CİMER Başvuru Bilgileri Gizli Kalıyor mu?

CİMER Başvuru Bilgileri Gizli Kalıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yapılan başvrulara ilişkin kişisel nitilekte olan bilgilerin herhangi bir makam veya herhangi bir kurumla paylaşılmadığını Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuak Oktay belirtti. Bir soru önergesine verdiği cevapta CİMER ile ilgili bilgilere yer veren Oktay şu bilgileri paylaştı.

24/06/2018-30/11/2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e Yüzbin yüzatmışdört bilgi edinme başvurusu yapıldığını, bu başvurulardan yüzde doksanbirinin yasal süresi içerisinde yanıtlandığını bildirdi.

Bazı iddialara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e yapılan başvuruların, başvuranların fişlenmesi veya güvenlik soruşturmasına ya da arşiv araştırmalarında kullanıldığı sorulmuş, ancak Oktay’ın verdiği cevapta “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e yapılan başvuruların başvuru konularının veya başvuruyu yapan vatandaşın bilgilerinin, başvuru işlemlerinin ilgili mevzuattaki ilkeler ve prensipler göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı İlçetişim Merkezi (CİMER)’e başvuru yapan kişi haricinde başka bir kurumla paylaşılmadığını belirtti.

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun İnternet Sitesinin Kapanması:

Bir parti milletvekilinin 24/06/2018 tarihinden sonra BED ( Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu)’ nun internet sitesinin erişime kapanması hakkında verdiği soru önergesine verilen cevapta ise: 703 sayılı KHK ( Kanun Hükmünde Kararname) ile 4982 sayılı Bilgi edinme hakkı kanunu’nun ondördüncü maddesinde değişiklik yapıldığını ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurumu’nun sekreteryasının Adalet Bakanlığınca yerine getireleceğinin ilgili kanun değişikliği ile yapıldığını söyledi. Ayrıca verilen cevapta kurulun teşekkülüne ve yeniden yapılandırılmasına dair işlemlerin ilgili bakanlıkça yerine getirilmektedir dedi.

Yazar: admin

1 thought on “CİMER Başvuru Bilgileri Gizli Kalıyor mu?

    Aykut

    ( - )

    Bilgilerin paylaşılmaması isabet olmuş. Hiçbir kurum paylaşmamalı. Zaten KVKK kapsamında suç bu durum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir