Konut Dokunulmazlığının İhlali

Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu :

Konut dokunulmazlığı kısaca nedir? Konut dokunulmazlığı tanımı :

Konut dokunulmazlığı ne anlama gelir : Konut dokunulmazlığı kısaca tanımlamak gerekirse, hanenize izniniz ve rızanız dışında girilmesidir. Konut dokunulmazlığının ihlali ile iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçları yaklaşık aynı anlamlara gelmektedir. Konut dokunulmazlığının ihlaline aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz. Ancak kısaca iş yeri dokunulmazlığının ihlali, iş yerine kamuya açık olsa dahi iş yeri sahibinin rızası dışında giren, veya girip çıkmayan kişiler hakkında uygulanır.

Konut dokunulmazlığı nedir ile yazımıza başlayalım. Öncelikle yasanın ( konut dokunulmazlığı tck 116) konut dokunulmazlığı maddesinde belirttiği konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu kişinin sadece evine değil, iş yerine veya eklentilerine de rızası dışında giren veya rızası dışında girdiği halde rızası bittiği halde yani çıkmasını istediği halde çıkmaması şeklinde oluşur. Konut dokunulmazlığı nedir sorusuna böylece cevap verdik. Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu yukarıda verilen durumlarda gerçekleşir. Herkesin konut dokunulmazlığı hakkı vardır. Konut dokunulmazlığı hakkı nedir diye sorulacak olursa, bir kişinin konutuna rızası dışında kimsenin giremeyeceği anlamına gelir. Bir suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle alınan mahkeme kararı haricinde kimsenin konutuna girilememesi konut dokunulmazlığı hakkının temelini oluşturur.

Anayasanın 21. maddesinde konut dokunulmazlığı özel hayatın gizliliği ve korunması kısmında düzenlenmiştir. Konut dokunulmazlığı hakkı ne anlama gelir sorusunun cevabı anayasanın 21. maddesinde belirtilmiştir. Anayasa 21. maddesi kimsenin konutuna dokunulamaz diye başlar.  

Konut dokunulmazlığı örnek olayı :

Örnek 1:İlk örneğimiz şöyle : Evinize gelen ev sahibini içeriye buyur ettikten sonra aranızda bir tartışma çıkmasına müteakip kendisine evinizi terk etmesini söylemenize rağmen ev benim diyerek evden çıkmaması. Ev sahibi bu durumda konut dokunulmazlığını ihlal etmiş olmaktadır.

Örnek 2: ikinci konut dokunulmazlığı örnek olayımızda şudur:Evinizin kapısını çalan bir kişinin kapıyı açtığınızda sizi ittirerek izniniz ve isteğiniz olmadan evinize girmesi. Evinize giren bu kişi rızanız olmadan hanenize girdiği için konut dokunulmazlığını ihlal etmiş olur.

Buradan anlayacağımız husus, konut dokunulmazlığı ihlal ev sahibi tarafından dahi yapılamaz. Ev sahibi konutunu bir kira sözleşmesi ile kiralamış ise artık o konut kiralayan kişinin tasarrufundadır. Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ayrıca dava edilebileceğinden tapusu kendi üzerine dahi olsa başkasına kiraladığı eve izinsiz girebilmesi mümkün değildir.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu zamanaşımı sekiz yıldır. Ancak konut dokunulmazlığı ihlali yapan sanığın dosyadan ceza alması halinde ceza zamanaşımı on yıldır. İnfaz zamanaşımı da on yıl olarak belirtilmiştir.

Konut dokunulmazlığı şikayete bağlı mı?

Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu şikayete bağlı bir suçtur. Müştekinin şikayetinden vazgeçilmesi durumunda dosya düşer. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçu UZLAŞMA kapsamında bir suçtur.

Konut dokunulmazlığının ihlali hırsızlık suçu ile birlikte genellikle işlendiği görülür. Konut dokunulmazlığını ihlal suretiyle hırsızlık suçlarında hırsızlık olayının gerçekleştiği konuta izinsiz girildiği için hırsızlık suçunda konut dokunulmazlığını ihlal suçu da oluşur. Ayrıca hırsızlık suçlarında bir kapı zorlanarak açılmış veya başka bir suretle mala zarar verme suçu oluşmuşsa, konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme suçları da genellikle birlikte işlenir.

Konut dokunulmazlığının ihlal edilebileceği durumlar:

Konut dokunulmazlığının ihlal edilebileceği durumları mağdurun konutu mahiyetindeki her türlü konut ve eklentilerine izinsiz ve rıza dışında girilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Bunun yanında iş yeri dokunulmazlığının ihlali de aynı kategoride değerlendirilir. Kamuya açık olsa dahi bir iş yerine izinsiz ve iş yeri sahibinin istediği veya rızası dışında giren kişi iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmiş sayılır.

Konut dokunulmazlığının ihlali cezası :

Konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi suçu tck 116 maddesinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Ancak konut dokunulmazlığının ihlali suçunun ağırlaştırılmış hali cebir tehdit kullanmak suretiyle gerçekleşmesi veya gece vakti işlenmesidir. Bu durumda ceza 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörür. Konut dokunulmazlığı para cezası olarak uygulanabilir. Hakimin taktir etmesi ve yasal sınırlar içerisinde kalması durumunda günlüğü 20 TL den hesaplanan hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilir.

Konut dokunulmazlığının ihlali ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümüne yazabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir