Adliyeden Bir Kağıt Geldi (Tebligat)

Adliyeden kağıt geldi! Cumhuriyet Başsavcılıkları, İcra Müdürlükleri veya Mahkemelerden tarafınıza gönderilen her kağıt bir resmi işlemi tarafınıza bildirmek için gönderilir. Gönderilen bu bilgi veya belgenin size ulaştığını anlamak için size gönderilen bu meta’nın imzanız ile teslim alınması ve gönderici kuruma size hangi tarihte teslim edildiğinin bildirilmesi gerekir. İşte söze gönderilen bu kağıda tebligat denilir. Adliyeden […]

Adliye Personeli

Adliye Personeli Adliye personelini sıralayacak olursak Adliyeyi temsil eden Cumhuriyet Başsavcısı, Savcı, Hakim, Zabıt Katibi, mübaşir, odacı ile başlamak gerekir. Şimdi bu ünvanları tanıyalım: Cumhuriyet Başsavcısı : Cumhuriyet Başsavcısı adliyenin genel işleyişini denetleyerek adliyenin katıldığı protokollerde adliyeyi temsil eder. İdari görevi olarak Adliyenin idari iaşe’sini temin etmek, gelen bütçede ita amiri olarak ödemeleri dağıtmak ve […]

Scroll Up