Kamulaştırma (istimlak) nedir?

Kamulaştırma nedir? Kamulaştırma ne demek ? (istimlak nedir ? İstimlak ne demektir ?)

Kamulaştırma müessesesini etrafımızdan ve medyadan sürekli duymaktayız. İstimlakta aslında kamulaştırma anlamına gelir. Genellikle herhangi bir taşınmazınızdan yol geçeceği zaman kapınızı çalan kamulaştırma kurumu hayatımızda sürekli aktif olan bir kurumdur. Peki kamulaştırma nedir? Kamulaştırma ne demek ? İstimlak nedir ? Kamulaştırma kurumu, bir kamu yararının gerekliliğinin hasıl olduğu durumlarda, kime ait olduğu önemli olmamakla birlikte herhangi bir taşınmaz mülkün, ücretinin taksitle veya peşin olarak verilmesi şartıyla bazı usüllerle zor alınması veya anlaşma ile alınması anlamına gelir. Kamulaştırmanın hukuki temeli anayasadır. Anayasa 46. maddesinde devletin kamu yararı durumlarında ücretini ödemek kaydıyla kişilere ait taşınmazları kamulaştırmaya yetkili olduğunu bildirir.

Kamulaştırma neden yapılır ?

Kamulaştırma kurumu devlet açısından zorunlu olan hizmetlerin görülmesi için alınması gereken özel hukuk kişileri ile kurulacak münasebetler sonucu ortaya çıkar. Örneğin bir kara yolunun düz istikametinin size ait bir tarladan geçmesi durumunda kamu yararı gereği ilgili kurum, bedelini ödeyerek o tarlayı sizden satın almak ve yol yapmak için değerlendirmek durumundadır.

Acele Kamulaştırma :

Kamulaştırma işlemleri normal şartlarda ilgili taşınmazın değerinin tespit edilerek prosedür gereği bazı aşamalardan geçerek yapılır. Ancak bazı olağan dışı durumlarda vakit kaybetmeden kamulaştırma işleminin yapılması gerekebilir. Bu tür durumlarda prosedür işlemleri daha sonra halledilir. Kamulaştırma Kanunu 27. maddesi acele kamulaştırma işlemlerini düzenlemiştir. Örnek olarak Milli müdafaya ve memleketin savunması ile ilgili hususlar, bakanlar kurulunun kararları veya özel kanunlarla alınan kararlar gereği acele kamulaştırma yapılabilir.

Kamulaştırma aşamaları : Kamulaştırma süreci : Kamulaştırma nasıl yapılır ? Kamulaştırma uzlaşma tutanağı :

Kamulaştırma aşamaları veya kamulaştırma süreci nin ilk aşaması bir kamulaştırma kararıdır. Öncelikle kamulaştırma kararı alınır ve kamulaştırma süreci bu karar ile başlar. Daha sonra kıymet taktiri ile kamulaştırılmaya konu yerin değeri belirlenerek ödeme konusu kararlaştırılır. Buna kamulaştırma bedeli denir. Kamulaştırma bedeli tespit edildikten sonra taraf ile uzlaşma yoluna gidilir. Uzlaşma sağlanmasına müteakip kamulaştırma uzlaşma tutanağı düzenlenir. Daha sonra itiraz süresi bitimine müteakip kamulaştırma işlemi tamamlanmış olur.

İstimlak kararına itiraz : Kamulaştırma kararına itiraz : Kamulaştırma bedeline itiraz :

İstimlak veya diğer adıyla kamulaştırma kararına itiraz etme şansınız vardır. Kamulaştırma bedeline itiraz başvurunuzu karar tarihinden itibaren otuz gün içerisinde idare mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İstimlak bedeline itiraz veya Kamulaştırma bedeline itiraz durumunda ise yine otuz gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir.

Kamulaştırma geri alma hakkı :

Kamulaştırmada kamu yararının sona ermesi veya kamulaştırmaya konu işlemin geçersizliği veya iptali veya kamulaştırma yapılan arazinin kamu yararına kullanım vasfını yitirmesi nedeniyle, kullanılmayan kamulaştırılmış alanın, kamulaştırma yapıldığı esnadaki sahiplerine satılabilme hakkına kamulaştırma geri alma hakkı denir.

Kamulaştırma görevli mahkeme :

Kamulaştırma görevli mahkeme seçiminde dikkat edilecek durum kamulaştırmanın yapıldığı yer mahkemeleridir. İdari veya bölge idare mahkemesi bulunmayan yerlerde adli olarak kamulaştırmanın yapıldığı yer mahkemelerinin idari olarak bağlı olduğu idare veya bölge idare mahkemelerine yapılır.

Kamulaştırma ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüze yazabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir