Kesinleşme Nedir?

Kesinleşme nedir:

Kesinleşme TDK’ya göre katileşme anlamına gelir. Kesinleşme nedir ? Kesinleşme;birşeyin katileşmesi, artık üzerinde şüphe bulunmaması ve değiştirilemeyecek olan anlamına gelir.

Kesinleşme şerhi nedir?

Bir ilamınkesin hüküm ifade edebilmesi için kesinleşmesi gerekir. Peki kesinleşme şerhi nedir ? veya kesinleşme şehri ne demek ? Kesinleşme şerhi Ceza Mahkemelerinde ve Hukuk Mahkemelerinde verilen  Gerekçeli Kararın itiraz sürelerinin geçmesine müteakip veya itiraz edilip te itirazların reddine müteakip, infaz kabiliyeti taşımaları için yapılan şerhtir.

Kesinleşmesi gereken ilamlar:

Gerekçeli olarak yazılan bütün kararların kesinleşmesi gerekir. Kesinleşme ceza mahkemelerinde talebe bağlı olmayıp resen, itiraz sürelerinin geçmesine müteakip yapılır. Hukuk Mahkemelerinde ise kimi kararlarda talep gereklidir.

Kesinleşme şerhi nasıl yapılır?

Kesinleşme şerhi, gerçeli kararın tarafların yüzüne okunmuş ise o tarihten itibaren, yokluğunda verilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren ilgili kanunlarda yazılı yasal itiraz sürelerinin geçmesine müteakip yapılır.

Kesinleşme şehrini kim yapar?

Kesinleşme şerhini ilgili mahkemenin yazı işleri müdürü yapar. Kesinleşme şerhi işlemleri, tebligat ve tarihler ile itiraz, temyiz ve istinaf işlemlerinin yazı işleri müdürlerince yapılacağı Adalet Bakanlığı kalem mevzuatı yönetmeliğinde belirlenmiştir.

İdare mahkemesi kararları kesinleşmeden uygulanır mı ?

İdare mahkemesi kararları kesinleşmeden talep edilebilir. İdare kesinleşmeyi beklemeden mahkeme sonucu na göre, ilgili edimi ifa edebilir veya mahkeme masraflarını ilgiliye ödeyebilir. Bunun için ilgili kuruma başvurulması gerekir.

Kesinleştirilmedi : ( gerekçeli karar yazıldı mahkumiyet kesinleşmedi ), (kesinleştirilmesi gereken kararlar)

UYAP vatandas portal veya e devlet sorgulamalarında eğer hakkınızdaki dosyanın sonuç bölümünde kesinleştirilmedi yazıyor ise muhtemelen hakkınızda verilen gerekçeli kararın henüz kesinleşmediği anlamına gelir. Kesinleşmenin yapılmaması iki şeye işaret eder: Birincisi tebligatların henüz yapılıp dönmediği veya sürelerinin tamamlanmadığı, ikincisi de kararın henüz yeni verilmesi ve dosyanıza henüz sıra gelmemesidir. gerekçeli karar yazıldı mahkumiyet kesinleşmedi ise veya karar mahkumiyet kesinleşmedi ise yine veya karar beraat kesinleşmedi ise dosyanın kesinleşme işlemleri için sırasının gelmesini beklediği anlamına gelir. Bu konuda ilgili mahkeme yazı işleri müdürü ile görüşülebilir.  vatandas.uyap.gov.tr adresinde dosya durumu olarak çıkan karar mahkumiyet kesinleşmedi uyarısı sonucunda karar mahkumiyet kesinleşmedi ne demek sorusu sorulabilir. Bu uyarı hakkınızda mahkumiyet kararı verildiği ancak henüz kesinleşmediği anlamına gelir.

Kesinleşmemiş kararımı nasıl kesinleştirebilirim?

Normalde ceza mahkemelerinde mahkeme kararının kesinleştirilmesi kendiliğinden yapılır.Eğer hukuk mahkemelerinde bir dosyanız var ise veya ceza mahkemelerinde veya herhangi bir mahkemedeki dosyanız bir sebeple kesinleşmemiş ise bunu dilekçe ile talep edebilirsiniz. BURADAN kesinleşme şerhi dilekçenizi kendinize uyarlayarak öncelikle ilgili mahkemenizin hakimine (veya yazı işleri müdürüne) havale ettirip ilgili kaleme veriniz. Birtakım nedenlerle gerekçeli kararlar kesinleştirilemeyebiliyor olduğu için kesinleşmeyi talep etmeniz sürece hızlandıracaktır. 

Kesinleştirmeden icraya konulan ilamlar:

İcra Mahkemelerinin ve İdare Mahkemelerinin bazı kararları verilmelerine müteakip kesinleşmelerini beklemeden icraya konulabilir. Itiraz olmaması durumunda icra kabiliyetine haizdirler. Ancak itiraz edildiğinde kararın kesinleşmesi beklenebilir.

Kararın kesinleştiğini nereden anlarım:

Hakkınızda verilen bir para cezası kararı kesinleşmeden ödeme için site bildirim gönderilmez. Eğer hakkınızda para cezası verilmiş ise para cezası kararı kesinleşmiş demektir. Başka bir örnek olarak hapis cezası da aynı anlamı taşır. Örneğin hakkınızda verilen hapis cezası hemen duruşmadan çıkar çıkmaz infaz edilmez. Öncelikle o kararın kesinleşmesi beklenir. Kesinleşmesine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir ve buraca infaz olunur.

Mahkeme kararı kesinleşme süresi : (mahkeme kararı ne zaman kesinleşir), Gerekçeli Karar Ne Zaman Kesinleşir ?

Mahkeme kararı ne zaman kesinleşir ? Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir ? Mahkeme kararlarının itiraz tarihleri farklılık gösterir, Örneğin Ceza Mahkemelerinde 7 gün olan itiraz süreleri, hukuk mahkemelerinde iki hafta olarak uygulanıyor. Tüketici mahkemesi kararları kesinleşme süresi de 2 haftadır. Bu sürelerin sonunda itiraz edilmediği taktirde kesinleştirme mahkemeler yazı işleri müdürlüğünce yapılmaktadır. Ancak kesinleşmenin belli bir süresi yoktur. yani Mahkeme kararı kesinleşme süresi diye bir süre CMK’da veya HMK’da yoktur. bu Mahkemenin iş yüküne göre değişebilir.

Kesinleşmiş mahkeme kararı nedir ?

Kesinleşme işlemi yapıldıktan sonra, kesinleşmiş mahkeme kararı ilam niteliği alır. Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz konularında bu soru sıklıkla sorulmaktadır. Boşanma kararı ne zaman kesinleşir diye sorulan soruların yanıtı da yukarıdaki şekildedir.

Kesinleşmiş karara itiraz :

Kesinleşen mahkeme kararına itiraz edilemez. Ancak kesinleşmiş mahkeme kararına itiraz yerine kanun yararına bozma talebinde bulunabilinir. Kanun yararına bozma, maddi bir hata ile verilmiş ve kesinleşmiş karara karşı yapılan olağanüstü bir kanun yoludur. Bu talep Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay’a yazılı emir yoluyla yapılır. Bunun için ilgili mahkemeye dilekçe ile başvurulması gerekir. kesinleşmiş mahkeme kararı nasıl bozulur sorusunun yanıtı budur.

Kesinleşmiş mahkeme kararının iptali : 

Kesinleşmiş mahkeme kararlarında usül, hesap veya başka bir hukuki hata yapılması durumunda, kanun yararına bozma mekanizması denilen bir mekanizma harekete geçer. Kesinleşmiş mahkeme kararının iptali Adalet Bakanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talep edilerek Yargıtayca karara bağlanır. Bu durumda dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurabilirsiniz.

Kesinleşme şerhi talebi : ( Kesinleşme şerhi nasıl alınır )

Bir şekilde hakkınızda verilen gerekçeli karar kesinleşmemiş ise bunun iki sebebi olabilir. Birincisi kesinleşmesi için gerekli şartlar oluşmamış, ikincisi ise bir şekilde dosyanızın kesinleşme işlemleri yapılması unutulmuştur. ( Kesinleşme şerhi nasıl alınır ) Eğer ikinci seçenek geçerli ise yani hakkınızda verilen karar bir şekilde kesinleşmemişse ve bu durum size zorluk çıkarıyorsa, kesinleşme işlemlerinin yapılması için kesinleşme şerhi talebi dilekçesi verebilirsiniz. İlgili mahkemeye verilecek bir dilekçe ile hakkınızdaki kararın kesinleşmesini talep edebilirsiniz. Kesinleşme şerhi talebi dilekçesinin bir örneği forum bölümümüzde vardır. Forum bölümümüze ulaşmak için BURAYI tıklayabilirsiniz. Ancak aşağıya da kesinleşme şerhi talebi dilekçesini çıkarıyoruz : 

Örnek kesinleşme şerhi talebi dilekçesi: 

 

………………. CEZA/HUKUK MAHKEMESİNE

 

Mahkemenizin …………… Esas sayılı dosyasında taraf olarak bulunmaktayım. İlgili dosya …./…../….. tarihinde karara çıkmasına ve yasal süreler içerisinde karara herhangi bir itiraz edilmediğinden, ilgili kararın kesinleştirilmesi için gereğini arz ederim. …./……/……

 

ADI SOYADI

 

 

KİMLİK BİLGİLERİ

TC KİMLİK NUMARASI:

ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Kesinleşme şerhi örneği: 

 

 

Kesinleşme ile ilgili sorularınızı burayı tıklayarak forum bölümümüzden tartışabilirsiniz.

Yazar: admin

2 thoughts on “Kesinleşme Nedir?

  Hayati

  ( - )

  kesinleşme şerhi talebi dilekçesi için güzel bir paylaşım olmuş. Emeğinize sağlık.

  Hayati

  ( - )

  kesinleşme şerhi talebi dilekçesi ile ilgili bilgilendirici bir makale olmuş. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir