İlamlı İcra, İlamsız İcra

İlamlı icra nedir?

İlamlı icra bir Mahkeme kararına dayanan icra anlamına gelir. Söz gelimi tazminat davası açtığınız Abdurrahman’dan dava sonucunda 1000 TL manevi tazminat davası kazandınız. Bu tazminata hükmeden mahkeme bu parayı Abdurrahman dan alıp almamanız ile ilgilenmez. Sadece dava sonucunda 1000 TL manevi tazminatın ödenmesine hükmeder. Bundan sonrası alacaklının bu ilamı yani gerekçeli kararı mahkemeye ibraz etmesine bağlıdır. Alacaklı ilamı alarak icra müdürlüğüne götürür ve takip açar, takip sırasında elinde ilam (karar) olacağı için bu ilamlı takip anlamına gelir.İlamlı icralarda alacaklı ilamla birlikte icra dairesine başvurur. İcra dairesi borçluya borcunu ödemesi için bir ödeme emri tebliğ eder. Bu ödeme emrinden itibaren borçlu 7 gün içerisinde borcuna itiraz etmez ise borcu kesinleşir. 7 gün içerisinde itiraz ederse İcra Mahkemeleri davayı görür.

İlamsız takip nedir?

İcra İflas Kanunu alacakların sadece yazılı bir şartı bağlanmasından ziyade, sözlü akitlerin yani anlaşmalarında Kanuna tabi olduğunu benimsemiştir. Yani borçlu ile alacaklı aralarında sözlü olarak bir anlaşma yapmışsalar ve borçlu bu akite yani anlaşmaya uymayarak borcunu ifa etmemişse, icra iflas kanunu bunu da korumuştur. Alacaklı herhangi bir yazılı belge ibraz etmeksizin icra dairesine başvurarak borcunun borçludan tahsilini isteyebilir. Bu tür takiplere ilamsız takip denir. İlamsız takipte Alacaklı icra başvurup borcunun tahsilini istediğinde borçluya icra müdürlüğünden borcunu ödemesi için bir ödeme emri kağıdı gönderilir. Borçlu bu ödeme emrini aldıktan sonra 7 gün içerisinde itirazda bulunmazsa bu borcu kabullenmiş sayılır ve borç kesinleşir. Ya da 7 gün içerisinde icra dairesine yazılı olarak itiraz yapar. İtiraz edilirse İcra Mahkemeleri borcun gerçekten var olup olmadığı konusunda bir karar verir.

İlamsız İcra Takibi : 

İlamsız icra nedir ? İlamsız icra takibi, alacaklının elinde herhangi bir yazılı senet v.b alacağa ilişkin yazılı bir meta bulunmadan açılan icra takipleridir. Sözlü alacak verecek antlaşmalarında veya akitlerinde, borçlu borcunu karşılamadığı taktirde ilamsız icra takibi talebinde bulunabilir.  ilamsız icra takibi taleplerinde borcun illa bir maddi meta olması gerekmez. Edimli sözleşmelerde edimin yerine getirilmesi  de ilamsız icra takibi konusu olabilir.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir