Hukuk Mahkemeleri

Hukuk Mahkemeleri ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bu başlıkta bulabilirsiniz.

Asliye Hukuk Mahkemesi nedir ve nerelerde bulunur?

Asliye Hukuk Mahkemeleri özel hukuktan doğan anlaşmazlıklara bakmakla görevli olan mahkememizdir. Bu mahkemelerde bir hakim bulunur ve bütün adliyelerde bu mahkemeden bulunur.

Asliye Hukuk Mahkemesinin görevleri nelerdir?

Asliye Hukuk Mahkemeleri kişilerin mal varlıklarına ve bu mal varlıklarından doğan haklarına dair davalara ve kişilerin kişilik varlıklarına ilişkin davalara bakarlar.

Asliye Hukuk Mahkemesinin baktığı davalar nelerdir?

Örnek verecek olursak tapular ile ilgili davalara (mal varlığı), geçit hakkı davalarına, haksız işgal davalarına ( mal varlığı) alacak davalarına ( mal varlığı), tazminat davalarına, soy bağı ve babalık davalarına (şahıs varlığı) … bakar. Bir davanın Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girip girmediği hususunda şüpheniz varsa mal varlığı veya şahıs varlığına mı ilişkin olduğunu düşününüz.

Boşanma davasına hangi mahkemeler bakar?

Boşanma davalarına kişi hukukuna girdiği için Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi bakar. Aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde burası bakar.

Asliye Hukuk Mahkemesinin kararına itiraz edilebilir mi?

Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararları istinaf edilebilir. Bu Mahkemenin vermiş olduğu kararlar eğer duruşma sırasında yüzüne karşı verilmiş ise bu tarihten, eğer duruşma dışında veya tarafların hazır olmadıkları bir duruşmada verilmiş ise bu kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde istinaf edebilirler. Bu usül ceza Mahkemelerindeki ile aynıdır. Yani itiraz dilekçesi yazılır, ilgili Mahkeme hakimine itiraz dilekçesi imzalatarak ilgili mahkemenin yazı işleri müdürüne verilir. Ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesi vermiş olduğu karardaki değer veya mal varlığı değeri 3110 TL’yi geçmiyor ise bu karara itiraz edilemez.

Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği ara kararlara itiraz edebilir miyim?

Hayır. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararlarına itiraz edilemez. Ancak son olarak verilecek gerekçeli kararla birlikte bu kararlara itiraz edilebilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi kararını temyiz edebilir miyim?

Asliye Hukuk Mahkemesinin kararları temyiz edilebilir. Ancak İstinaftan ziyade kararların temyiz edilebilmesi için kararda geçen mal varlığı değerinin 41.530 Türk lirasını geçmelidir. Bu değeri açmayan miktarlar kesin olduğundan temyiz başvurusu yapamayız. Ayrıca istinaf mahkemesinin ihtiyadi tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına da temyiz edemeyiz.

Sulh Hukuk Mahkemesi nedir ve görevleri nelerdir?

Sulh hukuk mahkemeleri de Asliye Hukuk Mahkemeleri gibi genel görevli mahkemelerdendir. Her il merkezinde ve adliye teşkilatı bulunan bütün ilçelerde bulunur. Sulh Hukuk Mahkemesinin yetkisine giren görevler kanunda ayrıca belirlenmiştir. Yani Hukuk Mahkemelerinde Sulh Hukuk mahkemesinin bakacağının bildirilmediği davalara Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Örnek olarak Arabuluculuk kurumu ile ilgili kararlara, Taşınmazların tahliyesi, kira ilişkisi davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, zilyetliğin korunması davaları..

Sulh Hukuk Mahkemesinin kararlarına karşı istinaf edebilir miyim?

Sulh Hukuk Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusu yapılabilir. Asliye Hukuk Mahkemesindeki aynı yöntem uygulanarak yapılır ve bu mahkeme de de istina kanun yolu süresi kararın verildiği veya tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftadır. Ancak; İstinaf dava değeri 3110 Türk lirasını geçmeyen kararlar aleyhine kullanılamaz, çünkü bu kararlar kesindir.

Diğer hukuk mahkemeleri şunlardır: Asliye Ticaret Mahkemeleri, Tapulama Mahkemeleri, İcra Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, İş mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri, Fikri ve Sınai haklar hukuk mahkemeleri. Bu mahkemelerin görevlerine ileride bu başlıkta değineceğiz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir