İcra Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  uğur tarafından 4 ay 4 hafta önce tarihinde güncellendi.

 • Yazar
  Yazılar
 • #1811 Yanıt

  uğur

  ………BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE
  GÖNDERİLMEK ÜZERE

  ………ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

   

  DOSYA NO                                                        : …./…. E. 2016/…. K.

  İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVACI :

  DAVALI                                                              :

  KARAR TARİHİ                                                :

  KARAR TEBLİĞ TARİHİ                                 :

  İSTİNAF BAŞ VURU TARİHİ                         :

  KONU                                                                 :….. İcra Hukuk Mah’ın 20…/……….. Esas, 20…./….…. Karar sayılı ve …/…../20….. tarihli kararının istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılması talebidir.

  Karar Özeti : ………… …. İcra Dairesinin …….. Talimat Sayılı dosyasında …./…./20….. tarihinde satışın düşmesi kararı vermiştir. İlgili icra müdürlüğünün usul ve yasaya aykırı işlemin iptali için açtığımız davayı ilgili Mahkemesi eksik inceleme sonucu davanın reddine karar vermiştir.

  İSTİNAF NEDENLERİ                                     :

  1- Asıl Mahkeme kararı usul ve yasalara aykırıdır. Mahkeme dava dilekçesinde bildirmiş olduğumuz hususların tamamında araştırma yapmadan eksik inceleme yapmış ve davayı reddetmiştir.

  2- ………………………………. ( İstinaf nedenlerini yazınız)

  3-) Asıl Mahkeme’ye, ………… Asliye Hukuk Mahkemenin verdiği tedbir kararının cebri icra satışına engel olmadığını, iş bu tedbir açısından satışın düşürülmesine karar verilemeyeceğine dair itiraz etmemize rağmen, Mahkeme itirazımız hakkında herhangi bir değerlendirme yapmaksızın talimat icrasının da satış düşürme yetkisi olduğundan bahisle davanın reddine karar vermiştir.

  TALEP                                                               :
  Yukarıda yazmış olduğumuz nedenler ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek sebeplerle istinaf incelemesi yapılarak ilgili mahkemenin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında talebim doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim……/……/20…..

   

  DAVACI

Yanıtla: İcra Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği
Bilgileriniz: