İddianame Nedir?

İddianame genellikle bir suç şüphesi altında bulunan şüphelilerin evlerine gelen tebligat ile haberdar oldukları hukuki bir belgedir. Peki iddianame nedir? İddianame anlamı nedir? iddianame makalemiz ile iddianame ile ilgili bütün sorularınıza cevap bulabileceğinizi düşünüyorum.

İddianame nedir?

İddianame bir soruşturma sonrasında, soruşturmaya konu kişi hakkında, o suçu işlediğine dair Cumhuriyet Savcısında kanaat oluşması durumunda, cezalandırılması için ilgili Ceza Mahkemesine yazdığı hukuki yazıdır. İddianame anlamı nedir diye soracak olursak, iddianame anlamı, iddia etmek kökünden gelen bir deyimdir ve soruşturmaya konu suçun işlendiği şekli iddia etmek şeklinde kullanılır.

İddianame neden hazırlanır ? iddianame aşamaları :

Herhangi bir suçun işlendiği şüphesi üzerine ( iddianame yeterli şüphe ) öncelikle nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile kolluk tahkikatı ile soruşturmaya başlanılır. Soruşturma sonucu suçun oluştuğuna ilişkin yeteri kadar delil elde edilirse iddianame hazirlanmasi kısmına geçirilir ve iddianame tanzimi edilir. Peki iddianame kim hazırlar : iddianame düzenlenmesi o soruşturmaya bakan veya bakmakla görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. iddianame yazma işini elbette Cumhuriyet Savcısı yapmaz. iddianame yazma işlemini zabıt katibi yapar. Ancak hızlı yazma tecrübesi olan savcı tarafından da iddianame hazırlama yazılabilir.. Peki iddianame ne zaman hazırlanır : iddianame bütün delillerin toplanması veya tarafların ifadelerinin alınmasından sonra hazırlanır.

İddianame uyap üzerinden düzenlenir. İddianame uyap kısmından gereken veriler girilir. İddianame tanzimi ile dosya soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına, yani savcılıktan mahkemeye intikal etmiş olur. İddianame mahkemeye ulaştığında iddianame değerlendirme işlemine tabi tutulur. İddianame mahkemece yeterli bulunursa iddianame kabul edilir. İddianame kabul edilirse iddianame değerlendirmesi sonrası açılış işlemi yapılır. iddianame değerlendirilmesi sonrasi acilis işleminden sonra iddianame kabul kararı verilip dosya esas numarası almış olur. iddianame hazırlandıktan sonra mahkeme ne zaman olur diyecek olursanız. 15 günlük değerlendirilme süresinden sonra müsait bir duruşma gününe gün verileceğinden mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişmekle birlikte bu süre 3 aya kadar çıkabilir.

iddianame tanzimi ne demek ? iddianame süreci :

iddianame tanzimi ne demek sorusunun cevabı içerisinde gizlidir. İddianame tanzim etmek, yani iddianame hazırlamak anlamında kullanılır. iddianame hazırlamak suç vasfının belli olması, veya suç şüphesi altında bulunan kişi üzerinde yeterince şüphe oluşması, (iddianame için gerekli şüphe ) yani iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphe anlamına gelir. İddianame nasıl yazılır sorusunun cevabı ise cmk 170-174. maddede düzenlenmiştir.

İddianame neden geç yazılır ? iddianame hazırlık süresi ne kadardır ? iddianame süresi :

İddianame neden geç yazılır sorusunun cevabı net değildir. Çünkü bu durum dosyada bulunan taraf sayısı, delil durumu veya sair bazı durumlar iddianamenin açılma süresine etki edebilir. iddianame yazma süresi, iddianame açma süresi veya iddianame hazırlanma süresi belirli bir takvime bağlanmadığı için veya iddianame açma süresi için belirli bir süre ön görülmediği için, iddianame en geç ne zaman hazırlanır veya iddianame ne zaman düzenlenir sorusu için de net bir süre vermek doğru olmaz. iddianame en geç ne zaman hazırlanır sorusunun cevabı iddianame hazırlanacak dosyanın delillerinin toplanması veya bütün taraflarının ifadelerinin açılmasına bağlıdır.

iddianamenin geç hazırlanması delillerin henüz toplanmamış olmadığını gösterir. iddianame hazırlık süresi ne kadardır sorusu da aynı şekilde değerlendirilir. Aslında asıl süre iddianamenin hazırlanması için dosyanın tamamlanması süresidir. Dosya tamamlandığında iddianame olayın uzunluğuna göre sadece yazmak için ayrılacak sürede ( iddianame süresi ) hazırlanır. Ancak bazı durumlarda dosyanın tutuklu olması ve delillerin toplanmasının uzun sürmesi durumunda henüz deliller toplanmakta iken bile iddianame hazırlanabilir. Bu tür dosyalarda genellikle birden fazla suç vardır. Örneğin adam öldürme suçundan ve gasp suçundan dolayı hakkında soruşturma bulunan kişi, adam öldürme suçunun sabit olması nedeniyle iddianame düzenlenip, gasp suçunun halen soruşturması devam ettiğinden delillerin toplanmasına devam edilebilir. Ancak bu durum eksterm örnektir.

İddianameye itiraz :

İddianameye sanık veya diğer tarafların itirazı söz konusu değildir. İddianameye itiraz taraflar veya vekilleri veya mahkeme tarafından itiraz yapılmaz. İddianame itiraz müessesesi cmk da sadece iddianamenin iadesine itiraz şeklinde belinlenmiş, iddianameye itiraz hususu söz konu değildir. Ancak gerekli unsurları taşımaması halinde cmk 174 maddesi gereği mahkemece iddianame iade edilebilir. Buna iddianamenin reddi de denilir. iddianamenin reddi nedir sorusunun cevabı da budur.. İddianame iade edilebilmesi için iddianamenin eksik olması, hatalı düzenlenmesi nedenleri ile olabilir. İddianame reddedilirse bu karara Cumhuriyet Savcısınca “iddianamenin reddi itiraz” itirazı yapılabilir.

Mahkeme iddianame kabul veya reddi kararını 15 gün içerisinde verebilir. İddianameler iddianame kartonu denilen bir kartonda saklanır. İddianame kartonu UYAP sistemine geçilmesine müteakip artık fiziki olarak tutulmamakta, UYAP üzerinde tutulmaktadır. iddianamenin kabulü halinde dosya esas numarası alır. iddianamenin kabulü kararı düzenlenir ve tensip zaptı hazırlanır.

İddianame kabul edildikten sonra ne olur? İddianame kime tebliğ edilir ?

iddianame kabul edildikten sonra mahkeme iddianamenin kabul kararını yazar ve o dosyayı inceleme niteliği taşıyan tensip tutanağı hazırlar. iddianame hazırlandıktan sonra dosyanın sanıklarına iddianameyi tebliğ edip duruşmaya çağırır, dosyanın müştekilerine veya tanıklarına ise duruşmaya çağırıldıklarını bildirir davetiye çıkarılır. Peki iddianame kime tebliğ edilir ? cmk iddianame tebliği dosyanın sanıklarına yapılır. iddianame ne zaman gelir sorusunun cevabı dosyadaki sıfatınıza bağlıdır. Dosyada sanık sıfatındaysanız iddianame ne zaman gelir veya iddianame düzenleme süresi tekrar veya iddianame yazıldıktan kaç gün sonra mahkeme olur sorusunu sorabilirsiniz. Çünkü iddianame sadece dosyanın sanıklarına ve müdafilerine tebliğ edilir. iddianame eve gelirmi diye sorarsanız sanıkların dosyadaki ikametlerine iddianame gönderilir.

İddianame kaç sayfa olur ? : İddianamenin sayfa sayısının belirli bir standardı yoktur. iddianame kaç sayfa olur sorusunun cevabı dosyanın mahiyetine göre değişebilir. Dosyadaki taraf ve delil durumu veya yapılan yazışmaların yoğunluğu, ayrıca ilgili suçların vahameti ve olayın karışıklığına göre değişebilir.

İddianame nereden alınır ? iddianame nasıl alınır ? mahkeme iddianame sorgulama : iddianame nereden öğrenilir ? iddianame içeriği nasıl öğrenilir ? iddianame kimlere verilirmahkemeden iddianame nasıl alınır ?

İddianamenin bir örneğini almak isterseniz, öncelikle iddianamenin nerede olduğunu bilmelisiniz. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığından bunu öğrenebilirsiniz. İddianame nereden alınır sorusunun cevabından sonra muhtemelen iddianameyi nasıl alacağınızı soracaksınız. Bir dilekçeyle ilgili ceza mahkemesine müracaat ederseniz alabilirsiniz. Dilekçe örneğini forum bölümümüzden dilekçeler kısmında bulabilirsiniz.

Hakkımda iddianame var mı öğrenmek istiyorsanız bu durumu sadece e devlet şifrenizle vatandas.uyap.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Bu link sayesinde hakkımda iddianame var mı öğrenmeniz mümkün. iddianame dosyası sorgulama veya e devletten iddianameye nasıl bakılır sorularının cevabı basittir. iddianame ogrenme, e devlet iddianame sorgulama işlemi için, uyap vatandaş iddianame sorgulaması kısmına yani : iddianame e devlet adresi olan: vatandas.uyap.gov.tr adresine girerek hakkınızdaki bütün dosyaların içeriğini inceleyebilirsiniz. Peki ya iddianame kimlere verilir ? Bu sorunun cevabı ise dosya tarafları ve avukatlarıdır.

iddianame geldi :

Eğer bir zarf içerisinde tarafınıza iddianame geldi ise bir suç dolayasıyla hakkınızda soruşturma açılmış ve yeteri kadar delil toplandığı için iddianame düzenlenmiştir. Gelen zarfın üzerinde yazan duruşma günü ve saatinde zarfta yazan mahkemeye giderek duruşmaya katılmalısınız. iddianame sonrası çağrı kağıdı ile çağrılan sürede giderek duruşmaya katılırsınız.

Ek iddianame nedir? ek iddianame cmk :

Ek iddianame ne zaman düzenlenir : Ek iddianame, düzenlenen bir iddianameden sonra o suç ile ilgili başka deliller oluşması ve yeni bir hukuki durum oluşması halinde düzenlenir. ek iddianame önceki iddianamenin düzenlendiği mahkemeye gönderilir.

iddianame sevk maddesi nedir ?

İddianame sevk maddesi, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede yazılı bulunan şüpheliye atılı suçların yani cezalandırılması talep edilen şüphelinin hangi suçlardan cezalandırılmasının teklif edildiğini gösteren maddelerdir. iddianame sevk maddesi nedir sorusunun cevabını sevk maddelerinin karşılığına tck’dan veya yazılı kanunun maddelerini okuyarak öğrenebilirsiniz. iddianame içeriği veya iddianame metni olayın oluş şekli ve hukuki tanıma uyan durumlar şeklindedir. Aşağıda zaten örnek bir iddianame inceleyeceğiz.

iddianame dışında ceza verilememesi : mahkeme iddianame ile bağlı mıdır ?

İddianame ile bağlılık ilkesi nedir ? Mahkeme iddianame ile bağlı mıdır sorusunun cevabı kesinlikle evet’tir. ( ceza maddeleri açısından) Mahkeme yargılamasında iddianame kararı ile bağlıdır. Bu da iddianame dışında ceza verilemeyeceği anlamına gelir. Yani bu işlenen bir suç işe ilgili iddia olmadan yargılama da yapılamayacağını gösterir. Örneğin hakaret ve yaralama suçundan dolayı açılan bir iddianamede tehdit suçundan ceza verilemez. Yargılama sırasında tehdit suçunun da oluştuğu kanısına varılmasını gerektirir durumun ortaya çıkması durumunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak tehdit suçunun soruşturulması istenir. iddianamede olmayan suçtan ceza verilemez. Dolayısıyla iddianamede olmayan suçtan ceza verilmesi durumunda temyiz veya itiraz gibi kanun yolları kullanılabilir.

İddianame hangi makama sunulur ?

İddianame Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlar için Asliye Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlar için Ağır Ceza mahkemesine sunulur. iddianame hangi makama sunulur sorusunun basit bir tekniği vardır. Üst sınırı 10 Yılı geçmeyen suçlar için Asliye Ceza Mahkemesine, üst sınırı 10 yılı geçen suçlar için ağır ceza mahkemesine sunulur.

iddianamede k.h ne demek ?

İddianamenin başında yazılı olan k.h “Kamu Hukuku” anlamına gelir. Bütün suçlarda devlet, kamu sıfatıyla mağdurun yanında yer aldığı için, başka bir deyişle kamu, koyduğu yasakların ihlal edilmesi durumlarında, ihlal edenlerin cezalandırılmalarını takip eder. Bu yüzden iddianamede k.h ne demek sorusunun cevabı kamu hukuku dur.

İddianame olmadan tutuklama olabilir. Keza tutuklamalar soruşturma safhasında Cumhuriyet savcısının talebi ile sulh ceza hakimliğince yapılabilir. iddianame olmadan tutuklama yapıldığında her ay tutukluluk gözden geçirilir. Soruşturma işlemleri tutuklu iş olduğu için daha çabuk yürütülür. Duruşmanın ilk celsesi iddianamenin okunması ile başlar. İddianame okunmadan başlayan celseler eksik olur. Bu yüzden ilk celse her zaman iddianamenin okunması ile başlar. iddianame özellikleri itibariyle şüpheli üzerine atılı suç, olayın oluş şekli ve cezalandırılması talep edilen kanun maddelerinden oluşur. Bu yüzden iddianamede olması gerekenler : var ise Mağdur, şüpheli, suç, kanun maddeleri, olayın oluş şekli ve talep.

İddianame şartları : 

iddianame şartları na gelecek olursak, iddianamenin şartları iddianame açılmadan bütün delillerin toplanması ve şüphelinin ifadesinin alınmasıdır. Ayrıca şüpheliye izafe edilen suçun belirtilmesi de gerekir. iddianame takipsizlik arasındaki fark şüpheliye izafe edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda cumhuriyet savcısında uyanan intibadır. iddianame tutuklama arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Tutuklama soruşturma veya kovuşturmanın her safhasında alınabilir. İddianame hazırlandıktan sonra dosya dava dosyasına dönüşür. iddianame ve dava dosyası nın başlangıcını oluşturur. İddianameden sonra evraka eklenecekler ceza davası evraklarıdır.

Fezleke ile iddianame arasındaki ilişkiye gelecek olursak; Fezleke, ağır ceza mahkemesine açılacak bir davada, ağır ceza mahkemesi bulunmayan bir mahalde soruşturma yapılması durumunda, ilgili savcılık il merkezinde bulunan ağır ceza mahkemesine dava açamayacağından düzenlenen evraktır. Dolayısıyla fezleke iddianamenin taşıması gereken özellikleri taşımalıdır. Fezleke ilçenin bağlı olduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığına açılır ve İl Cumhuriyet Başsavcılığının kamu davasını Ağır Ceza Mahkemesine açması için yapı taşını oluşturur. Genelde fezleke alınarak aynı biçimi iddianameye yansıtılır. iddianame ve fezleke arasındaki fark budur. fezleke iddianame içerik itibariyle aynı sayılır.

iddianame ve karar arasındaki ilişkiye gelecek olursak; Gerekçeli kararda iddianameden kesinlikle bahsedilir. Kovuşturmanın başlamasında köşe taşı olarak görev yapan iddianame ile iddianın temeli ve uygulanacak kanun maddeleri belirtilir. Daha sonra iddianame ile savcının talebi ile mahkeme başkanının yaptığı yargılama sonucu kendisinde oluşan intiba karşılaştırılıp karar açıklanır. Dolayısıyla iddianame ve karar arasında sıkı bir bağlantı vardır. iddianame zamanaşımı arasında da bağlantı vardır. iddianame zamanaşımını keser mi sorusunun cevabı evet tir. İddianame düzenlenmesiyle zamanışımı kesilir.

iddianame almak icin dilekce ornegi :

Hakkınızda ididaname düzenlendiğinde, eğer sanık iseniz tarafınıza zaten bu iddianame tebliğ edilecektir. Ancak bir şekilde iddianame elinize geçmemişse veya iddianamenin mağdur tarafında iseniz iddianameyi mahkemeden talep edebilirsiniz. Mahkemeden iddianameyi talep etmek için bir dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurmalısınız. İddianame öğrenme için veya başka bir deyişle hakkınızda düzenlenen iddianamenin muhdeviyatını öğrenmek için muhakkak adliyeye gitmeniz gerekir. Hakkınzıda kamu davası açılana kadar dosya içeriğine vatandas.uyap adresinden ulaşamayacağınız için mecburen fiziki olarak incelemeniz gerekir.

iddianame almak için dilekçe örneği’ne BURAYI tıklayarak ulaşabilirsiniz.

iddianame tam metni , iddianame örneği , iddianame örnekleri , iddianame taslağı , iddianame şablonu konuları için hazırladığımız örnek iddianameyi aşağıda bulabilirsiniz.

İddianame ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden sorabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir