İcra (Haciz)

İcra nedir?

Bir alacak sahibinin borcunu tahsil etmek için başlattığı sürece icra denir. İcra Müdürlüğüne takip açarak başlar. Hukuki adı icra takibidir. İcra takibi bu anlama gelmektedir.

Haciz ne anlama gelir?

Haciz bir alacaklının talebi ile borçlu tarafın mallarına ve haklarına el konulması anlamına gelir. Bu işlem icra müdürlüğü aracılığıyla yapılır.

İcra müdürlüğü nedir? İcra nedir? İcra dairelerinde neresi görevlidir?

İcra Müdürlükleri insanların aralarında yapmış oldukları sözleşmeler ile ilgili alacakların ve hakların kamu gücüyle takibinde yetkilidir. Vatandaşların aralarında yaptıkları akitlerin, sözleşmelerin ve anlaşmaların tamama ermesinde gözetleyici unsur olan devlet, bu gücünü icra daireleri vasıtasıyla kullanmaktadır. Söz gelimi Sezgin’den 1000 TL borç alan Ahmet, bu borcunu ödemediğinde Kamu adına borç miktarının Ahmet’ten alınarak Sezgine iade edilmesini icra daireleri sağlar. Basit olarak icra müdürlüklerine yapılan başvuru ile alacağınızın kamu vasıtasıyla icra müdürlüğünden tahsilini istemek icra takibidir. İcra İflas Kanunu hükümleri bu tür durumlar için düzenlenmiştir ve alacaklıyı da borçluyu da korur. Sadece sözleşmelerden doğan alacaklar değil, sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakların takibi de icra müdürlüklerince yapılır. İcra takiplerinde görev icra müdürlüğü tarafından gözetilir.

Eve gelen icra kağıdı ne anlama gelir?

Eve icra kağıdı geldiğinde telaşlanmamak gerekir. Eğer gelen tebligat icra müdürlüğünden gelmiş ise muhtemelen bir alacaklının borcunu istemesinden ibarettir. Bu tebligatlar iyice okunmalı ve tebligatta belirtilen sürelere dikkat edilmelidir.

İcrada ödeme emri nedir? İcrada icra emri nedir?

Pratikte iki anlam da bir borcunuz bulunduğunu ve icra müdürlüğünce bu borcunuza bir takip başlatıldığını bildirir. İlamlı ya da ilamsız takip hususunda yazımızı buradan takip edebilirsiniz.

Ödeme emri veya icra emri ne için gelir?

Bir alacaklı icra müdürlüğünden tarafınıza icra takibi başlatmış ise öncelikle bu borçtan haberiniz olması için size ödeme veya icra emri gönderilir. Bu bilgilendirilmeniz için lehinize olan bir işlemdir. Ödeme veya icra emrini tebliğ aldığınızda bu borç miktarının doğru olmadığını düşünüyorsanız veya ” ben bu borcu zaten önceden ödedim” diyorsanız takibi durdurmak için icra müdürlüğüne başvurmalısınız.

Ödeme emri veya icra emrigeldiğinde ne yapmalıyım?

Ödeme emri veya icra emri geldiğinde bu belgeyi iyice okuyup ona göre hareket etmelisiniz. Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız bir avukata başvurabilirsiniz. Ödeme ve icra emrinden sonra haciz işlemi yapılabileceği için bu belgeleri hafife almamalıyız.

Mal beyanı ne demektir?

Mal beyanı nedir diye soracak olursanız tarafınıza başlatılan icra emrinde veya ödeme emrinde belirtilen borcunuzu ödeyeceğiniz malınızı bildirdiğiniz dilekçedir. Yani borcu kabul ettiğinizde ilgili borcu hangi gelirlerinizle ödeyeceğinizi on gün içerisinde ilgili icra dairesine bildirmelisiniz. Mesela 10.000 TL borçtan ödeme emri geldi, ben memurum ve maaşım 4000 TL, bu maaşımla borcumu 4 ayda taksitle ödeyeceğim.

Mal beyanında bulunmazsam ne olur?

Mal beyanında bulunmaz iseniz alacaklı olarak takip talebinde bulunan kişi icra mahkemelerine dava açarak mal beyanında bulununcaya kadar tarafınızın 3 ayı geçmeyecek sürede hapsen tazyik edilmenizi isteyebilir.

Ödeme emri veya icra emri tebligatı elinize geç ulaştıysa veya ulaşmadıysa ne yapmalısınız?

Tebligatın size ulaşmaması durumunda veya geç ulaşması durumunda bu durumun tespitini isteyebilirsiniz ve gecikmiş itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz.

İcra takibine itiraz edince ne olur?

İcra takibine veya ödeme emrine itiraz etmemeniz halinde bu borç kesinleşir ve bundan sonra evinize haciz gelebilir veya alacaklı bankalarınızda bulunan hesaplarınıza bloke konulmasını, ayrıca evinize, arsanıza veya üçüncü kişilerdeki haklarınıza veya alacaklarınıza haciz konulmasını isteyebilir.

Haciz nasıl yapılır ve haciz nedir?

Hakkınızda başlatılan icra takibi sonucu borç kesinleştiğinde icra müdürüne talepte bulunulmasına müteakip icra müdürü eve gelerek borç miktarına yetecek değerde eşyaları tespit ederek tutanak altına alır. Eğer alacaklı talep etmişse bu eşyalar evden alınarak satışa kadar muhafaza etmek üzere yediemin denilen kişiye teslim eder. Eğer alacaklı talep etmemişse eşyalar evden çıkarılmayarak tekrar size satış günü hazır etmeniz için yediemin olarak bırakır. Eğer yediemin olarak kendi eşyalarınızı teslim almışsanız satış günü orada hazır etmeniz gerekir. Aksi taktirde cezai müeyyideye tabidir. Haciz sırasında haciz tutanağına beyanlarınızın geçirilmesini isteyebilir ve imzalamaktan da imtina edebilirsiniz.

Eve haciz 2018, Eve haciz 2019, Eve haciz gelirmi 2019, Eve haciz yasası 2019 :

2018 veya 2019 yılında eve haciz yapılamayacağına ilişkin herhangi bir yasa çıkmamıştır. Bu konuda çeşitli söylentiler olmasına karşın, evinizde yasal prosedürün gerçekleşmesi durumunda haciz yapılabilir. Hayatın idamesi için gereken eşyalar hariç ev eşyalarınız haciz edilebilir.

Evimde haciz yapılmasına şikayet edebilir miyim?

İcra Mahkemelerinde şikayet hakkınız vardır. Bu şikayetin herhangi bir süre içerisinde yapılması gerekmez. Eve haciz gelirmi 2019 ve eve haciz gelirmi 2018 sorgularının arama motorlarında sıklıkla yapıldığını görmekteyiz. Eve haciz gelmemesi ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak evde yapılacak menkul hacizlerine yönelik bazı düzenlemeler getirilmiştir. Örneğin pek lüzumlu ev eşyalarının haczedilememesi gibi.

Emekli maaşım haczedilir mi? ( Emekli maaşına haciz konulabilir mi? )

Normalde emekli maaşları haczedilmez. Ancak siz borçlu iseniz ve “benim emekli maaşımdan haciz ile kesinti yapılarak borcum ödensin” diyorsanız bu mümkündür. emekli maaşına haciz konulurmu sorusunun cevabı da budur.

Evim haczedilebilir mi?

Eğer borçlu olarak bir eviniz olduğunu, bu evinizin de satılması halinde o anki sosyal ve ekonomik durumunuz yeni bir ev almaya imkan vermediğini kanıtlarsanız evinizin hacizi yapılamaz. Yapılmış ise bile yedi gün içerisinde icra mahkemesine itiraz edebilirsiniz.

Evden yapılan hacizde başkasının taşınırı haczedildiyse ne yapılır?

Eğer haciz sırasında borçluya ait bir taşınır haczedilmişse bu durum borçlu tarafından hacizi yapan müdüre veya icracıya bildirilir ve bunun haciz tutanağına yazılması istenir. Bu halde eşyanın sahip olduğu kişi icra mahkemesine istihkak davası açar . Ancak size ait olan bir taşınırı başkasına aitmiş gibi gösterirseniz tazminat ödeyebilirsiniz.

Haczedilen eşyalarıma ne olur?

Haczedilen eşyalar yukarıda da belirttiğimiz gibi yediemin olarak birine teslim edilir. Bu yediemin genelde yedieminlik işi yapan yediemin depoları olur. Bu depolara eşyalarınız geçici olarak konulur ve satış sırasında hazır edilir.

Haciz edilen eşyamı almak istiyorum.

Haczedilen eşyalarınızı borcunuzu ödedikten sonra iadesini isteyebilirsiniz. Ancak yediemine takdir edilen bedeli ödedikten sonra..

Haciz masraflarını kim öder?

Alacaklı haciz masraflarını öncelikle kendisi öder. Ancak sonradan borçludan bu masraflar tahsil edilir.

e haciz uygulaması : 

e haciz uygulaması, icra dairelerinde sistem (UYAP ) üzerinden kişinin banka hesapları gibi bazı entegrasyonu yapılmış hesap veya sicillerine, haciz işleminin şerh edilebilmesi anlamına gelir. UYAP sistemi ile entegre sistemler ile, artık icra müdürlüklerine talep edildiği ve talebin kabul edildiği durumlarda uyap üzerinden haciz şerhi konulabilmektedir. 

İhdiyadi haciz nedir?

İhdiyadi haciz, icra işlemleri veya hukuk mahkemelerinde ki alacak davaları sonuçlanıncaya kadar haciz konulacak menkul veya gayrimenkulün elden çıkarılmasını önlemek amacıyla hacize konu eşyaya konulan şerh anlamına gelir. Örneğin bir icra takibine yapılan itirazda mahkeme kararını verene kadar, ödemesi yapılmayan araca konulacak tedbir ihtiyadi haciz’dir. İhtiyadi haciz mahkemeden talep edilmelidir. 

Emeklinin evine haciz gelir mi ?

İcra işleminin hangi evlere uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bir hüküm yoktur. Emekli evleri de diğer evler gibi haciz işlemine tabi tutulabilir. Buradaki ayrım emekli maaşları için yapılmıştır. Emekli maaşlarına konulacak hacizlerde farklı hükümler getirilmiştir. 

İcra takibi nasıl açılır, öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.

İcra ile satış isimli yazımızı okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

İlamlı ve ilamsız icra ile ilgli yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İcra ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümünden sorabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir