Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma Nedir? ( kovuşturma ne demek )

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle süregelen yargılama aşamalarını ifade eder. Kovuşturma evresi, savcılık tarafınca tanzim edilen iddianamedeki eylem ve şüpheli hakkında yargılama yapılmasıdır. Kovuşturma anlamı : Kovuşturma, yalnız ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılamayı tanımlamak için kullanılan bir ceza muhakemesi hukuku terimidir.

Cmk kovuşturma evresi :

Savcılık, soruşturma safhasında topladığı delillerin dava açmak için “yeteri derecede şüphe” oluşturmadığı kanaatine vardığında “Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verir. (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ) Bu halde, iddianame tanzim edilip kamu davası açılmadığı için kovuşturma aşaması na geçilmez. Kovuşturmaya gerek yok kararı verilmemişse kovuşturma açılır. Peki Kovuşturmaya başlanması ne demek : Kovuşturmaya başlanılması, savcılığın soruşturmasına müteakip suçun oluştuğu ve suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair yeteri kadar delil olduğu kanaatine varmasına müteakip, mahkemeden şüphelinin cezalandırılmasını talep etmesi halini ifade eder. Kovuşturmanın başlaması ile ceza davası açılmış ve yargılama süreci başlamış demektir.

Soruşturma ile Kovuşturma Arasındaki Fark Nedir?

Kovuşturma ile soruşturmanın farkı :Soruşturma, Cumhuriyet savcılığınca gizlilik içerisinde yürütülen, gerçeği bulma ve ilk delilleri toplamayı hedefleyen bir ceza muhakemesi hukuku kurumudur. Kovuşturma için şüphe unsuru ve kovuşturma davası açmaya yeter delil toplanması gerekir. Soruşturma kovuşturma fark ı budur.

Kovuşturma olanağının bulunmaması ne demek ?

Kovuşturma olanağının bulunmaması durumunda zaten cumhuriyet savcılığınca takipsizlik kararı verilecektir. Bu sebeple kovuşturma nasıl başlar sorusunun yanıtı iddianame ile başlar olacaktır.

Kovuşturma, soruşturma neticesinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması ile başlayan yargılama aşamasıdır. Kovuşturma aşamaları, mahkeme tarafından yürütülür. Mahkemece sürdürülen kovuşturma, herkese açık, sözlü ve duruşmalı yapılır.

Kovuşturma aşamasında uzlaşma :

Uzlaşma prosedürü genelde soruşturma safhasında yapılır. Kanun gereği uzlaşma bir kez yapılabileceğinden, soruşturma safhasında bir sebeple uzlaşma yapılmamışsa veya soruşturma safhasında uzlaşmaya tabi olmayan bir suç, kovuşturma safhasında uzlaşma kapsamına alınmış ise ancak bu durumda kovuşturma aşamasında uzlaşma müessesesi uygulanabilir.

Kovuşturma kararı nedir ? Kovuşturmaya dair karar : Kovuşturma kararı ne demek ?

Kovuşturma kararı hukuk terimlerinde olmayan bir karardır. Kovuşturma geçen kararlar kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karardır. Kovuşturma yargılama sürecini ifade ettiğinden kovuşturma kararı gerekçeli karar anlamına gelebilir. Peki kovuşturma aşaması ne zaman başlar : Kovuşturma aşaması Cumhuriyet Başsavcılığının iddianame düzenlemesi ile başlar. Peki kovuşturma evresi ne zaman biter ? Kovuşturma evresi iddianame ile başladığını söylemiştik, İddianame ile başlayan kovuşturma evresi, Gerekçeli kararın kesinleşmesi ile de sona erer.

Kovuşturma bulunmamak ne demek ?

Genellikle sınav başvuru şartları arasında sayılan kovuşturma bulunmamak ne demek ? Kovuşturma bulunmamak hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmaması anlamına gelir. Hakkınızda kovuşturma bulunup bulunmadığını vatandas.uyap adresinden öğrenebilirsiniz.

Kovuşturma Hangi Mahkemelerde yapılır ?

Kovuşturma ceza mahkemelerinde yapılır. Ceza Mahkemelerinde yapılan kovuşturmaya cezai kovuşturma denilir. Pek ceza kovuşturma ne demek : cmk kovuşturma aşaması işlemleri gerekçeli karar yazılana kadar sürer ve gerekçeli kararın kesinleşmesi ile sona erer.

Kovuşturma evresi ne kadar sürer ? Kovuşturma kaç ay sürer ?

Kovuşturma evresinin ne kadar süreceğine ilişkin hukuki bir hüküm bulunmamaktadır. Kovuşturma evresi süresi dosyada bulunan taraf sayısından, tarafların ikamet ettikleri yerlerden tutun da, dosyaya konu suçun vasfı, delil durumu gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir. Son zamanlarda yargıda hedef süre uygulaması ile bu sürelerin kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

Kovuşturma evresinde kaç avukat bulunur ?

Kovuşturma evresinde öncelikle sanık veya müştekilerin avukatları bulunabilir. Tabiki avukat bazı suçlar için zorunludur. Bu suçlar hariç diğer suçlarda müşteki, katılan ve sanıkların hususi olarak vekalet verdikleri avukatlar bulunabilir. Bu durum taraf sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Kovuşturma giderleri nelerdir ?

Kovuşturma giderleri kovuşturma sırasında yapılan tebligat, rapora sevk, sarf kararı, keşif ücretleri gibi giderlerdir. Kovuşturma giderleri kovuşturma sonrasında suçlu bulunan sanıktan tahsil edilir. Birden fazla sanık var ise bu giderlerin kimlerden ne oranda alınacağı hakim tarafından kararda belirtilir.

Kovuşturma Evresinde Duruşma Hazırlığı

İddianamenin kabulüyle birlikte, soruşturma aşamasında “şüpheli” olan kişi kovuşturma aşamasında “sanık” konumuna geçer. İddianameyle ceza davası açılan mahkeme, öncelikle kovuşturma evresinin duruşma hazırlığı işlemlerini yapar. Duruşma hazırlığı işlemleri, uygulamada “tensip zaptı” denilen tutanakla tespit edilir. Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması ihtiyaç duyulan kişileri çağırır (CMK m.175/2). İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte tebliğ olunarak sanık duruşmaya çağrılır (CMK m.176/1). Tutuklu sanık, cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır bulundurulur.

Yargılamanın özelliğine göre tanıklar, bilirkişiler çağrı kağıdıyla yada zorla duruşmaya çağrılır. Toplanması ihtiyaç duyulan delillerin dosyaya getirtilmesi için müzekkereler yazılır. İstemi halinde tutuklu yada tutuksuz sanığın gösterdiği tanıkların dinlenmesi için davetiye çıkarılır ve ileri sürdüğü öteki savunma delilleri de toplanır.

Kovuşturma Aşamasında Duruşma

Ceza muhakemesinde kovuşturma aşamasının en önemli özelliği duruşmalı yapılmasıdır. Duruşma aşaması tarafların iddia ve savunmalarını yapmış oldukları, ceza davası ile ilgili bir irdelemenin yürütüldüğü aşamadır.

Kovuşturma duruşması nasıl olur ?

Duruşma, kural olarak yargılamayla ilgisi bulunsun yada bulunmasın tüm yurtttaşların katılımına açıktır. Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya hepsinın kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir (CMK m.182). Sanık, onsekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır (CMK m.185).

Kovuşturma duruşmasına kimler katılır ?

Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği (avukatlığı) kabul etmiş olduğu hâllerde müdafiin (avukatın) hazır bulunması şarttır.

Kovuşturma Evresinde Delillerin Tartışılması

Ortaya konulmuş olan delillerle ilgili tartışmada söz, sırayla müdahil veya avukatına, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve avukatına veya kanunî temsilcisine verilir. Cumhuriyet savcısı, müdahil yada avukatı, sanığın, avukatının yada kanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve avukatı ya da kanunî temsilcisi de Cumhuriyet savcısının ve müdahilin veya avukatının açıklamalarına yanıt verebilir. Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir (CMK m.216).

Kovuşturma evresinde ortaya konulması istenilen bir kanıt aşağıda yazılı hâllerde reddolunur (CMK m.2016/2):

delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse,

delil ile kanıtlama edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa,

İstem, bir tek davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa.

Cumhuriyet savcısı ile sanık yada müdafii beraber rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir.

Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya kanıtlama edilmek istenen vakasın geç bildirilmiş olması sebebiyle reddedilemez (CMK m.207).

Kovuşturma ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümünden sorabilirsiniz.

Yazar: admin

1 thought on “Kovuşturma Nedir?

    Deniz

    ( - )

    Harika bilgiler arayıp bulamadığım bilgileri buldum teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir