Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhuriyet Başsavcılıkları her adliye bünyesinde bulunur. Adliyeyi temsil etmek idari görevidir. Adli görevi ise Kamu davası açmak ve takip etmektir. Örnek verecek olursak: Türk Ceza Kanununda ve diğer ceza kanunlarında belirtilen hükümlere uymayanları, suç işleyenleri, bu kanunlara muhalefet edenleri tespit edilerek, delilleri toplayarak, cezalandırılmaları için hakime sevk etmek ( iddianame düzenlemek)’tir. Örnek verecek olursak, a […]

Scroll Up