İdari Davaların Açılması

İdari dava ne demektir? İdari dava nedir?

Kamu, yani devlet otoritesi veya kurumlarınca işleme konulan veya yapılan işlemlerin dava edilmesi anlamına gelmektedir. Devlet Kurumlarının kamu hukukuna dayanarak tek taraflı olarak yapmış oldukları işlemleri ile yine idarenin işlemlerini ve idari sözleşmelerden kaynaklanan tam yargı davalarının tümü idare davalarıdır. Bu şekilde açılan idari davalarda idare mahkemeleri işlemin yerinde olup olmadığına ilişkin denetim yapamazlar. İdarenin kanun tarafından verilen takdir etme yetkisini kaldıracak veya bu yetkiyi kısıtlayacak şekilde karar veremezler.

İdari Dava nerede açılır?

İdari davalar davaya konu işin veya işlemin yapıldığı yerdeki İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde veya Danıştay’da açılabilir.

İdari dava dilekçesi nereye verilir?

İdari dava dilekçenizi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi veya vergi mahkemesine verebilirsiniz. Dilekçenizi teslim ederken hesaplanan harçları ve posta giderlerini de ödemeniz gerekecektir. Ne kadar harç veya posta gideri olacağı konusunda endişeniz varsa forum bölümünüzden sorabilirsiniz.

İkamet ettiğim yerde idare mahkemesi veya vergi mahkemesi yok!

Eğer ikamet ettiğiniz yerde idare veya vergi mahkemesi yok ise en yakın adliyeye giderek dilekçenizi asliye hukuk mahkemesine verebilirsiniz. Bu mahkeme gerekli harcı hesaplayıp tahsil ettikten sonra göndereceğiniz idare mahkemesine veya danıştaya gönderecektir. Yurt dışında iseniz dilekçenizi vermek için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur, bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluklarına dilekçenizi teslim edebilirsiniz.

İdari davalar neye karşı açılır?

Kamu kurumlarının (Kamu idarelerinin) tek taraflı olarak yaptıkları haksız ( hukuka aykırı) işlemlerin ortadan kaldırılması ( iptali) ve yine bu işlemlerden veya idari sözleşmelerden kaynaklanan tam yargı davalası açılabilir. İdari davanın açılabilmesi için tek şart işlemin tamamlanması ve işlemin bir kamu kurumu tarafından yapılmış olmasıdır.

Dava açmak istediğiniz işlemin yürütülmesi gereken bir istem olması gereklidir. Yani idarenin görüşlerine veya hazırlayıcı işlemlerine karşı dava açılamaz. *Bu konuda forumdan yardım alabilirsiniz.

Kamu’nun tek taraflı olarak tesis ettiği işlemlere ayrıca bir kanun yolu belirtilmişse idari dava açıbilmek için öncelikle bu kanun yollarının tüketilmesi gerekir.Ayrıca İdareye yapmış olduğu işlemin geri alınmasını, yanlış olduğunu, kaldırılmasını süresi içerisinde talep etmeniz gerekir.

İdari davaların süresi ne kadardır?

İdari davalar, yapılan işlemin tarafınızı tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde açılabilir. Bu süre vergi mahkemelerinin görevine giren konularda 30 gün olarak uygulanır.

İdareye yapılan başvuruya cevap verilmemesi.

İdare tarafınızdan yapılan işlemin geri alınmasını veya kaldırılmasına dair yapmış olduğunuz dilekçenize verdiği yanıt olumsuz ise doğrudan mahkemeye dava açabilirsiniz. 60 gün içerisinde cevap vermemesi durumda da başvurunuzu kabul etmemiş sayılacağı için davayı açabilirsiniz.

İdareye yapılan başvuruya istenilen yanıt verilmedi ise!

Eğer başvurunuza net bir yanıt alamadıysanız doğrudan idare mahkemelerine dava açabilirsiniz. İdareye başvura yaptığınız tarihte dava açma süre zaman aşımınız durur. Dediğimiz gibi eğer 60 gün içerisinde cevap verilmezse bu zımni red anlamı taşıyacağından doğrudan dava açılabilir.

Tebligat size ulaşmadı mı?

İdarenin tek taraflı olarak yapmış olduğu işlem size bizzat tebliğ edilmemiş olabilir veya ilam yoluyla tebligat yapılmış olabilir. Eğer ilan yoluyla tebligat yapılmış ise bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde dava açılmalıdır.

İdari dava dilekçesi nasıl yazılır?

İdari dava dilekçesi ilgili mahkemeye başlık açıldıktan sonra dilekçe içeriğinin ayrıntılı ve açık bir şekilde yazılması gerekir. Eğer dilekçenizde : Adı soyadı, kimlik numarası, adresi, davalının adı ve adresi, davanın konusu, davanın açılma nedeni, davadan talep, yasal dayanaklar ve deliller hususları yazılmazsa dilekçeniz reddedilebilir.

Dilekçenizde delillerinizi veya bu delillerin nerelerden temin edibeliceği , varsa konu ile ilgili içtihatlar, yani önceki kesinleşmiş karar örnekleri, dava konusu işlemin size tebliğ veya bildirim şekli ve tarihi yazılmalıdır. *Bu konuda sitemizin forum bölümünden yardım alabilirsiniz.

İdari dava açarken avukat tutmalı mıyım?

İdari davalarda bütün davalarda olduğu gibi avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hukuki bilgisi yeterince gelişmiş bir avukatın sizi temsil etmesi lehinize olacaktır. Yine avukat tutacak maddi durumunuz yoksa ücretsiz avukat talep etmek için adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Adli yardım ile ilgili BU YAZIMIZI inceleyebilirsiniz.

İdari dava nasıl açılır?

Dilekçenizi hazırladıktan sonra mahkemeye başvurmanız durumunda gerekli harç tutarı mahkemece hesaplanır ve sizden vezneye ödemeniz istenir. Bu harcı yatırarak dava dilekçenizi kaleme teslim ettiğinizde davanız açılmış olur. Davanızı açtığınızda mahkemenizden esas numaranızı isterseniz sonradan davanızı takip etmek istediğinizde size yardımı olacaktır. Esas numarası iki bölümden oluşur ve davanın açılma yılını ve açılış sırasını gösterir. Örnek: 2018/258 esas.

İdari davada adresin değişmesi.

İdare Mahkemesine dava açtığınız tarihten sonra adresinizin değişmesi durumunda bunu mahkemeye bildirmeniz gerekecektir. Aksi taktirde dava ile ilgili yapılan tebligatlar eski adresinize yapılacaktır. Bu da hak kaybına uğramanıza neden olabilir. Adresinizin değiştiğini bir dilekçe ile mahkemenize bildirmeniz halinde yeni tebligatlar yeni adresinize gelecektir.

İdari dava açtığımda davaya konu işlem durur mu?

İdarenin tek taraflı olarak yapmış olduğu işlemden dolayı idare mahkemesine dava açtığınızda ilgili işlem kendiliğinden durmaz. Bunun için dava dilekçenizi yürütmenin durdurulması talepli açmanız gerekir. Dava dilekçenizi yürütmenin durdurulması talepli açtığınızda mahkeme öncelikle bu konuda karar verir, daha sonra işin esasına girer.

Yürütmenin durdurulması nedir?

İdarenin tek taraflı olarak yapmış olduğu işlemlerden dolayı idare mahkemesine başvuran taraflar mahkemeden o işlemin dava sonuna kadar durdurulmasını talep eder. Mahkeme talebi kabul ederse ilgili işlem dava sonucuna kadar durdurulur. Örnek olarak binanızın yıkılması kararına itiraz ettiğinizde, idare mahkemesi bu konuda karar verene kadar belediye çoktan evinizi yıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda davanızı yürütmenin durdurulması talepli açmalısınız.

Yazar: admin

2 thoughts on “İdari Davaların Açılması

    Takip edilmeye değer bir websiteniz var

    admin

    ( - )

    Teşekkür ederiz. Olumlu mesajlarınız bizi mutlu ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir