Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi örneği

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  admin tarafından 8 ay 1 hafta önce tarihinde güncellendi.

 • Yazar
  Yazılar
 • #1223 Yanıt

  admin
  Yönetici

  …………… İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

   

  DAVACI :
  DAVALI :
  KONUSU : Kıymet takdirine itiraz hakkında
  AÇIKLAMALAR
  Davalı, kendisine olan borcum nedeniyle ……….. İcra Müdürlüğü’nün 201…./……. Esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatmıştır. …………. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan evimi/arsamı ….. haczettirmiştir. Taşınmazın satışına geçilen icra takibinde, bu taşınmaz için 200.000 TL değer biçilmiştir. Düzenlenen kıymet takdir raporu bana tebliğ edildi. Tebliğe müteakip yasal süresi içerisinde itirazımı beyan ediyorum.
  Evim/arsam… için biçilen değer, o bölgedeki diğer ev/arsa ların değerine kıyasen çok düşük yazılmıştır. O bölgede alınabilecek taşınmazlar çok daha yüksek değerlere satılmaktadır. Hacizli bulunan evim/arsam rahatlıkla 400.000 TL üzerinde değer ifade etmektedir.
  Dava ve takibe konu olan taşınmaza biçilen söz konusu değerin çok az olduğu dikkate alınarak yeni bir kıymet takdirinin yapılması gerekmektedir.
  HUKUKİ NEDENLER :2004 S. K. 82/3 ve ilgili mevzuat.

  DELİLLER : O bölgede satışı yapılan taşınmaz satış sözleşmesi, dinlenilecek tanıklar, tapu kayıtları, diğer deliller.

  NETİCE ve TALEP
  Yukarıda açıklana nedenlerle taşınmaza ilişkin olarak kıymet takdirinin başka bir bilirkişi ye yaptırılmasını, yargılama harç ve giderlerinin davalı tarafa yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…./….

   

  Davacı

Yanıtla: Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi örneği
Bilgileriniz: