Gözaltı Nedir?

Gözaltı nedir ? Gözaltı kararı nedir ?

Herhangi bir suç soruşturmasında suç ile ilgili kişiler kolluk kuvvetlerince gözaltına alınırlar. Peki gözaltı nedir : Gözaltı herhangi bir suçu işlemiş olması şüphesi altındaki kişinin, Cumhuriyet Savcısının emri ile kolluk kuvveti gözetimi altına alınmasıdır.

Gözaltı yazımı ?

Gözaltı kullanıldığı manaya göre yazımınında değiştiği bir kelimedir. Gözaltı yazımı : insanın beş duyu organından birisi olan göz’ün altını kasteden bir kelimenin yazılışında ” göz altı” şeklinde yazılırken, bir hukuk terimi olarak gözaltına alınmak ibaresindeki gözaltı yazılırken bitişik olarak yani “gözaltı” şeklinde yazılır.

Gözaltına alma : Gözaltı ve tutuklama : Gözaltı ve yakalama : Gözaltı yönetmeliği mevzuat , Gözaltı ve ifade alma yönetmeliği :

Gözaltına alma, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Gözaltı ve yakalama işlemleri ile gözaltı ve tutuklama işlemleri bu yönetmelikteki esaslara göre yapılır. Yönetmeliğe göre gecikmesinde sakınca bulunan hellerde kolluk görevlileri bu yönetmeliğin 5. maddesinde bulunan haller oluştuğunda gözaltına alabilirler. Gözaltı yakalama ise hakkında yakalama emri bulunan kişilerin adli işlemleri yapılıp yakalama emrinin gereğinin yerine getirilmesine kadar kolluk gözetiminde bulundurulması işlemidir. Gözaltı yönetmeliği mevuzat ‘ı budur ve kolluk kuvvetleri gözaltı işlemlerinde bu yönetmeliğe uygun hareket ederler. Ayrıca gözaltı kararı cmk 90. maddesinde de düzenlenmiştir. Kolluk kuvvetlerinden ziyade Cumhuriyet Savcılığı gözaltı kararı cmk 90. maddesine göre verir.

Gözaltı ve muhafaza altına alma arasındaki fark konusuna gelince, ikisi farklı kavramlardır. Muhafaza altına alma işlemi bir meta veya başka bir deyimle bir suç eşyasının muhafaza altına alınması işlemlerinde kullanılır. Gözaltı ise şüpheli veya sanığın gözaltına alınmasıdır. Bu nedenle gözaltı ve muhafaza altına alma arasındaki fark barizdir.

Gözaltı süresi : Jandarma gözaltı süresi: Emniyet Gözaltı süresi :

Gözaltı süresi ne kadardır sorusunun cevabını cmk 91 verir. Gözaltı süresi 24 saati geçemez. Gözaltı süresi ne zaman başlar sorusunun cevabını cmk 91. madde şu şekilde açıklıyor : gözaltı süresi “yakalama anından itibaren” 24 saati geçemez. Bu 24 saate yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilirken geçecek süre dahil değildir. Bu süre de 12 saati geçemez. Ancak toplu suçlarda veya sair durumlarda gözaltı süresi her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 gün uzatılabilir. Demek oluyor ki gözaltı süresi ne zaman başlar sorusunun cevabı yakalama anından itibaren olacaktır. Gözaltı işlemleri ivedilikle yapılır ve gözaltı işlemlerine müteakip kişi mahkemesine veya Cumhuriyet Savcılığına sevk edilir. Gözaltı hakları ile ilgili sorularda şunu söylemek yararlı olabilir. Avukat gelmeden herhangi bir savunmada bulunmayabilirsiniz. Ayrıca gözaltı hakları ile ilgili diğer bir unsur ise yakalandığınızın yakınınıza bildirilmesidir. Bunu talep edebilirsiniz.

Gözaltı süresi uzatma :

Gözaltı işlemlerinin belirlenen sürede bitmeyeceği anlaşıldığında Gözaltı şartları‘nın varlığı halinde gözaltı uzatma işlemine gidilebilir. Gözaltı şartları oluşmadığında zaten gözaltına alma işlemi uygulanamaz. Gözaltı şartları ‘na ulaşmak için gözaltı yönetmeliği mevuzatı ‘nın 5. maddesini okuyabilirsiniz. İlgili yönetmeliğin linkini yazımızın en altında vereceğiz.Toplu suçlarda veya sair durumlarda gözaltı süresi her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 gün uzatılabilir. e devlet gözaltı sorgulaması uygulaması yoktur. Dolayısıyla hakkınızda verilecek gözaltı kararını e devlet gözaltı sorgulama şeklinde sorgulamanız mümkün değildir. Yine gözaltı gerektirecek suçlar gibi bir ayrım yapmakta doğru değildir. Her suç, işlendiği duruma ve koşula göre veya ağırlaştırıcı bir nedene bağlı olarak gözaltı verilmesi sonucunu doğurabilir. Gözaltı gerektirecek suçlar Olayın vehametine göre bunu Cumhuriyet Savcısı takdir eder. Ancak kolluk bazı suçlarda resen gözaltına alabilir. Bu suçlarda yine CMK 91. madde düzenlenmiştir. Yazımızın en altında cmk linkini paylaşacağız. Bu suçları incelemek istiyorsanız cmk linkinden açarak 91. maddedeki suçları inceleyiniz.

Gözaltı gbt’de çıkar mı?

Hayır. Gözaltı işlemleri gbt’de çıkmaz. Daha doğrusu çıksa bile herhangi bir resmi işleme konu olamaz. Çünkü gözaltına alınan kişinin suçluluğu sabit değildir. Diğer yandan gözaltına alınmışsanız muhtemelen şüpheli sıfatıyla ifadeniz alınacaktır. Şüpheli sıfatıyla ifadeniz alındığında bu işlem gbt’nize işler. Ancak ilgili suçtan takipsizlik kararı almışsanız veya beraat kararı almışsanız bu gbt’den silinir. Dolayısıyla gözaltı gibt’de çıkar mı sorusunun cevabıda bu iki yönlü işlemlerden geçer. Gözaltı ve güvenlik soruşturması arasındaki ilişki de aynı durumlar için geçerlidir. Güvnelik soruşturmasında şüpheli olarak verilen ifadeler çıkabilir. Ancak sonucunda bir karar verilmemişse veya beraat veya takipsizlik kararı verilmiş ise gözaltı ve güvenlik soruşturmasında bu şekilde gözükebilir.

Gözaltı kararına itiraz ?

Gözaltına alınma işlemine itiraz ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yapılır. Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı reddetmesine müteakip dosya itirazen ilgili Sulh Ceza Hakimliğince incelenir. Mahkeme kişinin savunmasını alarak derhal serbest bırakılmasına veya tutuklanmasına karar verir. Gözaltı kararına itiraz gözaltına alınan kişinin kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Gözaltı itiraz işlemleri ivedilikle yerine getirilir.

Ceza Muhakemeleri kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Gözaltı ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir