İstinaf Nedir?

İstinafın kelime anlamı yeniden başlamak, sözün başlangıcı ve söz başı’dır. istinaf ın kelime anlamı arapçadan gelir. Peki istinaf ne demek ?

İstinaf nedir? ( istinaf etmek ne demek )

İstinaf isim itibariyle yabancı gibi görünse de, itiraz ve temyiz familyasından gelir. Peki istinaf nedir ? İstinaf : İlk derece mahkemelerince verilen gerekçeli kararların itiraz mercii olan üst kademedeki mahkemelerce incelenmesidir. İstinaf yolu açık olan mahkemeler için itiraz edilecek karar için istinaf incelemesi ön görülmüştür. Peki istinaf incelemesi nedir ? Şimdi bunu inceleyelim?

İstinaf prosedürü :

2016 yılından beri icraat gösteren İstinaf Mahkemeleri, İlk derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında kurulan ikinci derece mahkemelerdir. İstinaf nedir diye soracak olursanız, kabaca şu tabiri yapabiliriz. İstinaf yolu alınmış ve hukuka aykırı olduğu düşünülen cezaların veya kararların yeniden inceleme merciidir. İstinaf dosyaları İstinaf mahkemesine istinaf forum u düzenlenerek gönderilir. istinaf formu dosya bilgilerini içeren özet niteliğinde üst yazıdır. Buda istinaf formu nedir sorusunun cevabıdır.

2018 istinaf süreleri ve 2019 istinaf süreleri : (istinaf çok uzun sürüyor ) (ceza istinaf süresi )

İstinaf süreleri Ceza Mahkemeleri için kararın tefhim (yani yüze karşı okunma) tarihinden veya hazır olmayanlar için tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür ( cmk temyiz süresi ). istinaf 7 gün süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren başlar. 6100 istinaf süresi ise, yani Hukuk mahkemelerinde ( hmk temyiz süresi ) istinaf a başvuru süresi ise iki haftadır. istinaf süresi 15 gün olarak kanunda geçmektedir. CMK ve HMK da süreler genelde gün veya hafta olarak yazsa da aslında gün olarak hesaplanması doğru olanıdır. Ayrıntısını açıklayalım:

7 günlük istinaf süresi ne zaman başlar ?

2 haftalık istinaf süresi nasıl hesaplanır sorusu sürekli karıştırılan bir konudur. 2 haftalık istinaf süresi kararın tefhim tarihinden veya tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Örnekle açıklamak gerekirse, gerekçeli kararlar en son duruşmada verilir. Kararlar duruşma sırasında verildiğinde hazır olan tarafların yüzüne karşı okunur. Yüzüne karşı okunan kişiler açısından 2 haftalık istinaf süresi okunma tarihinden itibaren başlar. Yani duruşmaya katılanlar açısından kararın okunma tarihinden itibaren 2 hafta sayılmaya başlanır. Ancak duruşmaya katılmayanlara gerekçeli karar yazıldıktan sonra tebliğ edilir. Onlar için de süre tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Burada dikkat edilecek husus tebiğ mazbatasına imza atarak alındığı tarihten itibaren işlemesidir. Eğer tebligatı evinizde oturan biri imza ile tebliğ almışsa bu tarih te sayılacağı için dikkat edilmelidir.

2018 istinaf süreleri : 2019 istinaf süreleri :

İstinaf 2018 ve 2019 yıllarında süre yönünden bir değişikliğe uğramamıştır. istinaf 2019 yılı için de ceza mahkemeleri için 7 gün, hukuk mahkemeleri için 2 hafta olarak uygulanacaktır. istinaf mahkemesi nedir sorusunun cevabı ise ikinci derece mahkemesidir. Hakkınızda karar veren hukuk ve ceza mahkemeleri birinci derece mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri de bu mahkemelerin verdiği kararlara itirazları inceleyen ikinci derece mahkemeleridir.

istinaf ne demek hukuk ?

İstinaf hukuk mahkemelerinde verilecek kararlar için nihai karara yapılacak itiraz anlamına gelir. İstinafa tabi Hukuk Mahkemeleri (Asliye hukuk, Sulh Hukuk v.b) kararlarına temyizden önce yapılacak yeniden inceleme talebi istinafa yapılır.

istinaf e devlet durumu :

e devlet istinaf sorgulama ekranı malesef bulunmamaktadır. Yani istinaf dosya sorgulama sadece ilgili mahkeme dosyasından istinaf dosya gönderme formu sayesinde anlaşılabilir. İstinaf kurumu ülkemizde yeni kurulduğu için olsa gerek ki istinaf dosyası kararları e devletten veya vatandas.uyap.gov.tr adresinden takip edilememektedir. Dolayısıyla istinaf e devlette görünmüyor . istinaf mahkemeleri kararları verildikten sonra taraflara posta yoluyla tebliğ edilir.

İstinaf kararı istinaf eden kişilere tebliğ edilir. Zorunlu istinaf süresi 15 yıldır. Yani bu sürenin üzerinde ceza alan kişilerin dosyaları istinaf edilmese bile istinaf mahkemelerince incelenir. Buda istinaf zorunlu mu sorusunun cevabıdır. istinaf yolu bazı durumlarda bu şekilde kendiliğinden işlemektedir. istinafın zaman bakımından uygulama nedeniyle dosyaları bozabilir. Örneğin suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan çıkan kanun arasında fark bulunması durumunda sanığın lehine olan kanunun uygulanması zorunludur. Dosyanın istinaf mahkemesinde bulunduğu süre içerisinde yeni bir kanun çıkar ve çıkan kanun o dosyanın sanığı açısından hüküm ifade ederse, dosya yeniden değerlendirilmek üzere mahkemesine iade edilir.

İstinaf kararı istinaf eden kişilere tebliğ edildikten sonra istinaf itiraz hususu başlayabilir. İstinaf kararına karşı tarafların diyecekleri sorulur. Taraflar hakimden bozma kararına direnmesini talep edebilirler. vatandas.uyap.gov.tr adresinde dosya durumu kısmında istinaf gerekçeli karar yazıldı ibaresi yazılı ise dosyanın istinafta karara çıktığı, gerekçeli kararın yazıldığı ancak henüz onay işleminde olduğunu belirtir. Dosya durumu istinaf incelemede yazıyor ise henüz istinafta karara çıkmamış olduğunu gösterir. istinaf karara çıkmış ne demek sorusu ise karara çıkan istinaf dosyasını belirtir.

sanık lehine istinaf :

İstinaf kanun yolu sadece taraflar tarafından kullanılmaz. Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcılarıda istinaf yoluna başvurabilir. Hakkında iddianame tanzim ettiği sanık hakkında hukuka uygun olarak verilmediğini düşündüğü kararlar hakkında istinaf kanun yoluna başvurabilir. İstinaf kanun yoluna sadece sanık aleyhine bulunması şart değildir. Cumhuriyet savcısı sanık lehine istinaf ta da bulunabilir.

istinaf ve temyizin farkları : ( istinaf ve temyiz farkı )

İstinaf ile temyiz farklı kurumlardır. Ancak ikisi de üst mahkemedir. İlk derece mahkemelerinin kararlarını öncelikle istinaf inceler. Daha sonra istinaf kararları temyiz edilebilir. istinaf temyiz farkı budur.

istinaf mahkemesi nerede ?

İstinaf mahkemeleri nerede sorusunun cevabı her geçen yıl değişmektedir. Keza Türkiye genelinde ilk etapta 9 BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) var iken bu sayı Konya ve Sakarya BAM’lar ile birlikte 11 e ulaşmıştır. Bu sayının Binaları tamamlanıp henüz açılmayan Trabzon BAM gibi mahkemelerinde eklenmesiyle artması planlanıyor.

istinaf mahkemesi limitleri : Temyiz limitleri : istinaf kesinlik sınırı : istinaf sınırı 2019

İş Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Tüketici Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi için 2018 yılının başından itibaren aşağıdaki şekilde uygulanır. 2019 istinaf sınırı ile ilgili değişiklik olduğunda ayrıca yayınlanacaktır. istinaf ve temyiz sınırları 2019 yılı için ve istinaf ve temyiz sınırları 2018 yılı için bu şekildedir.

İstinaf sınırı :

Temyiz limiti 47.530 TL

İstinaf limiti 3.560 TL

istinaf rakam sınırı : ( istinaf parasal sınır 2019 )

İcra Hukuk Mahkemesi açısından :

Temyiz limiti 40.000 TL

İstinaf imiti 8.310 TL ‘dir.

istinaf yolu açık ne demek ?

istinaf yolu ne demek sorusunun yanıtı yine arama kelimelerinde popülerdir. Hakkınızda verilen kararın sonunda istinaf yolu açık olmak üzere yazması, ilgili kararı istinaf edebileceğiniz anlamına gelir. istinaf harcının yatırılmaması durumunda hukuk mahkemelerinde başvurudan vazgeçilmiş sayılabilir. istinaf hakkından feragat etmek istenildiğinde dilekçe yazılarak istinaf mahkemesine gönderilmek üzere ilgili mahkemenize verebilirsiniz. istinaf ve temyizden feragat veya sadece istinaf talebinden feragat mümkündür. Bunun için dilekçe ile ilgili mahkemenize vermelisiniz.

istinaf ceza süre tutum :

istinaf süre tutum ceza mahkemeleri ile ilgili verilen kararlarda, kararın yüze okunmasından sonra gerekçeli karar yazıldıktan sonra dosyayı istinaf edeceğim demek için verilen dilekçedir. Süre tutum dilekçesi karar duruşmasında yüzüne karşı karar okunan kişilerce verilir. Yüzüne karşı karar okunan taraflara gerekçeli karar artık tebliğ edilmeyeceğinden, istinaf nedenlerini öğrenmek için gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmesini sağlamak amacıyla verilir. Süre tutum dilekçesini verdiğinde artık son duruşmada karar yüzüne karşı okunmuş olsa bile o tarafa gerekçeli karar tebliğ edilir.

istinaf onama :

istinaf onaylarsa dosyanızda verilen karar kesinleşir. Peki istinaf yoluna kimler başvurabilir ? İstinaf yoluna dosyanın tarafları, yani suçtan zarar görenler, müştekiler, sanıklar ve vekilleri başvurabilir.

İstinaf ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden tartışabilirsiniz.

Yazar: admin

4 thoughts on “İstinaf Nedir?

  Hiç alakam olamadığı halde ceza aldım,18 ocakta istinafa gitti ve 30 ocakta onay geldi şaşırdım ışık hızındaki onaya.Şimdi yasal süreci nasıl takip edeceğim aldıgım ceza 5 yıl
  Nereye nasıl itiraz edeceğim bazı avukatlara danıştim onlarda bi haber yardımınızı rica ediyirum..

  admin

  ( - )

  Serdar bey istinaftan aldığınız ceza 5 yıl ve altı olduğu için temyiz edilemez. cmk 286/1 derki : a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye
  mahkemesi kararları temyiz edilemez.

  Hatice Yıldız

  ( - )

  Eşime 13yil önceki suçtan 5yil ceza geldi temyiz açık deniyor ne yapmalıyım

  admin

  ( - )

  Hatice hanım temyiz açık deniyor ise, temyiz edebilirsiniz dosyayı. Sorunuzu daha net yazarsanız yanıtlayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir