Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  ceren tarafından 5 ay önce tarihinde güncellendi.

 • Yazar
  Yazılar
 • #1808 Yanıt

  ceren

  Bilişim Hukuku ve Bilişim suçu

  Temel Kavramlar
  Bilişim teriminin birçok tarifi yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tüm bunların içeren bir üst terimdir. Bilişim, data ve değişen teknolojinin beraber kullanılarak üretilen sonuçlar olarak şu demek oluyor ki tarif edilebilir. Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler vesilesiyle düzenli bir halde işlenmeyi öngoren bir bilimdir. Bir diğer tabirle, her türlü informasyon ve verinin elektronik data işlem enstrumanlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilim şeklinde de tanımlanabilmektedir.
  Bilişim Hukukunu ise informasyon ve değişen teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz.
  Bilişim suçları ise detayları otomatik işleme tabi tutan yada verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri etik veya yetki dışı meydana gelen her türlü davranış olarak tanınabilir. Yahut, bilgisayar ve bildirişim teknolojileri kullanılarak işlenen kabahatler şekliyle de bilinebilir.
  Bilişim Hukukunun tarihi Gelişimi
  İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin her geçen gün artması ile birlikte artık data toplumunda gelişen ve değişen dünyada “bilişim” kavramının ortaya çıktığı günden bu yana kendi ekonomik, toplumsal ve kültürel dinamiklerini yaratmış, buna bağlı olarak da bilişim hukuku dünyaya gelmiştir.
  Bilişim yolları kullanılarak; teror örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri iyelik haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hackerlerin yaygınlaşması benzer biçimde nedenler yeni bir hukuk branşının ortaya çıkmasına niçin olmuştur.

  Ülkemizde web ve bilişim sektorü ile ilgili olarak gerekli hukuksal zemine geç ulaşılmış olmasının sebebi, hukuk kurallarının bir anlamda olayları takip etme zorunluluğudur.
  Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük problem ise var olan mevzuatın yetersizliği yanında, mevcut olumlu hukuk normlarına işlerlik kazandıracak uygulamaların, ihtiyaca cevap verecek derinlikte olmama sorunudur.
  Bilişim yoluyla İşlenen kabahatlerin Yapısı Bilgisayar ve bildirişim teknolojileri kullanılarak işlenen kabahatlara beyaz yaka kabahatları da denilir. Bu tür kabahatların genel olarak ortak özellikleri:
  Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
  Bilişim kabahatının sonucunda çok yüksek kazancın rahat ve daha azca riskle temin edilmesi,
  Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması,
  yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın noksan bilgi yada kabiliyete haiz olma ihtimalinin yüksek olması,
  öteki suç türlerine bakılırsa daha ağır maddi ve içsel neticelar doğurması,
  Suç mağdurlarının genelde şuursuz kullanıcılar ile iktisat ve finans sektoründen olması,
  Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde sıradan kabahatlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
  düzgüsel kişiler yönüyle de bu tür kabahatın mağduru olunması durumunda genellikle takip edilmesi ihtiyaç duyulan prosedüre tam olarak egemen olunmaması,
  Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda saygınlık ve prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
  Bilişim suçunu işleyenlerin genel anlamda 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
  Bilişim kabahati mağdurlarının çoğu zaman ticari faaliyette bulunan kurumlar olması,
  suçluların çoğunluğu, kimi zaman fiillerinin degizyazı olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, kimi zaman ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket etmektedir.
  Kabahatlılar adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.
  Bilişim kabahati, informasyon teknolojilerinden sonrasında ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir.
  Bilişim kabahati ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.
  Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir.
  Suçlu ve suç yöntemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.
  çoğu zaman uluslararası boyutu bulunmaktadır.

  Bilişim suçu Türleri
  Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine bakılırsa çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna göre bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz.
  Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
  Bilgisayar Sabotajı
  Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
  Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
  Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
  Kişisel Verilerin Kotüye Kullanılması
  Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
  Yasadışı Yayınlar
  Ticari Sırların Çalınması
  Terörist Faaliyetler
  Çocuk Pornografisi
  Hacking
  Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Yanıtla: Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları
Bilgileriniz: