Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB)

Bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması makale si ile CMK 231 de düzenlenen ( hagb cmk 231) HAGB hakkında bilgi sahibi olmanızı umuyoruz.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) nedir?

hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ne demek : ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ceza sınırı ) Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedir ?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedir ? : Hükmün açıklanmasının ertelenmesi de denilen HAGB, hükmün açıklanmasının geri bırakılması cmk 231 , hakkınızda yapılan bir yargılama sonucunda eğer aldığınız ceza 2 yıl veya daha az sürede ise, ya da her miktarda para cezası ise, belirli şartların bulunması halinde ( bu şartların başında sizin HAGB’yi kabul etmeniz gelmektedir) verilen cezanın 5 yıllığına açıklanmaması, yani geriye bırakılması demektir. Yani hagb ceza sınırı 2 yıldır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması hapis cezasının ertelenmesi anlamına gelir. Hükmün sonunda 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması yazar. hükmün açıklanmasının geri bırakılması 5 yıl olarak uygulanır. ( istisnalar hariç)

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kaç yıl sorusunun yanıtı şudur: hagb 5 yıllık süre için genellikle verilir. Ancak bu süre hakimin taktirine göre düşürülebilir. Ayrıca yaşı küçük kişiler içinde bu süre 3 yıl gibi sürelerle uygulanabilir. Peki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaç kez verilir ? HAGB kararı 5 yıllık denetim süresinin bitiminden sonra yeniden verilebilir. Ayrıca diğer denetimi bozmaması kaydıyla birkaç tanede verildiği görülebilir. Örneğin diğer suçtan HAGB kararı kesinleşmeden yeni bir suç işlenirse yeniden HAGB hükmünden yararlanabilir.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir ceza mıdır ?

hükmün açıklanmasının geri bırakılması ceza mıdır ? Hayır sadece bir tedbirdir. HAGB aslında verilen kararın, belli şartlar oluşması halinde bir kereliğine ve belli bir süreliğine ertelenmesidir. Ancak tabiki HAGB verilen bir hüküm sonrasında uygulanır. Yani Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması durumunda verilmiş bir hüküm söz konusudur. Bu durum hükmün açıklanmasının geri bırakılması cezası diye sorgulanır ve ceza değildir. Bir tedbirdir.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması mahkumiyet midir :

hagb mahkumiyet kararı mıdır ? Hayır mahkumiyet değildir, ancak mahkumiyet kararının devamı niteliğindeki bir tedbirdir diyebiliriz. hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sadece mahkumiyet kararlarının devamı niteliğinde verilir. Yani HAGB verilebilmesi için sanığın bir suçtan mahkum olması gerekir.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının (HAGB) şartları nedir? (hagb hangi hallerde verilir )

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları ( hagb şartları, hagb koşulları ), ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları )konusuna gelecek olursak, HAGB’nin ilk şartı bu kurumun uygulanmasını kabul etmenizdir. Hakim savunmanızın alınması sırasında size Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasını kabul eder misiniz diye sorar. Eğer HAGB kurumunun uygulanmasını istiyorsanız evet cevabını vermelisiniz. Diğer bir şart ise daha önce kasıtlı bir suç işleyerek mahkumiyet cezası almamanız ve mahkemenin artık suç işleyeceğinize dair bir kanaati hasıl olmamasıdır. Ayrıca kamunun veya mağdurun uğradığı bir zarar var ise bu zararı karşılamış olmanız gerekir. Bu hagb şartları sağlanırsa hakkınızda HAGB uygulanabilir. hagb zararın giderilmesi de bir şarttır. HAGB uygulanabilmesi için mağdurun veya kamunun zararının giderilmesi gerekir. hagb zararın tespiti müştekinin beyan ettiği veya faturalandırabildiği miktar üzerinden hesaplanır. hagb yükümlülükleri bunlardır.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasını(HAGB) kabul etmeli miyim?(hükmün açıklanmasının geri bırakılması yararları )hükmün açıklanmasının geriye bırakılması itiraz usulü :

HAGB genelde sanıkların lehine’dir. HAGB’yi kabul ettiğinizde yanlızca kararı temyiz veya istinaf edemezsiniz, sadece itiraz edebilirsiniz. Eğer ben kesinlikle suçsuzum, verilecek hükümde de beraat ederim diye düşünüyorsanız HAGB’nin uygulanmasını kabul etmezsiniz. Ancak bu sefer de alacağınız ceza 2 yıl altında olsa bile cezanız ertelenmez, infaz edilir. hagb temyiz edilebilecek hükümlerden değildir. hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına itiraz yasa yolu sadece açıktır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması yargıtaya gider mi sorusunun yanıtı hayırdır. Sadece itiraza tabi bir karardır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması istinaf yasa yoluna da tabi değildir. Sadece itiraz yasa yolu açıktır.

HAGB sonrasında bir suç işlediğimde veya bu yükümlülüklere aykırı davrandığımda ne olur?

HAGB’nin kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde ( veya mahkemece taktir edilen yıl içerisinde ki bu yıl 5 yıldan düşükte olabilir) herhangi bir kasıtlı suç işlerseniz veya yükümlülük belirlenmiş ise bu yükümlülüklere aykırı davranırsanız açıklanması geriye bırakılan o hüküm açıklanır ve infaz edilir. ( hagb de hükmün açıklanması )Örneğin para cezası almışsanız ve bu hagb ile ertelenmişse parayı ödemezsiniz, ancak denetim süresi içerisinde bir suç işlerseniz hagb para cezası ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması para cezası )açıklanır ve para cezasını ödemek zorunda kalırsınız.

HAGB süresince herhangi bir kasıtlı suç işlemezsem ve yükümlülüklere aykırı davranmazsam ne olur?

5 Yıl sonra herhangi bir suç işlememeniz ve yükümlülüklere aykırı davranmamanız durumunda hakkınızda verilen ceza hükmü düşer. Herhangi bir ceza çekmezsiniz. hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılan dava zaten yükümlülüklere aykırı davranılması nedeniyle açılan davadır. Bu yükümlülüklerin başında kasıtlı başka bir suç işlememek gelir. Denetim süresinde yeni bir suç işlenirse ( hagb tekrar suç işleme ) durumunda bu yükümlülük ihlal edilmiş sayılır ve hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılan dava şeklinde dava yeniden açılır.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı sabıkama işlenir mi? ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması adli sicilde görünür mü )

hükmün açıklanmasının geri bırakılması sicile işler mi sorusu merak edilen bir sorudur. HAGB kararları sadece Cumhuriyet Savcıları ve hakimlerin görecekleri bir sisteme kaydedilir. Adli sicil kaydınızda gözükmez. hükmün açıklanmasının geriye bırakılması sabıka kaydı kayıtlarında çıkmasa da, resmi kurumlar ve mahkemelerin sorgulamalarında çıkmaktadır. Bu kayıt ta süre sonunda silinmektedir. Adli sicilin silinmediği durumlarda dilekçe ile başvurarak silinmesi için talepte bulunabilirsiniz. hükmün açıklanmasının geri bırakılması adli sicile işlenir mi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması adli sicil kaydında görünür mü sorusunun yanıtı da budur. hükmün açıklanmasının geri bırakılması arşiv kaydı kısmına düşmüş ise bunun silinmesini Adli Sicil ve İstatislik Genel Müdürlüğünden talep etmeniz gerekir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması arşiv kaydının silinmesi için yazacağınız bir dilekçeyi doğrudan Müdürlüğe veya mahkemeniz kanalı ile gönderebilirsiniz. hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli sicil kaydında görünür mü sorusunu da bu şekilde açıklamış olduk.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması nasıl silinir ? (hagb nasıl silinir ) ( hagb uyaptan ne zaman silinir )

hagb adli sicil kaydında çıkar mı sorusunu yukarıda yanıtladık. Eğer bir nedenle hagb adli sicil kaydınızdan süresi bitmesi halinde silinmemişse, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması sabıka kaydı nızda hala görünüyorsa dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurarak silinmesini talep edebilirsiniz. Peki ya hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne zaman silinir ? HAGB denetim süresinin son tarihinde, yani örneğin denetim 5 yıl verilmişse, 5 yıl sonunda silinir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması silinmesi için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. hagb nin silinmesi resen yapılır.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasını (HAGB) kabul etmek zorunda mıyım?

HAGB kararını kabul etmek zorunda değilsiniz. HAGB’yi kabul etmediğiniz beyan ettiğinizde, eğer mahkeme size ceza everecek olursa bunu ertelemez. Ancak HAGB kararını kabul ettiğinizde ceza alacak olursanız ve bu ceza 2 yıl ve altı ise 5 yıl boyunca ertelenir. hagb uygulanmaması nı talep etmeniz halinde ise bu hüküm uygulanmaz. hükmün açıklanmasının geri bırakılması reddi halinde mahkeme mahkumiyet hükmü verirse eğer artık erteleyemez.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması hangi suçlarda uygulanır ? (hükmün açıklanmasının geri bırakılması hangi suçları kapsar )

HAGB suç bazlı değil ceza bazlıdır. Bazı özel suçlar hariç 2 yıl altı suçlarda uygulanır. Peki hükmün açıklanmasının geri bırakılması hangi hallerde bozulur ? HAGB kararı kesinleşme tarihinden sonra belirlenen hagb denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde bozulur. hagb bozuldu ise yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması yeniden suç işlenmesi durumunda dosyanız yeniden açılacaktır. hagb bozma hallerinde yeniden duruşmaya çağırılacaksınızdır.

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış ne demek tir?

Hakkınızda verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının denetim süresi içeresinde satılı bir suç işlemiş iseniz HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış sanık olarak yeniden dosyanız açılır ve önceden açıklanması geriye bırakılan hükmü almış olursunuz. Bu durumda yeni bir yargılama yapılır, ancak hüküm olarak önceden almış olduğunuz hüküm açıklanır. hagb itiraz yasa yoluna tabidir. ( cmk hagb itiraz ) Bu durum vatandas.uyap.gov.tr sorgulamasında “ hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış sanık “ şeklinde çıkar. hagb uyulmaması nedir sorusunun cevabı da budur.

HAGB aleyhine nereye başvurulur?

HAGB kararına sadece itaraz edebilirsiniz. İtiraz üzerine HAGB şekil şartları incelenir. Ayrıca hagb denetim süresi içerisinde müştekinin şikayetten vazgeçmesi durumunda hagb düşme kararı verilemez. hükmün açıklanmasının geri bırakılması şikayetten vazgeçme halinde düşmez. Dosya kesinleştiği için yeniden ele alınması söz konusu değildir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması nasıl bozulur diye soruyorsanız, itiraz süresi içerisinde yani 7 gün içerisinde itiraz etmeniz durumunda ve itirazınızın kabul edilmesi durumunda karar bozulabilir.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması bozulursa ne olur ?

hükmün açıklanmasının geri bırakılması bozulması durumunda, yani HAGB itirazınız kabul edilirse dosyaya yeniden karar verilir. Ancak hagb itiraz üzerine gittiği mahkemece kabul edilmezse hagb itiraz red kararı verilirse, hagb kararı kesinleştirilir.

Denetimli serbestlik ihlali para cezasına çevrilir mi ?

denetimli serbestlik ihlali para cezasına çevrilir mi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması adli para cezası diye sorular arama motorlarında dolaşmakta. Denetimli serbestlik ihlali halinde önceki hükmün aynısı açıklanır, önceki hükümde zaten hapis cezası kısa süreli ise hapse çevrilmiştir. Eğer hapis cezası ise önceki hükmün aynısı açıklanır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması adli para cezası ödenir mi sorusunun yanıtı ise, HAGB ile verilen para cezalarının da ertelendiği hususudur. Ancak dosya üzerindeki giderler ve avukatlık ücretleri tabi ki ödenir.

hagb 5 yıl doldu ne yapmalıyım ? ( hagb bitti )

hükmün açıklanmasının geri bırakılması süresinin dolması durumunda kendiliğinden düşer. Ancak talepte bulunarak HAGB’den kaynaklı memnu hakların iadesini ilgili mahkemenizden talep edebilirsiniz. hagb 5 yıl doldu ise hagb silinmesi için mahkeme yeni bir karar verecek ve bu karar gereği sabıkadan silinecektir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması denetim süresinin dolması denetim yükümlülüğünün bitmesi anlamına gelir.

hagb 5 yıllık süre ne zaman başlar ? ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması denetim süresi ne zaman başlar ) hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ne zaman başlar ?

hagb ne zaman başlar sorusu sıkça sorulmaktadır. HAGB 5 yıllık süre gerekçeli kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar. Bu sürenin hesaplanmasında genellikle insanlar yanılır. Bu yüzden kesinleşme tarihini mahkemeden öğrenerek takibinin buna göre yapılması gerekir. Mahkemeye giderek hagb kesinleşme şerhi talep edebilir ve buradan tarihi kontrol edebilirsiniz. Aksi taktirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına uyulmaması (hagb uymama ) nedeniyle dosyanız yeniden açılabilir. hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına uymama durumunda hüküm yeniden açıklanır. (hagb nin açıklanması ) hagb 5 yıl ne zaman biter sorusunu soruyorsanız dosyanızın kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl sayınız. hagb 5 yil sonra düşecektir. hagb kararı 5 yıl denetim süresinin dolması sonrasında sistemden otomatikman düşürülecektir.

hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının memuriyete etkisi :

hükmün açıklanmasının geriye bırakılması memuriyeti etkiler mi ( hükmün açıklanmasının geriye bırakılması memur olmaya engel mi )sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Öncelikle hagb polisliğe engel mi sorusuna bakalım. Memuriyete engel olan suçlar genellikle yüz kızartıcı suçlar ve belli bir miktar cezayı aşan suçlardır. Bu miktar kısa süreli hapsi gerektiren yani HAGB uygulanan suç olduğundan genellikle memuriyete engel oluşturmaz. Ancak yüz kızartıcı suçlar HAGB uygulansa dahi memuriyete engel olabilir. HAGB’nin bozulması durumunda alınacak sonraki ceza ile birlikte ceza sınırının aşılması durumunda hagb atamaya ret durumuyla karşılaşabilirsiniz. hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriyetten çıkarma cezasını gerektirmez. Ancak suçun vasfına göre bu durum değişebilir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriyet ile doğrudan alakalı değildir. Memuriyet durumu asıl hükümle ilgilenir. (Bununla ilgili sorular: hagb öğretmenliğe engel mi, hagb ogretmen atamasina engel mi, hagb polisliğe engel mi )

hagb pomeme engel mi ? Polis meslek yüksek okuluna alınacak öğrenci güvenlik araştırmalarında da bu hususlara bakılır. HAGB verilen basit suçlar engel olamayabiliyorken hagb pomem elenenler genellikle yüz kızartıcı suçlarla ceza alıp ertelenenler oluyor. Dolayısıyla HAGB’ye değil de bu konuda işlenen suçun niteliğine bakmak gerekir. hagb uzman erbaşlığa engel mi sorusunun yanıtı da aslında budur. Bu cevap hükmün açıklanmasının geri bırakılması devlet memurluğuna engel mi veya hagb olan polis olur mu sorusununda cevabıdır.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması polis olmaya engel mi ?

hükmün açıklanmasının geri bırakılması polislik hususunda yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı, HAGB hükmüne değil de suç vasfına bakılmalıdır. hagb yedek subaylığa engel mi sorusunun yanıtı da aynıdır.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması gbt de çıkar mı ?

HAGB kararı da bir hüküm olduğu için gbt de çıkması muhtemeldir. Her ne kadar hükmün açıklanmasının geri bırakılması denetimli serbestlik hükmü olsa da altında yatan bir hüküm olduğu için gbt niz temiz çıkmayacaktır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması güvenlik soruşturması ekranlarından bağımsız bir karardır. GBT sorgulaması polnet veya jinete girilen ilk tahkikat bilgileri ve adli sicil bilgileri sorgulanarak hazırlanır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması gbt ekranında da görünür ve raporunda çıkar. Ancak tabiki memuriyete engeli hususunu yukarıda belirttik.

hagb silah ruhsatına engel mi ? ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması silah ruhsatı almaya engel mi )

hagb nin silah ruhsatına etkisi için HAGB kararının aslında içeriğine bakmak gerekir, sonuçta verilen bir hüküm vardır, Silah ruhsatlarında genellikle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu olup olmadığına ve bu gibi suçlara bakılır. Bu yüzden aslolan HAGB kararı altındaki suçtur. hagb silah ruhsatı almaya engel mi sorusunun yanıtı da budur.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması gerekçeli karar tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilmez ise kesinleşir ve kesinleşme tarihinden itibaren denetim süresi başlar.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması sorgulama yapmak için vatandas.uyap.gov.tr adresinde bulunan dosyalarınızın içeriğine bakabilirsiniz. Burada verilen gerekçeli kararda hagb olup olmadığı görünecektir.

HAGB ile uzlaşma arasında bir ilişki söz konusu değildir. hagb uzlaşma sağlanması durumunda zaten hükmün açıklanmasının geri bırakılması düşme kararı verileceği için verilmez. Ancak uzlaştırma yasasından önce verilen HAGB kararları için yeniden talepte bulunulabilir.

hagb üstüne hagb nasıl oluyor?

HAGB’nin bozulmasındaki ön şart önceki hagb kararının kesinleşmesi olduğu için ve önceki hagb kesinleşmeden önce yine hagb kapsamına giren bir kararın verilmesi halende hagb üstüne hagb verilmiş olabiliyor. Bu hagb ler birbirini bozmayabiliyor. Ancak verilen bir hagb kararının kesinleşme tarihinden sonra 5 yıl içerisinde bir suç işlenirse yeniden hagb kararı verilmesi söz konusu değildir.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi : ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile erteleme arasındaki fark, hagb ve erteleme farkı)

hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme arasındaki fark ( hagb ve erteleme ) şudur. Öncelikle HAGB yasal bir zorunluluktur, yani şartların tutması halinde uygulanması mecburidir. Erteleme ise hakim taktiridir. HAGB şartları olmadığı durumlarda erteleme müessesesi uygulanabilir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması erteleme farkı budur. hagb erteleme bu nedenle farklı kurumlardır.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde vekalet ücreti hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması mahkeme masrafları sanıktan veya sanıklardan tahsil edilir. Dolayısıyla dosya üzerinde hakkında karar verilen hükümlünün cezası HAGB ile ertelenir ancak dosya masrafı ve vekalet ücretleri tahsil edilir. hagb vekalet ücreti kararın alt kısmında belirtilir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması vekalet ücreti için hüküm kurulan hallerde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması vekalet ücreti icra takibi ile alınabilir. hükmün açıklanmasının geri bırakılması vekalet ücreti tahsili icra yolu ile yapıldığında ayrıca icra dosya masrafları da tahsil edilebilir. Bu yüzden kararın kesinleşmesine müteakip ödenmesinde fayda vardır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması katılan vekalet ücreti ve varsa diğer katılan sanıklar vekili içinde taktir edilebilir. hagb halinde vekalet ücreti avukatlık asgari ücret tarifesine göre uygulanır. Katılanın vekaletinin ödenmesi kararı durumuna hagb katılan lehine vekalet ücreti denir.

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanması :

hükmün açıklanmasının geri bırakılması ikinci suç işlenilmesi yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması sonrası suç işlenmesi durumunda bozulur ve ikinci suçu işlediğiniz yer mahkemesince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanması için ihbarda bulunulur. Genellikle HAGB kararı ile verilen hükmü ilgili mahkemesi yeniden vererek açıklar. hagb 2 kez verilir mi 2018 sorusunun veya hagb 2 kez verilir mi 2019 sorusunun yanıtı şudur. HAGB ikinci kez verilemez. Ancak ilk HAGB kararı kesinleşmeden ikinci bir suç işlenmiş ise bu süre kesinleşmeden önce olduğu için ilk HAGB yi etkilemez. Bu durumda birden fazla HAGB kararı olabilir. aynı anda 3 hagb verilebilir mi ? Yazdığımız neden hasıl olursa bu mümkündür. Yani başka türlü 2. kez hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2 kez de verilemez.

hagb zorunlu mu ?

cmk hagb şartları nın oluşması durumunda HAGB kurumunu uygulaması zorunludur.

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak nedir?

Bu hakkınızda bir hükümden dolayı HAGB kararı verilmemiş olmasını ifade eder.

hagb denetim süresinin başlangıcı ne zamandır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi denetim süresinin başlangıcı kesinleşme tarihinin başlangıcıdır. hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından önce işlenen suç HAGB kararını etkilemez. hükmün açıklanmasının geri bırakılması madde si CMK 231 dir.

hagb ye itiraz nereye yapılır ?

HAGB kararına itiraz ilgili kararı veren mahkemeye bir dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçe örneğini forum bölümümüzün dilekçeler kısmından, ceza mahkemeleri bölümünden bulabilirsiniz. hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazın reddi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu durumda HAGB kararı kesinleşir ve kesinleşme tarihinden itibaren denetim süresi başlar. hagb ye itiraz süresi 7 gündür.

hagb beraat mi ?

Hayır HAGB beraat hükmü değildir. Bir mahkumiyet hükmünün devamı niteliğindeki denetim müessesidir. hagb e devlet sorgulamasında da hüküm olarak çıkar, yani mahkumiyet şablonuyla çıkar. hagb e devlette gözükür. Bunun için vatandas.uyap.gov.tr adresine girip, dosyanızı sorgulamanız gerekir.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile ilgili sorularınızı, burayı tıklayarak forum bölümümüze yazabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir