Yanıtla: Adli kontrol memurluğa geçiş

#1771 Yanıt

Ceren

Güvenlik soruşturmalarında kolluk kuvveti hakkındaki kesinleşmiş ilamı ilgili birime gönderirler. Memuriyete ilk atamalarda ve mülakat uygulamalarında kesinleşmiş karar olması dahi gbt sorgularının yani güvenlik soruşturmalarının etkisi oluyor. (olmaması gerektiği halde) ancak atamalarda kesinleşmiş bir hükmünüz olmayacağı için sorun teşkil etmez. Ancak sonradan karar kesinleşirse, bu memuriyet şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler hükmüne girebileceği için sorun teşkil edebilir.