Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhuriyet Başsavcılıkları her adliye bünyesinde bulunur. Adliyeyi temsil etmek idari görevidir. Adli görevi ise Kamu davası açmak ve takip etmektir. Örnek verecek olursak: Türk Ceza Kanununda ve diğer ceza kanunlarında belirtilen hükümlere uymayanları, suç işleyenleri, bu kanunlara muhalefet edenleri tespit edilerek, delilleri toplayarak, cezalandırılmaları için hakime sevk etmek ( iddianame düzenlemek)’tir. Örnek verecek olursak, a şahsına bir tokat attığınızda, a şahsının şikayet edeceği mercii Cumhuriyet Başsavcılığıdır. ( Kolluk birimlerine de başvurulabilir, ancak onlarda Cumhuriyet Savcısına telefon açarak talimat alacaklardır). A şahsı mağdur olarak şikayet ettiğinde, yaralanmasının niteliğini öğrenmek için doktora sevk eder, tanıkları dinler ve eğer suçun oluştuğuna tam kanaat getirirse cezalandırılmanız için Mahkemeye iddianame düzenler ve verilecek kararı takip eder. Verilen karar talep ettiği cezadan az ise veya fazla ise karara itiraz eder. Daha sonra verilen karar sonucu kişiye verilen cezanın infaz edilmesinden de Cumhuriyet Başsavcılığı sorumludur. İnfaz işlemlerini takip eder.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA KİMLER ÇALIŞIR?

Her il adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı bulunur. Cumhuriyet Başsavcısının görevleri diğer Cumhuriyet Savcılarını denetlemek ve bazı adli görevleri yerine getirmektir. Cumhuriyet Başsavcılılığında görevli Cumhuriyet Savcılarının yanı sıra her Cumhuriyet Savcısının en az bir zabıt katibi bulunur. Zabıt katipleri gelen evrakları, soruşturma dosyalarını kaydeder ve gerektiğinde şüphelilerin, mağdurların ve tanıkların ifadelerinin yazılması yani zapta geçirilmesi işlemini gerçekleştirir. Daha da açıklayacak olursak, bir suç dolayısıyla açılan soruşturmada Cumhuriyet Savcısı taraflardan birinin ifadesine başvurduğunda zabıt katibi davetiye kağıdını hazırlar, Cumhuriyet Savcısına imzalatarak posta yapılmasını sağlar. Daha sonra gelen tarafın ifade evrakını açarak Cumhuriyet Savcısına haber verir ve onun bildirdiği şekilde zabıtı yazar.

Her il adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı bulunur. Cumhuriyet Başsavcısının görevleri diğer Cumhuriyet Savcılarını denetlemek ve bazı adli görevleri yerine getirmektir. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcılarının yanı sıra her Cumhuriyet Savcısının en az bir zabıt katibi bulunur. Zabıt katipleri gelen evrakları, soruşturma dosyalarını kaydeder ve gerektiğinde şüphelilerin, mağdurların ve tanıkların ifadelerinin yazılması yani zapta geçirilmesi işlemini gerçekleştirir. Daha da açıklayacak olursak, bir suç dolayısıyla açılan soruşturmada Cumhuriyet Savcısı taraflardan birinin ifadesine başvurduğunda zabıt katibi davetiye kağıdını hazırlar, Cumhuriyet Savcısına imzalatarak posta yapılmasını sağlar. Daha sonra gelen tarafın ifade evrakını açarak Cumhuriyet Savcısına haber verir ve onun bildirdiği şekilde zabıtı yazar.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN BİR KAĞIT GELDİ !..

Cumhuriyet Başsavcılığından size bir evrak geldiğine göre birkaç seçenekten bahsedebiliriz. İçerisindeki evrak muhtemelen sizi ifade vermek için adliyeye çağırıyor olabilir. Burada bakacağınız şey hangi gün ve saatte sizi çağırdıklarıdır. O gün ve saatte gitmezseniz hakkınızda zorla getirme emri çıkarılabilir. Bu ne demek? bir sonraki yazı kolluk kuvvetlerine sizi hazır etmesi için müzekkere yazmak olacaktır. Diğer bir müzekkere türü ise Ön ödeme emri’dir. Eğer bu evrak size geldiyse, kanun gereği bazı suçlarda kamu davası açılmaması için önceden ödenmesi gereken miktarın bildirilmesidir. Diğer bir seçenek ise yaptığınız bir CİMER başvurusu için bilginize başvurulması için gelen davetiyedir.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir