Resmi İlan Fiyat Tarifesi Yenilendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi İlan Fiyat Tarifesi Yenilendi

Resmi ilanların fiyat tarifelerini gösteren 26/03/2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı. 10 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre resmi ilan fiyat tarifesi bu Bakanlar Kurulu kararının yerini aldı.

Resmi İlan Fiyat Tarifesi yenilendi:

453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yenilenen Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile:

-İlan metinlerinde “Arial” yazı kullanılması zorunlu hale geldi,

-Günlük 50 bin’den fazla fiili satışı olan gezetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin:

-Yazı karakterlerinin 9 punto olması,

-5 cm’lik kısmında en az 14 satırın olması,

-Tek sütun genişliğinin 32 mm olması,

Zorunlu hale geldi.

-Günlük 50 bin’den az fiili satışı olan gazetelerde yayınlanacak olan resmi ilan metinlerinin:

-Yazı karakterlerinin 10 punto olması,

-5 cm’lik kısmında en az 12 satır yazı bulunması,

-Tek sütun genişliğinin 37 mm olması,

Zorunlu hale geldi.

-Sütun aralarındaki boşlukların üç milimetre olarak hesaplamaya dahil edildi.

-Resmi ilan başlıklarındaki ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dahil ikiyüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve ikiyüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun santim altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunluluğu getirildi.

Tertip işlemlerinde değişiklik:

Tertip işlemlerindeki değişiklikler ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu şekilde yer aldı:

-İlan başlığı ile ilan metni arasının üç mm,

-İlan çerçeve kalınlığının 0,5 mm, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşluğun 3 mm,

-Kelime araları bir boşluk karakteri,

Olacak şekilde ayarlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca daha büyük puntolu harflerle ve daha fazla sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedellerinin de bu kararda belirtildiği şekilde kıyasen hesaplanması kararlaştırıldı.

Yine kararname ile;

-Resmi ilanların bir cm’sinin tek sütundaki yayın ücretinin 15 TL olup, bu yayın ücreti günlük fiili satış ortalaması 50.00 adetten fazla olan gazeteler için 45,00 TL olduğu ve bu ücretlere Katma Değer Vergisinin dahil olmadığı,

-Resmi ilanların tahmini bedellerinin BİK tarafından tespit edilecek esaslara göre ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödeneceği ve fatura düzenlendikten sonra mahsup yapılacağı,

-Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faturanın kendilerine ulaşmasından sonra borçlarını ödeyecekleri hüküm altına alındı.

Söz konusu kararname yıl başından itibaren geçerli olacak.

Resmi gazetenin tam metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir