İcra Zamanaşımı

İcra dosyaları zamanaşımı :

İcra dosyası zamanaşımına uğrar mı ? Sorusu ile sürekli karşılaşmaktayız. Bildiğiniz gibi ceza ve hukuk dava dosyalarında zamanaşımı söz konusudur. Peki ya icra dosyaları zamanaşımınına uğrar mı? Tabiki icra dosyaları zamanaşımı sebebiyle düşürülebilmektedir. Kesinleşmiş icra takibinde zamanaşımı konusu başlı başına bir makale konusudur. Ancak bunu biraz açacağız.

Bildiğiniz üzere icra takibi, bir alacağın kamu gücüyle tahsili anlamına gelir. Bir hukuki belgeye dayanan veya dayanmayan herhangi bir alacağın, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda hukuki mercilere başvurarak alacağınızın alınması süreci icra sürecidir. İcra müessesesi ile kamu, alacakları bir nevi garanti altına almak istemiştir. Tabi ki burada alacağı ıspatlamak alacaklıya düşmektedir. Alacak zaten bir belgeye dayanıyorsa bu kolaydır. İlamsız icra takiplerinde ve belgeye dayanmayan icra takiplerinde alacaklı alacağını ıspatlamak durumundadır. 

İcra dosyası zamanaşımı 2019 : İcra dosyası kaç senede kapanır 2019 : İcra dosyaları zaman aşımı kaç yıldır ?

İcra dosyası zamanaşımı 2018 yılından sonra değişmemiştir. Dolayısıyla icra dosyası zamanaşımı 2019 yılındada aynı zamanaşımı süresi ile uygulanır. Zamanaşımı icra dosyalarında 10 yıldır. Zamanaşımı süresi borçlar kanununda düzenlenmiştir. Dolayısıyla icra dosyası kaç senede kapanır 2019 için yapılan aramaların sonucu bu süredir. Icra dosyası kaç senede kapanır 2019 ve icra dosyası kaç yılda düşer sorularına verilecek cevap 10 yıldır. İcra dosyası açıldığı tarihten itibaren 10 yıl yenilenmemesi durumunda zamanaşımına uğrar.

İcra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz ?

İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi gibi bazı sebeplerle düşmüş olması durumda vatandas.uyap.gov.tr adresinden dosya durumu sorgulamasında görünür. Hakkınızda açılan bir icra takibi olup olmadığı veya icra veya dava dosyalarının sorgulanabildiği, UYAP ile entegre çalışan vatandas.uyap.gov.tr adresinden icra dosyalarınızın içeriğini görebileceğiniz gibi icra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünde nasıl öğrenebiliriz 2018 ve icra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz 2019 sorularının cevabını bulabilirsiniz.

İcra dosyası ne zaman düşer 2019 : ( icra dosyası kaç senede kapanır 2019 )

İcra dosyası işlem yapılmaz ise 1 yıl içerisinde düşer. Ancak bu düşmeyi zamanaşımı ile karıştırmamak gerekir. İcra dosyası açılmasına müteakip 1 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa düşürülür. Ancak zamanaşımı süresine kadar dilekçe ile talep edilmesi halinde ve gerekli harçların yatırılması halinde yeniden açılabilir. 1 yıl takip edilmediğinden dolayı düşürülen icra dosyası üzerinde verilen hacizlerde borçlunun talebi ile düşürülebilir. İcra dosyası ne zaman düşer 2018 ve icra dosyası kaç senede kapanır 2019 sorgusu içinde yanıt yukarıdakinin aynıdır.

İcra ve haciz ile ilgili yazımıza ulaşmak için burayı tıklayınız.

İlamlı ve ilamsız icra ile ilgili yazımıza ulaşmak için burayı tıklayınız.

İcra takibi nasıl açılır konusundaki makalemize ulaşmak için burayı tıklayınız.

Cebri icra ile satış ile ilgili yazımıza ulaşmak için burayı tıklayınız.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir