Yanıtla: Çekişmeli boşanma dilekçesi

#1623 Yanıt

Murat

mal paylaşımı davası açılmış veya mal paylaşımı talebi var ise evlilik süresi içinde edinilen mallar ortak olduğundan dava süresince malların devrinin önlenmesi amacıyla tedbir konulmuştur. mal rejimi davalarında tedbir konulması normal bir uygulama.
boşanma davasında da tanık beyanı ve tüm delillere göre kusuru daha ağır olan taraftan tazminat alınabilir.