Ceza Mahkemeleri

Ceza Mahkemelerinin ne olduğunu ve görevlerini öğrenmek istiyorsanız yazımızı takip ediniz:

Ceza Mahkemeleri :

Ceza Mahkemeleri kabaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ceza davalarına bakarak karar vermekle görevli mahkemelerdir diyebiliriz. Ceza Mahkemeleri Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesi olarak ikiye ayrılır.

Ceza Mahkemelerine dava açabilir miyim?

Hayır. Ceza Mahkemelerine vatandaş dava açamaz. Bu mahkemelere dava açma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilmiştir.

Ceza Mahkemelerinin Türleri:

Ceza Mahkemelerinin Asliye Ceza ve Ağır ceza olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemiştik. Ayrıca büyük şehirlerde bunlara ek olarak Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ve Fikri ve Sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler de bulunmaktadır. Bu mahkemeler uzmanlık mahkemeleridir. İlçelerde bu mahkemelere Asliye Ceza Mahkemesi bakar, ancak bu mahkemelerin sıfatını kullanır. Mesela Çocuk Mahkemesi bulunmayan bir ilçe Asliye Ceza Mahkemesi bir çocuğu yargılarken şu başlığı kullanır. …. Asliye Ceza Mahkemesi (Çocuk Mahkemesi sıfatıyla). Asıl olarak davaların görüldüğü mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Sulh Ceza Hakimliği ne iş yapar?

Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Savcılıklarında soruşturma sırasında mahkemelerce verilmesi gereken kararlara bakar. Ayrıca Trafik cezaları v.b itiraz usulü olarak mahkeme gösterilen cezalarda itiraz makamıdır.

Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz?

Sulh Ceza Hakimliklerinin kararlarına itirazı kural olarak bir sonraki numaralı Sulh Ceza Hakimlikleri bakar. Örneğin Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu karara Adana 3. Sulh Ceza Hakemliği bakar. Eğer kararı veren mahkeme son numaralı mahkeme ise ilk mahkeme bakar. (Örneğin Adana da 20 Sulh Ceza Hakimliği varsa ve kararınızı 20. Sulh Ceza Hakimliği vermişse karara itirazı Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği inceler. Sulh Ceza Hakimliği ilçede ise veya tek ise, en yakın Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği inceler. Örneğin Manavgat ilçesinde tek Sulh Ceza Hakimliği var ise Antalya Sulh Ceza Hakimliği itirazı inceleyecektir.

Asliye Ceza Mahkemesinin görevleri nedir? Asliye Ceza Ne Demek?

Kaba olarak şunu söyleyebiliriz ki, eğer TCK’da yer alan bir suçun cezasının üst sınırı eğer on yılı geçmiyorsa, yani 10 yılın altında kalıyorsa bu suçlara Asliye Ceza Mahkemeleri bakar. Eğer bu üst sınır 10 yılı geçiyorsa Ağır Ceza Mahkemeleri bakar. Ancak bazı kanunlarda bir mahkeme işaret edilmişse o davalara da o mahkeme bakar.

Asliye Ceza Mahkemesi nerelerde vardır?

Asliye Ceza Mahkemeleri bütün şehir merkezlerinde ve adliye teşkilatı kurulmuş ilçelerde bulunur. Bazı yerlerde iş durumunun fazlalığı nedeniyle numaralandırılarak çoğaltılır. Artvin 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Adana 28. Asliye Ceza Mahkemesi gibi..

Asliye Ceza Mahkemesinde davalar nasıl görülür?

Asliye Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcılıklarından gelen iddianame hakim tarafından kabul edilerek bir duruşma günü verilir, duruşmalar yapıldıktan sonra hakim sanığın cezalandırılmasına, beraatine gibi kararı verir, bu karar Cumhuriyet Savcılarına gösterilir, itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.

Hangi suçlara Asliye Ceza Mahkemesi Bakar?

Asliye Ceza Mahkemesinin hangi suçlara baktığını merak ederseniz, aklınıza gelen bir suçun üst sınırının kaç yıl olduğuna TCK’dan bakmalısınız. Eğer baktığınız suçun üst sınırı 10 yılı geçiyorsa buna Asliye Ceza Mahkemesi bakmaz, Ağır Ceza Mahkemesi bakar.

Asliye Ceza Mahkemesinin kararına nasıl itiraz edebilirim?

Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karara itiraz edilebilir. Karar Yargıtay incelemesine tabi ise veya istinaf incelemesine tabi ise buna ilişkin bir itiraz veya temyiz dilekçesi yazmanız, hakime imzalatarak ilgili mahkemenin yazı işleri müdürüne vermeniz gerekir. Asliye Ceza Mahkemesince tarafınıza ilişkin bir karar verildi ise ve bu karar son duruşmada yüzünüze karşı okunduysa 7 gün içerisinde itiraz etme hakkınız vardır. 7 gün geçtikten sonra itiraz hakkınız düşer. Eğer karar yüzünüze verilmediyse, karar size tebliğ edilecektir. O tebligatı aldığınız tarihten itibaren 7 günlük süreniz başlar. 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Asliye Ceza Mahkemesinin hangi kararına itiraz edebilirim?

Asliye Ceza Mahkemesinin tarafınıza verdiği karara göre değişir. Hakkınızda adli para cezası verilmişse ve bu ceza 3000 TL’yi geçmiyorsa bu karara itiraz edilemez. Bu miktar ve altındaki cezalar kesindir ve itiraz hakkı yoktur. Ayrıca üst sınırları beşyüz günü geçmeyen cezayı gerektiren suçlardan dolayı da verilen beraat kararlarına da itiraz edilemez ve kesindirler.

Ağır Ceza Mahkemesi:

Ağır Ceza Mahkemeleri yukarıda belirttiğimiz gibi Asliye Ceza Mahkemesinden daha da ağır davalara ve suçlara bakarlar, eğer söz konusu suçun cezasının üst sınırı 10 yılın üzerinde ise bu dava Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanır. Eğer bu suçu reşit olmayan, yani 18 yaşını doldurmamış bir çocuk işlemiş ise buna da çocuk ağır ceza mahkemesi bakar.

Ağır Ceza Mahkemeleri nerelerde bulunur?

Ağır Ceza Mahkemeleri her il merkezinde veya iş yükü olarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen bazı ilçelerde kurulur. Ağır Ceza Mahkemeleri ilçelerde işlenen suçların da görev alanına girmesi durumunda bu suçlara da bakar, bu yargı çevreleri HSK tarafından belirlenir. Örnek olarak İstanbulda bulunan Küçük çekmece adliyesinde görülen bir davaya Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine girmesi durumunda Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bakar.

Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri nelerdir?

Ağır Ceza Mahkemesi yargılama yetkisinin dışında bazı görevleri de vardır, Örneğin soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılığı telefon dinlemesi yapacağı zaman, hukuki tabirle telekominikasyon yoluyla iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınması ile sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi gerektiğinde bu husus Ağır Ceza Mahkemesinden talep edilir. Ağır Ceza Mahkemesi delillere değerlendirerek dinlenilme kararını verir yada talebi reddeder. Diğer yetkileri sırayla gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme, taşınmaza alacaklara el koyma ve Savcılıklar arasındaki yetki uyuşmazlıkları hakkında karar vermesi.

Ağır Ceza Mahkemesi davaları nasıl görülür?

Ağır Ceza Mahkemeleri de Asliye Ceza Mahkemeleri gibi Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılması ile dava başlar ve Mahkeme başkanı ididanameyi kabul ettiğinde duruşma günü verilir. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmaya sadece Mahkeme hakimi girmekte iken Ağır Ceza Mahkemelerinde duruşmalara Mahkeme başkanı ve iki üye ile birlikte katılırlar. Ayrıca duruşmaya bir Cumhuriyet Savcısı da katılır. Ağır Ceza Mahkemesinde Asliye Ceza Mahkemesinden farklı olarak kararlar bütün üyelerin görüşü toplanarak verilir.

Ağır Ceza Mahkemesi kararlarına itiraz edebilir miyim?

Ağır Ceza Mahkemesinin kararlarına Asliye Ceza Mahkemesinde olduğu gibi 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz usulü Asliye Ceza Mahkemesi ile aynıdır.

Ceza Mahkemeleri ile ilgili sorularınızı burayı tıklayarak forum bölümümüze yazabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir