Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme ne demek:

Mala zarar verme; başkasının tasarrufu altında bulunan bir malın çeşitli nedenlerle zarar görmesini, yok edilmesini, kirlilik veya yıkılmasını ifade eder.

Mala zarar verme suçu: TCK mala zarar verme

Bir insanın tasarrufu altındaki bir mala yukarıda saydığımız nedenlerle zarar verdiğinizde bunun bir cezai müeyyidesi vardır. Türk Ceza Kanunu insanların mallarını korumak amaçlı bu hükmü 151 ve 152. maddelerinde işlemiştir.

Mala zarar verme uzlaşma:

Mala zarar verme suçunun nitelikli olmayan hali uzlaştırmaya tabidir. Eğer mala zarar verme suçu işlemiş iseniz ve uygulanan kanun maddesi TCK 151 ise uzlaşmaya tabi bir suçtur, ancak 152 ise bu mala zarar vermenin nitelikli halidir ve uzlaşmaya tabi değildir. Mala zarar verme suçunun nitelikli hallerini aşağıda açıklayacağız.

Mala zarar verme taksir:

Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Yani bu demek oluyor ki mala zarar verme suçu taksir ile işlenemez. Taksirle bir mala zarar verilmiş ise bu TCK’da suç olarak düzenlenmediği için bir suç kovuşturması açılmaz. Ancak tazminat davasına tabi olabilir.

Mala zarar verme cezası 2018

Mala zarar verme suçu basit hali ile işlenmiş ise TCK’da cezası 4 aydan 3 yıla kadar hapis olarak öngörülmüştür. Eğer suç nitelikli halinde ise TCK’da cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olarak öngörülmüştür.

Mala zarar verme şikayet dilekçesi:

Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen bir suç olduğundan yalnızca kasıtlı olarak işlendiğini belirterek şikayette bulunursunuz. Aksi taktirde zaman kaybetmiş olursunuz. Size karşı işlenen mala zarar verme suçunu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etmek için BURADAN kopyaladığınız şikayet dilekçesini düzenleyerek şikayette bulunabilirsiniz.

Mala zarar verme suçu zararın giderilmesi:

Mala zarar verme suçundan indirimden yararlanabilmek için zarar verilen malın zararının giderilmesi gerekmektedir. Bu durumda TCK’da ön görülen cezanın 2/3’ü oranında indirim yapılabilir. Örneğin kasten kırdığınız bir camın parasını sahibine verirseniz veya yaptırırsanız, şikayetçi olan kişi de ifadesinde zararının giderildiğini belirtirse cezanızda 2/3 oranında indirim yapılır. Zararın giderilmesini müşteki kabul etmez ise veya parayı vermenize rağmen kabul etmiyor ise mahkeme, kişi adına bir hesap olup olmadığını araştırır, var ise bu hesaba yatırmanızı ister. Yok ise bir hesap açılmasını bankaya bildirerek açılan bu hesaba zararın yatırılmasına karar verir.

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri:

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri şunlardır. Eğer Kamuya ait bir eşyaya zarar vermiş iseniz, Doğal afetlerin önlenmesi için yapılan bir eşyaya zarar vermişseniz, herhangi bir fidana veya dikili ağaca zarar vermişseniz, Sulama veya içme suyu tesisatına zarar vermişseniz, Siyasi parti veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının eşyalarına zarar vermişseniz, kamu görevlisine görevinden dolayı öc almak için zarar vermişseniz veya Grev ve lokavt hallerinde işçi veya işveren veya sendikaların mülkiyetinde ki eşyalara zarar vermiş iseniz bu suçun nitelikli halini yani TCK 152 de belirtilen hallerini işlemişsiniz demektir. Bu halde suç uzlaşmaya tabi olmayacaktır.

Mala zarar verme suçu davası ne kadar sürer:

Mala zarar verme suçları genellikle müşteki ve sanığın ifadeleri alınmış ise ve zarar tespit için bir bilirkişi incelemesi gerekmiyor ise üç ila beş ay arasında tamamlanabilir.

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri şikayete tabi mi:

Mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi şikayete tabi değildir. Kamu davası açılarak devam edilir.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir