Yanıtla: Birden fazla icara takibi var maaş kesinti var ev hacizi mümkünmü

#1754 Yanıt

uğur

birden fazla icra takibin ve maaş kesintisinin olması ev haczine engel teşkil etmiyor. yalnız kanun gereğince lüzumlu eşya dışındaki eşyaların ancak haczi mümkün oluyor.