A.B. CTE Kontrolörleri sınav yönetmeliği değişti

Adalet Bakanlığı Ceza infaz kurumları ile tutukevleri kontrolörleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklikte Bakan yardımcılığının tanımlarının yönetmeliğe işlendiği, müsteşar’a ait olan bazı yetkilerin bakan yardımcısına verildiği görülüyor. Değişiklik maddelerinin neler olduğunun özetini karşılaştırmalı olarak çıkardık. Bu değişikliği ve değişikliğin tam metnini aşağıda veriyoruz: Yapılan değişikliklerin anlamları: Madde 1 ile yapılan değişiklik: ( Madde 3 e ekleme […]

Scroll Up