EPDK Kullanıcı Mülkiyetindeki Tesislerin Satışına İlişkin Karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kullanıcı Mülkeyitende ki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayınladı.

Buna göre:

Malik, Malikler veya yetkili temsilci tarafından bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen bedeller üzerinden tesislerin devrine rıza gösterilmesi halinde anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve devre ilişkin işlemlerin tamamlanması halinde devir bedeli tarife yılı içerisinde deaten ödenir. Söz konusu tesisin bulunduğu yere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararınını veya orman kesim ve, veya ön izin belgesinin alınmamış olması halinde geri ödeme, bu kararların ve veya ilgili resmi izinlerin alındığı yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

Bu durumda devir bedeli devre konu tesisin dağıtım şirketi tarafından kullanılmaya başlanıldığı tarihten ilgili kararların ve veya resmi izinlerin alındğı tarihe kadar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Karar hükümlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanınca yürütüleceği resmi gazetete de yayınlarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi gazetenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir