Danıştay “Başörtüsü” kararını verdi

Danıştay 2. Daire’si son günlerde yazılı ve görsel medyada sıkça adı geçen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel yönetmeliğinde yapılan değişikliğe yapılan itirazlar konusunda kararını verdi ve resmi sitesinde (https://www.danistay.gov.tr/) yayınladı.

Danıştay ayrıca karara karşı yapılan itirazları ve itirazlar neticesinde verilen kararları da açıkladı.

Buna göre:

Danıştay idari davalar daireleri kurulu 21/01/2017 tarihli 29955 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında  yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları resmi üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç” kısımlı ibarenin iptaline karşı açılan yürütmenin durdurulması dosyasına kararını verdi.

Yürütmenin durdurulması istemine ilişkin Danıştay: “ Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ” şeklinde karar vererek dosyayı kapatmış oldu.

Karara Danıştay’ın resmi internet sitesinden veya BURAYI tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir