Cebri İcra ( İcra İle Satış)

Cebri icra, yani icra ile satış ne demektir?

Borçlusu olduğunuz bir icra dosyasında haczedilmiş mallarınızın kamu gücü zoru ile satılıp paraya çevrilerek borcunuzun ödenmesi işlemine cebri icra, yani icra yolu ile satış, diğer bir ifadeyle cebri satış denilir. İcra İflas kanununa göre borçlunun mallarına el konulmak suretiyle alacağın tahsili sadece devlet tarafından yapılabilir. Yani borcunuzu zorla tahsil yetkisi sadece devletindir. Zorla satış, veya cebri icra icra dosyası açılması ile başlayan icra takibinin sonucunda olan bir işlemdir. Daha önceden tespit edilen veya haczedilen veya ipatek konulan veya rehin edilen bir değerin (maddi değeri bulunan) icra müdürlüğünce satılması sonucu elde edilen gelirle borçlunun borcunun alacaklıya (alacaklılara) ödenmesi işlemine cebri icra yani icra yoluyla satış denir.

Cebri icra satışlarında tapu harcı:

Zorla satışta, yani cebri icra yoluyla satışlarda tapu işlemleri sözleşmesi tapu işlemleri katagorisindedir. Zorla satış yani cebri satış sonucu satışa çıkarılan ve satılan gayrimenkulü alan kişi icra müdürlüğünce tapuya yazı ile tescil edilir. Tescil için icra dairesince verilen ve ihaleyi alan kişiyi açık kimlik bilgileri ile fotoğrafını, satış bedeli gibi bilgileri içeren müzekkereyi gönderir. Satış sonrasında tescilin yapılabilmesi için ödenen tapu harcı satış bedeli üzerinden binde onbeş olarak hesaplanır.

Cebri artırma yoluyla satış nedir?

İcra katiplerinde alacakların kamu tarafından alınabilmesi için borçlunun onayına aldırış etmeden önceden icra müdürlüğünde tespit ve ilan edilen yerde, katılanların en yüksek teklifi vermesi suretiyle ihale edilmesi ve satış işlemidir. İhaleyi yöneten memur en yüksek teklifin verildiği kanısına varınca satış sözleşmesini işleme koyar. Ödemeler genelde peşin olarak yapılır. İhaleyi alan kişi bu ücreti ödemediği durumlarda idare sözleşmeden cayabilir.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir