İddianame Nedir?

İddianame genellikle bir suç şüphesi altında bulunan şüphelilerin evlerine gelen tebligat ile haberdar oldukları hukuki bir belgedir. Peki iddianame nedir? İddianame anlamı nedir? iddianame makalemiz ile iddianame ile ilgili bütün sorularınıza cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. İddianame nedir? İddianame bir soruşturma sonrasında, soruşturmaya konu kişi hakkında, o suçu işlediğine dair Cumhuriyet Savcısında kanaat oluşması durumunda, cezalandırılması için […]

Gözaltı Nedir?

Gözaltı nedir ? Gözaltı kararı nedir ? Herhangi bir suç soruşturmasında suç ile ilgili kişiler kolluk kuvvetlerince gözaltına alınırlar. Peki gözaltı nedir : Gözaltı herhangi bir suçu işlemiş olması şüphesi altındaki kişinin, Cumhuriyet Savcısının emri ile kolluk kuvveti gözetimi altına alınmasıdır. Gözaltı yazımı ? Gözaltı kullanıldığı manaya göre yazımınında değiştiği bir kelimedir. Gözaltı yazımı : […]

Yakalama Emri Nedir?

Yakalama Emri Nedir? Yakalama emri, soruşturma veya kovuşturma aşamasında ifadesine başvurulması için resmi mevzuat hükümlerine uygun biçimde çağrılmasına rağmen ifade vermek için ilgili adli merciye gelmeyenler hakkında, veya bir şekilde hakkında usulüne uygun olarak çağrı yapılamayan şüpheliler veya sanıklar hakkında düzenlenen belgedir. Yakalama emri iki şekilde çıkarılır. Birincisi ifadesi alınmasına yönelik, ikincisi ise tutuklanmaya yöneliktir. […]

Adli Kontrol Nedir?

Adli kontrol nedir? Adli kontrol bir tedbirdir. Tutukluluk tedbirinin alternatifi olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kişinin soruşturma aşamasında tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesine müteakip, ilgili sulh ceza hakimliği tutuklanma sebeplerinin olması durumunda, tutukluluk yerine adli kontrol altına alınması yönündeki bir ceza muhakemesi tedbiri şeklidir. Adli Kontrol CMK : Adli kontrol hükmü, Ceza Muhakemeleri […]

Takipsizlik kararı nedir?

Takipsizlik ne demek ? Takipsizlik nedir ? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ? Takipsizlik, bir kişi veya olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sonucunda kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığında, dosyanın kapatılması kararıdır. Takipsizlik ve beraat alanlar : Takipsizlik kararı ile beraat kararı farklı karar türleridir. Takipsizlik kararı soruşturma aşamasında dosyanın kapatılması, […]

Yerine Getirme Fişi Nedir?

Yerine Getirme Fişi Nedir? Yerine getirme fişi, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir cezanın infaz edildiğine ilişkin, adli sicile işlenmek üzere düzenlemiş olduğu evraka verilen isimdir. Yerine getirme fişi ne demek? Mahkemece verilen bir hükmün infazının Cumhuriyet Başsavcılığınca yapıldığını belirtir. Örneğin 1000 TL adli para cezasına hükümlü olan bir şahıs, bu para cezasını maliyeye yatırarak makbuzu Cumhuriyet Başsavcılığına […]

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı

Adli Sicil Nedir? Adli sicil sabıka kaydı , adli olarak hakkınızda verilen ceza veya güvenlik tedbiri hükmünün, hükmü hangi tarihte aldığınız, hangi suçtan aldığınız ve hangi mahkemeden aldığınızın kişisel sicilinize işlenmesidir. adli sicil kaydı sabıka kaydı mıdır ? Veya başka bir tabirle adli sicil kaydı ile sabıka kaydı aynı mı ? Evet adli sicil kaydı […]

Adli Emanet Nedir?

Adli emanet nedir? Adli emanet, suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında, suç unsuru oluşturduğu değerlendirilen eşyaların, değer yada kıymetlerin, soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar muhafaza altına alınmasıdır. Adli emanet memurluğu nedir? Adli emanet memurlukları adli emanetlerin teslim alınmasından, muhafazasından, emanetler hakkında verilecek kararlardan sonra bu kararların yerine getirilmesinden sorumlu, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyelerinde bulunan ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının […]

Uzlaşma

Uzlaşma kurumu: Uzlaşmanın ne demek olduğunu veya uzlaşma ile ilgili bir şeyler merak ediyorsanız cevabı aşağıdaki yazımız dadır. Uzlaşmanın tanımı: (Uzlaşma ne demek?) Uzlaştırma nedir? Uzlaşma bir suçun mağduru ile o suçu işleyen veya işlediğinden şüphelenilen şüphelinin aralarında anlaşmaları neticesinde ceza davasının veya ceza yargılamasının kapanmasıdır. Uzlaşmak ne demek diye sorulacak olursa; tarafların karşılıklı edim […]

Şikayetçi Olmak İstiyorum!

Bir suçun mağduru oldum, nasıl ceza davası açarım? Ağır Ceza Mahkemelerinde ve Asliye Ceza Mahkemelerinde kişiler dava açamaz. Bu mahkemelere dava açma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir. Bir kişi veya kişiler hakkında dava açmak için öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunmalısınız. Savcılık olay hakkında gerekli soruşturmayı yaparak ceza davası açmaya gerek olup olmadığına karar verecek, gerek yoksa […]

Scroll Up