Gerekçeli karar nedir?

Gerekçeli karar nedir?

Bu yazımızda gerekçeli karar nedir kısaca anlatacağız. Yine devamla ayrıntıya ineceğiz.

Gerekçe ne demek? Gerekçe birşeyin dayandığı neden anlamına gelir.

Gerekçeli karar ne demek ? Mahkemelerin yapmış oldukları yargılama sonucunda Cumhuriyet Savcılığının iddianamesinde belirttiği delilleri, talepleri, sanık savunmalarını, müşteki şikayetlerini tetkik ederek, sonuçta vermiş olduğu karara gerekçeli karar adı verilir. Gerekçeli karar nedir veya gerekçeli karar ne demek ? sorusu genelde hakkında verilen hükmün vatandas.uyap adresinde sonucu sorgulandığında “gerekçeli karar yazıldı” uyarısı ile insanların aklına gelir. Bu da gerekçeli karar yazıldı ne demek şeklinde soruların aranmasına neden oluyor. Aşağıda gerekçeli karar yazıldı ne demek sorusunu ayrıntılı bir şekilde yanıtladık. Genelde duruşmanın son celsesinde hakim kararını açıklar. Ancak gerekçeli karar daha sonra hazırlanarak taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli kararda hakim, en son celsede vermiş olduğu kararın hangi hukuki temellere dayandığını açıkça yazar.

Hangi kararlar gerekçeli yazılır?

Anayasamızın 141. maddesine göre her mahkeme kararları (verdiği bütün kararlarda) gerekçeli karar şeklinde yazmak zorundadırlar. Yani verilen bütün kararların gerekçesi olması gereklidir.

Gerekçeli karar nasıl yazılır? ( hukuki dinlenilme hakkının ihlali nedir?)

Mahkemeler karar verdiklerinde, vermiş oldukları kararlarını net bir şekilde ve özellikle somut olarak, açıkça gerekçelendirmek zorundadırlar. Aksi bir durum, yani gerekçenin eksik olması, sadece görünüş itibariyle yazılmış olması yargılanma hakkının ihlali anlamına yani, hukuki dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelir.

Gerekçeli kararda bulunması gerekenler:

Gerekçeli kararlarda bazı hususların bulunması kanunen zorunlu tutulmuştur. Bunlardan bazıları:

*İddianın ve Savunmanın nelerden ibaret olduğu, iddiaların ve savunmaların dayandığı delillerin nelerden ibaret olduğu,

*Delillerin değerlendirilmesi, eğer değerlendirilmeyen veya kanıt yönünden üstte olduğu kabul edilen eylemleri ve nedenlerini,

*Delillerin ve bahsedilen hususların işaret ettiği kanı, sanığın eylemi, uygulanan veya uygulanacak maddeler,

*Verilen cezayı ağırlaştıran veya bu cezayı hafifleten nedenler, cezayı kaldıran sebeplerin var olup olmadığı, temel olarak baz alınan cezanın belirlenmesi ile ilgili nedenler,

*Cezanın güvenlik tedbirlerine çevrilmesi, ertelenmesi veya ek güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine ilişkin hukuki dayanaklar,

*Beraat kararının gerekçesinin mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı,

*Ceza verilmesine yer olmadığı kararının gerekçesinin mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı,

*Diğer kararlarda hükmün nedenleri.

Gerekçeli kararın yazılma süresi nedir?

Gerekçeli kararlar genel olarak hükümden sonra yazılırlar. Hüküm en son duruşmada verilir. En son duruşmada hazır olan tarafların yüzüne karşı okunur. Hazır olmayanlara ise gerekçeli karar tebliğ edilir demiştik. Gerekçeli kararın ne zaman yazacağı ceza ve hukuk mahkemelerine göre değişiklik göstermektedir. Ceza Mahkemelerinde hükmün verildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde gerekçeli kararın hazırlanması gerekir. Hukuk Mahkemeleri ve idare ile vergi mahkemelerinde bu süre bir aydır.

Gerekçeli karar hakkı nedir?

Gerekçeli karar hakkı, mahkemelerin vermiş oldukları hükümlerin gerekçeli olarak verilmesi anlamını taşımaktadır. Hakkında hüküm verilen kişiler hangi hükmün hangi gerekçelerle verildiğini öğrenme hakkına sahiptirler.

Gerekçeli kararın tebliği!

Gerekçeli karar son celsede yani hükmün açıklandığı celsede hakim önünde hazır iseler kendilerine en son bildirdikleri adrese tebliğ edilir. Buna gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması denir. Tebliğ alındığı tarih yasal sürenin başladığı tarihtir. Ancak hüküm yüzüne karşı okunan kişilere tebliğ yapılmaz. Bu kişiler hükmün okunduğu tarihten itibaren başlayarak yasal haklarını kullanmak durumundadırlar.

Gerekçeli kararda maddi hata! ( Gerekçeli kararın düzeltilmesi )

Gerekçeli kararlarda maddi hatanın bulunması durumunda ( örnek olarak yazım hataları, hesaplama hataları) bu hatalar ek bir karar verilerek düzeltilebilir.

Gerekçeli karar sorgulama

Gerekçeli karar verildikten sonra  vatandaş uyap adresinden adresinden dosya içeriğine ve gerekçeli karara ulaşılabilir.

Gerekçeli kararın kesinleşmesi.

Gerekçeli kararlar tebliğ edildikten sonra veya tefhim edildikten sonra gerekli yasal süre sonunda Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından kesinleşir. Kesinleşen kararlar gereği yapılmak üzere ceza mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Gerekçeli karar yazildi ne demektir? 

Gerekçeli karar yazıldı ne demek ? Uyap ile entegre olarak çalışan vatandas.uyap.gov.tr adresinde yapılan sorgulamalarda, kişiler tarafı oldukları dosya hakkında bilgi alabilmekte ve dosya durumu sorgulanabilmektedir. Bu sorgularda dosya durumunda gerekçeli karar yazildi veya gerekçeli karar yazıldı şeklinde  çıkan uyarı, dosyanın karara çıktığını ancak henüz kesinleşmediğini gösterir. Bu açıklama”gerekçeli karar yazıldı ne demek” sorusunun ve Nihayi karar kaydedildi ne demek sorusunun da cevabını oluşturmaktadır. UYAP dosya durumları senaryolarındaki dosyanın karara çıkması durumunda dosya durumunda açıklamada bu yazı gelir. Bu yazı da insanların Nihayi karar kaydedildi ne demek sorusunu sormalarına neden olmaktadır. Bu paragrafımız da bunu açıklamaktadır.

karara çıkmış ne demek ?

Dosyalar soruşturma ve kovuşturma safhasında olduklarında dosya durumları açık şeklinde tabir edilir. Dosya akıbeti sorduğunuzda size karara çıkmış deniliyor ise ve aklınızda karara çıkmış ne demek sorusu var ise, bu dosyanıza karar verildiğini, ancak henüz onay işlemlerinin tamamlanmadığını gösterir. ayrıca ilam nedir sorusunun yanıtı da, kesinleşmiş karar anlamına gelir. İlam kesinleşen karar demektir. Aşağıda örnek bir karar göstereceğiz.

Emsal karar nedir?

Emsal karar, bir davanın veya dosyanın suçu veya konusu ile ilgili başka mahkemelerce verilen kararları ifade eder. Aynı dosyaya uygulanacak aynı hukuki durumları göstermek adına, başka mahkemelerin aynı olay için verdikleri kararlar emsal teşkil etmesi için mahkemeye sunulabilir. Bunlara emsal karar denilir. emsal karar nedir sorusunun cevabı da budur.

Gerekçeli karara itiraz : Gerekçeli karara, gerekçeli kararın sonunda belirtilen süre içerisinde ve belirtilen üst mahkemeye yani bir üst mahkemeye itiraz edilebilir.  Peki bir üst mahkeme ne demek  ? Mahkemeler üst alt olarak ayrıldığından, alt mahkemenin verdiği karara üst mahkemeye itiraz edilebilir. Örneğin Asliye Ceza Mahkemelerinin verdiği karara Ağır Ceza Mahkemelerine itiraz yolu açıktır. Ağır Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemeleri için üst mahkemelerdir. Aşağıda verilen örnek gerekçeli kararın son paragrafında olduğu için itiraz yeri ve süresi her gerekçeli kararın son paragrafında belirtilir.

Gerekçeli karar örneği:

T.C.

………………..

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/……… Esas

KARAR NO : 2018/………

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2018/……….

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : …………………… ………..

KATİP    : …………………… ………..

DAVACI : K.H.

SANIK : ………………

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 17/04/2017

SUÇ YERİ : …………/…………..

KARAR TARİHİ : 15/11/……..

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

İDDİA: ………… Cumhuriyet Başsavcılığınca 21/06/…….. tarih ve 2018/…….. esas sayılı iddianamesi ile sanığın TCK’nun 191/1,53/1,58.maddeleri gereği yargılamasının yapılarak cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır.

Sanık ……… ………….. mahkememizce alınan savunmasında:” Ben ilk olay tarihinde ………. ………….. ile birlikte esrar maddesi içmek için sakin bir yere gittik, o sırada kolluk görevlileri tarafından durdurulduk ve esrar kullanacağımız hususunda beyanda bulunmuştum, beyanlarım doğrudur, bu dosya ile alakalı erteleme kararı verilmişti, 26.05.2017 tarihindeki olayda ben araçta esrar olduğunu bilmiyordum, ilk olaydan sonra ben uyuşturucuyu bıraktım, hiç uyuşturucu kullanmadım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum ” şeklinde kendisini savunmuştur.

Sanık ………. …………… müdafii Av. ………….. …………….. alınan beyanında: Müvekkil adına vekaletnameyi ibraz ediyoruz, iki olay arasında 40 gün vardır, müvekkil evlilik hazırlığı içerisindedir, bu nedenle temizlenmeye çalışmaktadır, ilk olaydan sonra pişman olmuş ve uyuşturucuyu bırakmıştır, kayıtlara ve yerleşik raporlara göre kan ve idrarda uyuşturucu 50 gün kalabilmektedir, ayrıca bulunduğu ortamda içilmesi halinde de tahlillerde uyuşturucu madde tespit edilebilmektedir, zaten dosyaya sunulan raporda da müvekkilin kanındaki uyuşturucu madde değerlerinin cihazın ölçebileceği miktarın altında olduğu belirtilmiştir, araç içerisindeki şahıslar da müvekkilin uyuşturucu içmediğini beyan etmişlerdir, mahkumiyet kararı verilmesi müvekkilin hayatını olumsuz etkileyecektir, ilk olayda müvekkil samimi beyanda bulunmuştur, müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz ” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLER; Sanık savunması, sanığa ait nüfus ve adli sicil kayıtları ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Sanık hakkında TCK’nun 191.maddesinden yürütülen soruşturmada 14/03/2018 tarihinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiği, kararın 30/05/2018 tarihinde sanığa tebliğ edildiği, 14/05/2018 tarihinde dava açılmasının ertelenmesi kararının kaldırıldığı, dava açılmasının ertelenmesi kararının kaldırılmasına konu ihlal niteliğinde kabul edilen eylemin 26/05/2017 tarihinde gerçekleştiğinin belirtildiği, TCK’nun 191/4.maddesinde belirtildiği üzere ihlal niteliğinde kabul edilen eylemin erteleme süresi zarfında gerçekleşmesi gerektiği, dava dosyasında sanığın ihlal niteliğinde kabul edilen eyleminin kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından önceki bir tarih olması karşısında kovuşturma şartı olan ihlalin gerçekleştiğinden bahsedilemeyeceği anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Sanık …… …………. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK’nun 191/1.maddesi uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan, TCK’nun 191/4-c maddesinde belirtilen kişinin erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması koşulunun gerçekleşmediği anlaşıldığıdan mahkememize açılan kamu davasının CMK’nun 223/8.maddesi gereğince durdurulmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık ………. ………….. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK’nun 191/1. maddesi uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan, TCK’nun 191/4-c maddesinde belirtilen kişinin erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması koşulunun gerçekleşmediği anlaşılmakla mahkememize açılan kamu davasının CMK’nun 223/8.maddesi gereğince DURDURULMASINA,

2-14/03/2018 tarihli kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararında belirtilen denetimli serbestlik ve tedavi tedbirinin kaldığı yerden devamına, denetimli serbestlik dosyasının infazına devam edilebilmesi için ………… Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

3-Yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına,

Dair, sanığın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden, sanık müdafi Av………….. ………….. yüzüne karşı tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve ilgili hakime onaylattırılmak suretiyle veya başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile ………….. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. ……………./………./……..

Katip                                                                          Hakim

 

Süre Tutum ne demek ? Süre tutum, yüzüne karşı verilen bir karara itiraz edeceğiniz, ancak gerekçeli kararın yazılmasını beklemek istediğinizi belirten dilekçedir.

Gerekçeli karar ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden sorabilirsiniz.

Yazar: admin

5 thoughts on “Gerekçeli karar nedir?

  Bilgiler için teşekkür ederim hocam.

  Murat

  ( - )

  Hukuk dilinde sıklıkla duyduğumuz konulara açıklık getirdiğiniz için çok teşekkürler.

  Recep

  ( - )

  Gerekçeli karar konusunu çok araştırdım sonunda istediğim bilgiyi burada buldum teşekkürler

  Hayati

  ( - )

  gerekçeli karar nedir, çok bilgilendirici olmuş. Elinize sağlık.

  admin

  ( - )

  Umarım yardımcı olabilmişizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir