Sarf Kararı

Sarf kararı : Sarf kararı ne demek?

Sarf kararı Adli ve İdari Mahkemelerde ve Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli ödemelerin kamu bütçesinden karşılanması için yazılan karardır.

Sarf kararını kim yazar?

Sarf kararını ilgili giderin yapıldığı birimin ödemeye yetkili amiri olan, Mahkemelerde Hakim, Cumhuriyet Başsavcılığında ise ilgili Cumhuriyet Savcısı yazar.

Sarf kararı nasıl yazılır?

Sarf kararı üstte kararı yazan birimin ismi ve dosya numarası olmak üzere, ödemenin yapılacağı ilgili işlemin açık bir şekilde tarifi ile ödemenin yapılacağı kişinin açık kimlik bilgileri ve ödeme yapılacak miktarı içermelidir.

Sarf kararı ile ödeme?

Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan işlemlere ilişkin giderlerin suç üstü ödeneğinden ödenmesi için yazılan sarf kararı, ilgili idari işler bürosu tarafından muhasebeleştirilerek maliyeye gönderilir. Maliyece gerekli işlemler yapıldıktan sonra bildirilen hesap numarasına ödeme yapılır.

Uzlaştırmacı sarf kararı:

Uzlaştırmacıların yapmış oldukları uzlaştırma işlemleri sonucunda düzenledikleri raporu Cumhuriyet savcısına onayladıktan sonra, Cumhuriyet Savcısı uzlaştırma bürosuna yazılan üst yazı dilekçesinin üzerene uzlaştırıcıya ödenmesini taktir ettiği ücreti yazar ve imzalar. ( Son zamanlarda bu ücreti yazmadan imzalamaktadırlar. Bu durumda sarf ücreti sonradan taktir edilir) Uzlaştırma dosyası büroya teslim edildikten sonra büro tarafından sarf kararı düzenlenir. Düzenlenen sarf kararı belirli aralıklarla idari işlere, oradan da muhasebeleştirilerek Maliyeye gönderilir. Gerekli ödenek geldikten sonra hak sahiplerine ödeme yapılır.

Bilirkişi sarf kararı:

Bilirkişilerin soruşturma dosyaları veya mahkeme dosyaları ile ilgili görevlendirildikleri işlemlerden dolayı hazırlamış oldukları bilirkişi raporlarını mahkemeye sunmalarına müteakip ilgili kalemce bilirkişiye hakimin taktir ettiği ücret sarf kararı ile yazılır. Sarf kararı yukarıda belirttiğimiz işlemlerden geçtikten sonra ödemeler yapılır.

Mahkeme sarf kararı:

Mahkeme sarf kararı kovuşturma aşamasında yapılan yargılama sırasında yapılacak acil giderlerin ödemesi için düzenlenir.

Sarf kararı dilekçe örneği:

Eğer soruşturma veya kovuşturma aşamasında görevlendirilmiş seniz ve görevlendirme sonucunda dosyadan sehven ( yanlışlıkla) sarf kararı yazılmamış ise, bunu dilekçe ile talep edebilirsiniz. Sarf kararı örnek dilekçesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sarf kararı örneği:

Aşağıda bir mahkemenin bilirkişi incelemesinden sonra yazdığı sarf kararı örneğini verdik:

T.C.

…………………

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ARA KARAR

ÜCRET KARARI

DOSYA NO                      : 2018/8 Esas

NAİP HAKİM                  : …………………………

KATİP                              : …………………………

Mahkememize ait 2018/8 Esas sayılı dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaparak imzalı raporunu mahkememize sunan kişi/lere ‘nun harcamış oldukları emek ve mesai nazara alınarak kişi başına 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası ) ücret taktirine,

İşbu paranın haksız çıkacak taraftan alınmak üzere şimdilik mevcut suçüstü ödeneğinden adı geçen kişilere ayrı ayrı ödenmesine karar verildi. ……./………/……….

Katip                                                                                                                                                                                                       Hakim

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir