil bütün mahkemelerin her yıl, yılda bir kez olmak üzere, 20 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında girdikleri dinlenme dönemine verilen isimdir. Aslında adli tatil isminden anlaşılan tatil özelliği taşımak maksadıyla oluşturulmamıştır. Adli tatilin oluşturulma nedeni Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. O zamanlar çiftçi kesiminin mahsul toplama zamanlarında adli işlerle uğraşmamaları […]

Sarf Kararı

Sarf kararı : Sarf kararı ne demek? Sarf kararı Adli ve İdari Mahkemelerde ve Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli ödemelerin kamu bütçesinden karşılanması için yazılan karardır. Sarf kararını kim yazar? Sarf kararını ilgili giderin yapıldığı birimin ödemeye yetkili amiri olan, Mahkemelerde Hakim, Cumhuriyet Başsavcılığında ise ilgili Cumhuriyet Savcısı yazar. Sarf kararı nasıl yazılır? Sarf kararı üstte […]

Uyap nedir?

UYAP ne demek: Uyap açılım olarak Ulusal Yargı Ağı Projesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde uygulama çalışmalarına başladığı ilk zamanlar proje olan bu sistem bu günlerde adli kurumların entegre şekilde çalışmalalarını sağlayan yegane sistem haline gelmiştir. UYAP nedir? UYAP yargı erkinin, kendi arasında yaptığı yazışmaları, yapılan yargılamaya esas dosyaları, kişisel sicil ve dosya bilgilerini içeren içeren, girilen […]

Kesinleşme Nedir?

Kesinleşme nedir: Kesinleşme TDK’ya göre katileşme anlamına gelir. Kesinleşme nedir ? Kesinleşme;birşeyin katileşmesi, artık üzerinde şüphe bulunmaması ve değiştirilemeyecek olan anlamına gelir. Kesinleşme şerhi nedir? Bir ilamınkesin hüküm ifade edebilmesi için kesinleşmesi gerekir. Peki kesinleşme şerhi nedir ? veya kesinleşme şehri ne demek ? Kesinleşme şerhi Ceza Mahkemelerinde ve Hukuk Mahkemelerinde verilen  Gerekçeli Kararın itiraz […]

Bozma Kararı Nedir?

Bozma kararı nedir? Bozma kararı ilk derece mahkemelerince verilen kararların temyiz edilmesi sonucunda ilgili dosyanın Yargıtayca incelenmesi sonucunda hukuki eksiklikler tespit edilmesi veya temyiz nedenlerinin kabul edilmesi durumunda tamamen veya kısmen bozulması anlamına gelmektedir. UYAP sorgulamalarında dosya durumunda geçen ve insanların bozmak nedir veya yargıtay ceza bozma diye arattığı kelime, aslında yargıtayca dosyanın bozulduğu anlamına […]

Sulh Olmak

Sulh olma nedir? Bir davanın bütün taraflarının kendi aralarında konuşup anlaşmaları ve davanın, yani yargılamanın bitmesini sağlamaları anlamına gelir. Sulh olmalı mıyım? Bir anlaşmazlığa düştüğünüzde yasal prosedür olarak dava açıp zaman kaybına ve para kaybına neden olmaktansa aranızda anlaşma sağlayıp sulh olmak daha kolay ve etkili bir yöntemdir. Sulh olunca haksız olduğumuz mu sayılır? Sulh […]

Scroll Up